Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze certyfikaty Nasze certyfikaty O szkole Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi. Obecnie w PGI 47 jest 9 oddziałów. Zajęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze certyfikaty Nasze certyfikaty O szkole Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi. Obecnie w PGI 47 jest 9 oddziałów. Zajęcia."— Zapis prezentacji:

1

2 Nasze certyfikaty Nasze certyfikaty

3 O szkole Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi. Obecnie w PGI 47 jest 9 oddziałów. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Szkoła zapewnia stałą opiekę psychologiczno – pedagogiczno - medyczną.

4 Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy możliwość bezpłatnego transportu do i ze szkoły.

5 Patron szkoły Janusz Korczak Decyzja o wyborze patrona została podjęta jednocześnie przez Dyrektora, Radę pedagogiczną, Rodziców i uczniów placówki. Postać tę uznaliśmy za ideał godny naśladowania, człowieka, który wpisał się w historię świata i wychowania, który najwcześniej, najwyraźniej i najostrzej podniósł kwestię praw dziecka poszkodowanego przez los.

6 Misja szkoły Najważniejszy jest dla nas uczeń i jego potrzeby. W szkole uczą się wszyscy, niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych. Każdy uczeń realizuje program edukacyjny na miarę swoich możliwości.

7 Zadania szkoły Stwarza takie warunki i atmosferę, aby zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne znalazły w niej dla siebie miejsce. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć z kilku przedmiotów. Kładzie nacisk na stosowanie metod aktywizujących uczniów (praca metodą projektów) Umożliwia nauczycielom opracowanie autorskich programów. Pracuje nad rozwojem, udoskonalając koncepcje programowe i organizację zajęć. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Respektuje standardy krajowe i potrzeby środowiskowe.

8 Oferta szkoły Na lekcjach pracujemy w 20-osobowych klasach lub w grupach (języki obce, informatyka, chemia, fizyka) pod opieką dwóch nauczycieli – nauczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego.

9 Catering Istnieje możliwość skorzystania z obiadów oferowanych przez firmę cateringową.

10 Pedagog szkolny i psycholog Godziny pracy: Wtorek 15:00-17:00 Środa 9:00-14:00 Czwartek 14:00-17:00 Piątek 8:00-14:00

11 Logopedia Uczniowie z wadami słuchu i mowy biorą udział w zajęciach logopedycznych, na których doskonalą swoją sprawność językową poprzez korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych, gramatycznych oraz wdrażani są do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

12 Rehabilitacja Uczniowie poprzez ćwiczenia: wzmacniają siły mięśniowe kończyn, zmniejszają przykurcze w stawach, kształtują umiejętność utrzymywania równowagi ciała, doskonalą umiejętność poruszania się przy pomocy wózka, kształtują umiejętność prawidłowego oddychania, pozbywają się lęku wysokości.

13 Terapia pedagogiczna Wyrównywanie braków wynikających z zaburzeń o podłożu dyslektycznym, dysgraficznym oraz z dyskalkulii. Doskonalenie umiejętności językowo-komunikacyjnych, wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej, czytania ze zrozumieniem, liczenia. Kształtowanie właściwej motywacji do nauki, podnoszenie samooceny ucznia.

14 Nauka języków obcych Język angielski Język niemiecki

15 Koła zainteresowań 1. Koło teatralne 2. Koło dziennikarskie 3. Koło języka niemieckiego 4. Koło plastyczne 5. Koło geograficzno-krajoznawcze 6. Koło informatyczne 7. SKS 8. Koło historyczne

16 Uczestniczymy też w wielu zajęciach poza szkołą Eksperymentarium Wydział Chemii Wydział Fizyki Muzeum Powstania Warszawskiego

17 Projekty realizowane w szkole w ostatnich latach Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery Inkubator inicjatyw obywatelskich Comenius - Forever Europe Twoje Dane Twoja Sprawa Wolontariat Stowarzyszenie Komitet Dziecka Szkoła współpracy Edukacja globalna Szkoły dla Ekorozwoju Wsparcie na starcie Szkoła z klasą 2.0

18 Nasza szkoła została laureatem konkursu organizowanego przez WFOŚiGW „Moja wymarzona Ekopracownia”

19 Tradycje szkolne Rajdy Integracyjne Ślubowanie Klas Pierwszych Obchody świąt państwowych Rajdy Rowerowe

20 Tradycje szkolne Tradycje szkolne Coroczny bal przebierańców Festiwal Czterech Kultur

21 Tradycje szkolne Dzień Praw Dziecka Wigilia szkolna

22 Współpraca zagraniczna:  Nawiązanie współpracy i wymiana młodzieży z niemieckim Gymnasium w Bersenbrück (Niemcy - Dolna Saksonia)

23 Dyplomy Podziękowania

24 O nas w prasie

25 Uczniowie o szkole… „ Każdy może uczyć się na swoim poziomie.” „W tej szkole nie ma przemocy.” „Uczniowie są traktowani indywidualnie.” „W klasie jest dwóch nauczycieli, którzy wyjaśnią uczniom tematy lepiej niż w innych szkołach.” „Niektórzy lubią naszą szkołę „Jest tu świetna atmosfera.” „Do tej szkoły warto chodzić. Miła atmosfera, fajni nauczyciele oraz super koledzy!” „ Każdy może uczyć się na swoim poziomie.” „W tej szkole nie ma przemocy.” „Uczniowie są traktowani indywidualnie.” „W klasie jest dwóch nauczycieli, którzy wyjaśnią uczniom tematy lepiej niż w innych szkołach.” „Niektórzy lubią naszą szkołę „Jest tu świetna atmosfera.” tak bardzo, że przychodzą do niej już o siódmej rano.” „Do tej szkoły warto chodzić. Miła atmosfera, fajni nauczyciele oraz super koledzy!”

26 Motto… „ Działając na co dzień w jednym zespole uczymy się od siebie miłości, tolerancji, akceptacji i wierzymy, że czyniąc dobro możemy liczyć na jego powrót ze zdwojoną siłą.”


Pobierz ppt "Nasze certyfikaty Nasze certyfikaty O szkole Wszystkie oddziały w naszej szkole są oddziałami integracyjnymi. Obecnie w PGI 47 jest 9 oddziałów. Zajęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google