Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A.J.N. 09. 07. 20091. 2 - Śródmieście Poznania - Poznańskie Kliny Zieleni” - Rzeka w mieście - „Poznańska secesja” - Rynki poznańskie -„Stara Gazownia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A.J.N. 09. 07. 20091. 2 - Śródmieście Poznania - Poznańskie Kliny Zieleni” - Rzeka w mieście - „Poznańska secesja” - Rynki poznańskie -„Stara Gazownia”"— Zapis prezentacji:

1 A.J.N. 09. 07. 20091

2 2 - Śródmieście Poznania - Poznańskie Kliny Zieleni” - Rzeka w mieście - „Poznańska secesja” - Rynki poznańskie -„Stara Gazownia” - Osiedla „Modernistyczne” - i inne … Wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców i gości (GP)(1)

3 A.J.N. 09. 07. 20093

4 4 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Cel programu: Cel strategiczny: Ochrona wartościowych układów przestrzennych. Poprawa jakości życia mieszkańców Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej Atrakcyjność dla przyjezdnych JAKOŚĆ ŻYCIA (II) Poznańskie Rynki i Place Cel pośredni: Wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców i gości (GP)(1) (1)

5 A.J.N. 09. 07. 20095 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Geneza: Zachowanie i wyeksponowanie istotnych elementów tkanki urbanistycznej stanowiących o tożsamości i historii poznańskich rynków i placów Stworzenie atrakcyjnych, dostępnych i bezpiecznych dla mieszkańców i przyjezdnych przestrzeni publicznych Wykreowanie nowej jakości, uzyskanie wielości i różnorodności funkcjonalnej w różnych częściach (dzielnicach) miasta Renowacja i rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poznańskie Rynki i Place (2)

6 A.J.N. 09. 07. 20096 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Główne zadania: Poznańskie Rynki i Place (3) Wykonanie analiz prowadzących do: Wyboru obszarów dla realizacji programu Określenia projektów i zadań w ramach wyspecyfikowanych obszarów Opracowania programów funkcjonalno-użytkowych Określenia oddziaływania ekonomicznego i społecznego Wskazania powiązań z innymi projektami oraz Działania marketingowe

7 A.J.N. 09. 07. 20097 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Poznańskie Rynki i Place Działania, projekty: (4) Prace badawcze i inwentaryzacyjne Koncepcje i programy funkcjonalne Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Odnowa nawierzchni i elementów zagospodarowania (małej architektury, zieleni, oświetlenia) Renowacja i modernizacja budynków Adaptacja przestrzeni i budynków do nowych funkcji Prace konserwatorskie i restauratorskie

8 A.J.N. 09. 07. 20098 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania, skutki : Zahamowanie procesu degradacji wartościowych, historycznych układów urbanistycznych i architektury budynków w pierzejach rynków i placów Przywrócenie ładu przestrzennego i architektonicznego Adaptacja starych zasobów do nowych potrzeb, nadanie nowych funkcji społecznych i kulturalnych Wzrost atrakcyjności okolicznych obszarów dla mieszkańców i inwestorów Poznańskie Rynki i Place (5)

9 A.J.N. 09. 07. 20099 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Beneficjenci: Społeczności lokalne Okoliczni mieszkańcy Drobni przedsiębiorcy, kupcy Mieszkańcy Poznania Turyści i przyjezdni Inwestorzy I inni … Poznańskie Rynki i Place (6)

10 A.J.N. 09. 07. 200910 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Mierniki realizacji, wskaźniki, rezultaty: ilości: place, domy, m 2, m 3, PLN … Poznańskie Rynki i Place (7) w sferze materialnej: w sferze społecznej w sferze ekonomicznej: * (?) zahamowanie wyludnienia, bezpieczeństwo … Wzrost wartości nieruchomości,podatki, turyści, bezrobocie …

11 A.J.N. 09. 07. 200911 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Koordynator: Architekt Miasta Poznańskie Rynki i Place Współpraca: Miejska Pracownia Urbanistyczna Miejski Konserwator Zabytków Wydziały i Biura UM: RM, GN, GK i M, OŚ, WJP, BKRS, BPM i inne … MPGM, ZKZL, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Targowiska Sp. z o.o. Gospodarstwa pomocnicze (ZZM, ZRD …) I inne… (8)

12 A.J.N. 09. 07. 200912 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Partnerzy (zewnętrzni): Stowarzyszenia Wyższe uczelnie Organizacje pozarządowe Właściciele nieruchomości Wspólnoty właścicieli i zarządcy nieruchomości Organizacje kupców i handlowców inwestorzy Poznańskie Rynki i Place (9)

13 A.J.N. 09. 07. 200913 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Poznańskie Rynki i Place Powiązania z: *wskazanie jakimi, (do wypełnienia) - programami Strategii - politykami branżowymi - strategiami szczegółowymi - programami RMP Zgodność założeń programu z dokumentami strategicznymi: - regionu - kraju *wskazanie jakimi, (do wypełnienia) (10)

14 A.J.N. 09. 07. 200914 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Poznańskie Rynki i Place Koszty działań i projektów: *przewidywane nakłady (do określenia po analizach) *termin realizacji (do określenia po analizach) (11)

15 A.J.N. 09. 07. 200915 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Źródła finansowania: *wewnętrzne, zewnętrzne – do określenia w dalszych analizach Poznańskie Rynki i Place (12)

16 A.J.N. 09. 07. 200916 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Szacunkowe koszty: *możliwe do określenia po analizach Poznańskie Rynki i Place (13)

17 A.J.N. 09. 07. 200917 (KRS) grupa tematyczna GP (1) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Ryzyko realizacji: * niedostatek środków finansowych brak zainteresowania i zaangażowania potencjalnych partnerów Poznańskie Rynki i Place (14)

18 A.J.N. 09. 07. 200918

19 A.J.N. 09. 07. 200919 - Śródmieście Poznania - Poznańskie Kliny Zieleni” - Rzeka w mieście - „Poznańska secesja” - Rynki poznańskie -„Stara Gazownia” - Osiedla „Modernistyczne” - i inne … Wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców i gości (GP)(1)

20 A.J.N. 09. 07. 200920 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Cel programu: Cel strategiczny: Zachowanie interesujących układów przestrzennych. Poprawa jakości życia mieszkańców Humanizacja przestrzeni osiedlowej Wyeksponowanie „poznańskiej myśli urbanistycznej” JAKOŚĆ ŻYCIA (II) Osiedla Modernistyczne Cel pośredni: Wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców i gości (GP)(1) (1)

21 A.J.N. 09. 07. 200921 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Geneza: Osiedla Modernistyczne (2) Zachowanie i wyeksponowanie interesujących realizacji projektów urbanistycznych będących wkładem poznańskich architektów do historii polskiej „myśli urbanistycznej” Wykreowanie nowej jakości, uzyskanie wielości i różnorodności funkcjonalnej w ramach monokultury bloków wielkopłytowych Renowacja i rewitalizacja budynków oraz humanizacja przestrzeni

22 A.J.N. 09. 07. 200922 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Główne zadania: Osiedla Modernistyczne (3) Wykonanie opracowań prowadzących do: Wyboru Osiedli Mieszkaniowych dla realizacji programu Określenia projektów i zadań w ramach wyspecyfikowanych obszarów Opracowania programów funkcjonalno-użytkowych Określenia oddziaływania ekonomicznego i społecznego Wskazania powiązań z innymi projektami oraz Działania marketingowe

23 A.J.N. 09. 07. 200923 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Działania, projekty: Osiedla Modernistyczne (4) Wstępne analizy przestrzenne Koncepcje i programy funkcjonalne Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej Projekty architektoniczne i zagospodarowania terenu (małej architektury, zieleni, oświetlenia) Parkingi i usługi towarzyszące Renowacja i termomodernizacja budynków

24 A.J.N. 09. 07. 200924 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Osiedla Modernistyczne (5) Efekty realizacji, rezultaty, oddziaływania, skutki : Zahamowanie procesu degradacji ciekawych, modernistycznych układów urbanistycznych Zachowanie ładu przestrzennego i architektonicznego, przeciwdziałanie niekontrolowanemu „dogęszczaniu” Renowacja starych zasobów, przeciwdziałanie ich technicznej i moralnej degradacji, uzupełnienie o nowe funkcje, uporządkowanie parkowania samochodów Wzrost atrakcyjności tych obszarów dla mieszkańców

25 A.J.N. 09. 07. 200925 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Osiedla Modernistyczne (5) Beneficjenci: Mieszkańcy osiedli Spółdzielnie Mieszkaniowe Przedsiębiorcy Inwestorzy I inni …

26 A.J.N. 09. 07. 200926 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Osiedla Modernistyczne (6) Mierniki realizacji, wskaźniki, rezultaty: w sferze materialnej: w sferze społecznej: w sferze ekonomicznej: ilości: budynki, m 2, m 3, PLN … * (?) przeciwdziałanie degradacji, bezpieczeństwo … Wzrost wartości substancji mieszkaniowej, Dochody z powierzchni usługowych

27 A.J.N. 09. 07. 200927 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Osiedla Modernistyczne (7) Współpraca: Wydziały i Biura UM: RM, GN, GK i M, OŚ, WJP, BKRS, BPM i inne … MPGM, ZKZL, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Targowiska Sp. z o.o. Gospodarstwa pomocnicze (ZZM, ZRD …) I inne… Koordynator: Architekt Miasta

28 A.J.N. 09. 07. 200928 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Osiedla Modernistyczne (8) Partnerzy (zewnętrzni): Spółdzielnie Mieszkaniowe Samorządy Osiedlowe Stowarzyszenia Wyższe uczelnie Organizacje pozarządowe Wspólnoty właścicieli i zarządcy nieruchomości inwestorzy

29 A.J.N. 09. 07. 200929 (KRS) grupa tematyczna GP (2) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Osiedla Modernistyczne (9) Do ustalenia: *Powiązania z programami Strategii i innymi dokumentami strategicznymi *Koszty działań i projektów *Szacunkowe koszty *Źródła finansowania *Ryzyko

30 A.J.N. 09. 07. 200930 - Śródmieście Poznania - Poznańskie Kliny Zieleni” - Woda w mieście - „Poznańska secesja” - Rynki poznańskie -„Stara Gazownia” - Osiedla „Modernistyczne” - i inne … Wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców i gości (GP)(1)

31 A.J.N. 09. 07. 200931 (KRS) grupa tematyczna GP (3) Nazwa programu: KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Cel programu: Cel strategiczny: Zachowanie interesujących układów przestrzennych. Poprawa jakości życia mieszkańców Humanizacja przestrzeni osiedlowej Wyeksponowanie „poznańskiej myśli urbanistycznej” JAKOŚĆ ŻYCIA (II) Woda w Mieście Cel pośredni: Wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców i gości (GP)(1) (1)

32 A.J.N. 09. 07. 200932 (KRS) grupa tematyczna GP (4) Nazwa programu: Programy operacyjne. Cel programu: Cel strategiczny: Przekształcenia funkcjonalne i przestrzenne oraz rewaloryzacja obszarów zdegradowanych wzrost atrakcyjność i wartości tych terenów dla miasta JAKOŚĆ ŻYCIA Tereny poprzemysłowe Efekt programu : Uzyskanie nowej jakości przestrzeni zurbanizowanej na obszarach poprzemysłowych w śródmieściu (w obrębie III ramy)

33 A.J.N. 09. 07. 200933 (KRS) grupa tematyczna GP (5) Nazwa programu: Programy operacyjne. Cel programu: Cel strategiczny: Przekształcenia przestrzenne w rejonach występowania funkcji kolidujących ze sobą Likwidacja konfliktów wynikających z występowania tych kolizji w rejonach prowadzenia działalności gospodarczej KONKURENCYJNA GOSPODARKA Parki przemysłowe Efekt programu : Uzyskanie terenów dla rozwijania działalności gospodarczej w dogodnych warunkach

34 A.J.N. 09. 07. 200934 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "A.J.N. 09. 07. 20091. 2 - Śródmieście Poznania - Poznańskie Kliny Zieleni” - Rzeka w mieście - „Poznańska secesja” - Rynki poznańskie -„Stara Gazownia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google