Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: DRUKARZ

2 DRUKARZ

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ DRUKARZ ? ZADANIA ZAWODOWE : przygotowywanie form drukowych, dobieranie odpowiednich materiałów i urządzeń do procesu drukowania, obsługa maszyn drukujących oraz nadzorowanie ich pracy, sprawdzanie jakości wydruków, zabezpieczanie oraz odpowiednie przechowywanie wydrukowanych materiałów, konserwowanie maszyn drukujących.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Praca drukarza ma charakter pracy zespołowej, ale także indywidualnej. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY DRUKARZA ? Drukarz wykonuje swoją pracę w pomiesz- czeniach zamkniętych.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY DRUKARZA ? Możliwości zatrudnienia Drukarz może pracować w wydawnictwach, drukarniach, zakładach poligraficznych, działach poligraficznych w różnych instytu- cjach, zakładach przemysłowych, agencjach reklamowych. Stanowiska pracy operator maszyn drukujących, sitodrukarz, zecer, kopista, krajacz.

6 Czas pracy Drukarz zwykle pracuje 8 godzin dziennie, zazwyczaj w trybie jednozmianowym, jednak zdarzają się miejsca, gdzie praca może mieć charakter dwuzmianowy. Zarobki Średnia kwota zarobków w tym zawodzie kształtuje się na poziomie 3500 zł brutto (www.wynagrodzenie.pl). Zarobki uzależnione są od miejsca zatrudnienia.www.wynagrodzenie.pl Czynniki zagrażające zdrowiu Do czynników szkodliwych w zawodzie drukarza zaliczamy: przecięcia, skaleczenia, zmiażdżenia spowodowane przez maszyny drukujące, działanie związków chemicznych zawartych w farbach drukarskich, tonerach, barwnikach czy środkach czyszczących, hałas spowodowany pracą różnych maszyn, pył z papieru. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY DRUKARZA ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA DRUKARZ? Falcerka Wzornik Pantone Naświetlarka CtP Gilotyna

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie służące do cięcia papieru. Gilotyna

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY maszyna służąca do falcowania czyli złamywania arkuszy na określony format. Falcerka

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY system identyfikacji kolorów opracowany przez firmę Pantone z USA. Kolory oznaczane są numerem (np. 2352) z oznaczeniami dodatkowymi, takimi jak fluorescencja, metaliczność itp. podstawowa skala opisuje 1761 kolorów. Wzornik Pantone

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie wykorzystywane do nanoszenia metodą optyczną obrazu drukowego bezpośrednio na formę drukową lub na formę kopiową, służącą później do wykonania formy drukowej. Naświetlarka CtP

12 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ DRUKARZ ? W wykonywaniu zawodu drukarza bardzo przydatne są uzdolnienia techniczne, informatyczne oraz artystyczne. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: podzielność uwagi, wrażliwość estetyczna, opanowanie, spostrzegawczość, koncentracja uwagi, cierpliwość, wytrwałość, systematyczność, wyczucie kolorystyki, zdolność analizowania sytuacji.

13 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Do wykonywania zawodu drukarza niezbędna jest dobra sprawność ruchowa, dobry wzrok i słuch, wytrzymałość fizyczna, zmysł równowagi, koordynacja wzrokowo - ruchowa, rozróżnianie barw. Do przeciwwskazań w wykonywaniu zawodu drukarza należą zaburzenia dużego stopnia układu kostno - stawowego i układu mięśniowego, zaburzenia dużego stopnia w percepcji kształtów, padaczka, upośledzenie umysłowe.

14 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

15 JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? 1. Studia wyższe zawodowe (licencjat/magisterskie) np. Papiernictwo i poligrafia, Edytorstwo, Grafika komputerowa, Inżynieria materiałowa, Informatyka i ekonometria. Aby podjąć naukę na studiach wyższych należy zdać egzamin maturalny. 3. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 2. Studia podyplomowe np. Skład drukarski, Inżynieria produkcji w poligrafii, Nowoczesne technologie w papiernictwie, Nowoczesne procesy w papiernictwie i poligrafii, Eksploatacja maszyn i procesy produkcyjne związane z wytwarzaniem, wykańczaniem i przetwarzaniem papierów, Poligrafia i media cyfrowe. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata) Egzamin potwierdzający kwalifikację A.15. Drukarz JAK ZOSTAĆ DRUKARZEM ? GIMNAZJUM Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

16 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Około 105 r. n.e. w Chinach został wynaleziony druk. Św. Augustyn uważany jest za patrona drukarzy. Kalendarz na rok 1474 z krakowskiej drukarni Kaspara Straubego to prawdopodobnie pierwszy druk na ziemiach Królestwa Polskiego.Kaspara Straubego

17 „Maszyny drukujące konwencjonalne”, (S. Ciupalski) „Świat druku 3D. Przewodnik”, (A. Kaziunas France) „Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania”, (R. Williams) „Co drukarz powinien wiedzieć o farbach”, (N.Eldred) „Papier do drukowania właściwości i rodzaje”, (S. Jakucewicz) „Sitodruk”, (B. Stankiewicz, G. Czech) C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

18 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach. „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf) http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf www.wynagrodzenia.pl (Raport Sedlak&Sedlak). www.wynagrodzenia.pl

19 WYWIAD Z DRUKARZEM

20

21

22 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google