Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdania okolicznikowe przyzwolenia (adverbal clause of concession) wyrażają kontrast, ponieważ mówią o tym, pomimo czego jakaś czynność może lub nie może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdania okolicznikowe przyzwolenia (adverbal clause of concession) wyrażają kontrast, ponieważ mówią o tym, pomimo czego jakaś czynność może lub nie może."— Zapis prezentacji:

1

2 Zdania okolicznikowe przyzwolenia (adverbal clause of concession) wyrażają kontrast, ponieważ mówią o tym, pomimo czego jakaś czynność może lub nie może zostać wykonana.

3  but (ale) Np. -He sang very well but he didn't win the competition. (On śpiewał bardzo dobrze, ale nie wygrał konkursu.) -Joe loves coffee but it keeps him awake at night. (Joe uwielbia kawę, ale to nie pozwala mu spać w nocy.)

4  although/ even though/ though  although/ even though/ though (pomimo, chociaż) + zdanie podrzędne Np. - Although/ Even though/ Though it was hot, he wore a jacket. (Pomimo tego, że było gorąco, założył kurtkę.) - He wore a jacket although/ even though/ though it was hot. (Włożył kurtkę, pomimo tego że było gorąco.) - It was hot. He wore a jacket, though. (Było gorąco. Pomimo tego, założył kurtkę.)

5  in spite of/ despite (pomimo)+ rzeczownik/ czasownik z końcówką –ing Np. -In spite of/ Despite the rainy weather/ the weather being rainy, the run took place. (Pomimo deszczowej pogody/ pomimo tego, że pogoda była deszczowa, bieg odbył się.) -The run took place in spite of/despite the rainy weather/ the weather being rainy. (Bieg odbył się pomimo deszczowej pogody/ pomimo tego, że pogoda była deszczowa.)

6  in spite of/ despite + the fact that + zdanie podrzędne Np. -In spite of/ Despite the fact that he was rich, he wasn't happy. (Pomimo faktu, że był bogaty, nie był szczęśliwy.) Wyrażeń in spite of/despite można używać również w środku zdania. -Ronadlo will play in Sunday's match in spite of/ despite being injured. (Ronaldo będzie grał w niedzielnym meczu pomimo, że jest kontuzjowany.)

7  However / nevertheless (jednakże) – po however / nevertheless zawsze stawiamy przecinek Np. -She left early. However/ Nevertheless, she missed the train. (Wyszła wcześnie. Jednakże, przegapiła pociąg.) - He wasn't invited to the party. However/ Neverthelles, he turned up. (Nie był zaproszony na imprezę. Jednakże, pojawił się.)

8  while/wheras (natomiast, podczas gdy) Np. - She is blue-eyed, while/ whereas her brother has dark brown eyes. (Ona jest niebieskooka, natomiast jej brat ma ciemno brązowe oczy.) - She is an artist, while/whereas her brother is a scientist. (Ona jest artystystką, natomiast jej brat jest naukowcem.)

9  yet (oficjalne)/ still (ale, nadal, jeszcze) Np. - It was November, yet it was quite warm. (Był listopad, nadal było dość ciepło.) - My dog is old. Still, it is very active. (Mój pies jest stary. Jeszcze jest bardzo aktywny.) - He hadn't done much, yet he was really tired. (On nie zrobił wiele, ale był bardzo zmęczony.)

10  on the other hand ( z drugiej strony) Np. -I want to go shopping, On the other hand, I should try to save some money. (Chcę pójść na zakupy. Z drugiej strony, powinieniem spróbować zaoszczędzić trochę pieniędzy.) - I would like to eat at a fancy restaurant. On the other hand, I can't afford it. (Chciałabym zjeść w fajnej restauracji. Z drugiej strony nie mogę sobie na to pozwolić.)

11 Konstrukcję having+ imiesłów czasu przyszłego używamy, aby podkreślić, że czynność poprzedziła rezultat. Np. - They didn't win the competition, in spite of/ despite having danced very well. (Oni nie wygrali konkurencji, pomimo tego, że tańczyli bardzo dobrze.) -He forgot to buy vegetables, in spite of/ despite me having reminded him twice to do so. (Zapomniał kupić warzywa, pomimo mojego przypominania mu dwa razy, żeby to zrobił.)

12  Weronika Szymczak  Katarzyna Węgierska


Pobierz ppt "Zdania okolicznikowe przyzwolenia (adverbal clause of concession) wyrażają kontrast, ponieważ mówią o tym, pomimo czego jakaś czynność może lub nie może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google