Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4  lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu  partner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy projektu

5 Uczniowie wszystkich etapów kształcenia: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych uczniowie klas 1-3 gimnazjów uczniowie klas 1-3 liceów ogólnokształcących i 1-4 techników Kadry oświatowe: nauczyciele wymienionych etapów kształcenia kadra zarządzająca szkół pracownicy organów prowadzących szkoły pracownicy nadzoru pedagogicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci projektu

6 Cele projektu  wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości, matematyki  podniesienie jakości procesu kształcenia  zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej  poprawa zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 System diagnozy uzdolnień uczniów  założenia metodologiczne i organizacyjne diagnozowania uzdolnień kierunkowych uczniów  narzędzia do diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów  zdiagnozowanie ok. 10% populacji dzieci i młodzieży w województwie (ok uczniów) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

8 Programy zajęć wspierających rozwój uzdolnień  Program uzupełniający z zakresu twórczego myślenia dla klas1-3 SP  Programy zajęć pozaszkolnych z zakresu czterech kompetencji kluczowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TI  Programy e-learninowych kół naukowych z zakresu czterech kompetencji kluczowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TI  Program Letniej Szkoły Młodych Talentów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

9 Zajęcia dla uczniów zdolnych  zajęcia z zakresu twórczego myślenia dla klas 1-3 szkoły podstawowej realizowane w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych - ok nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

10 Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd.  zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (matematyka, TI, język angielski, przedsiębiorczość) - zajęcia w soboty, 1 spotkanie w miesiącu w wymiarze 5 godz. dyd. dla grupy - grupy uczniów z danego etapu ( dzieci z różnych klas etapu w tej samej grupie) ośrodków zajęć pozaszkolnych (POWUZ) utworzonych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego; w każdym POWUZ zajęcia z zakresu każdej kompetencji grup uczniów uruchomionych w POWUZ, każda grupa od 10 do 20 osób -ukończenie zajęć w POWUZ przez ≤ i ≥ uczniów (3, 5% - 6,5% populacji uczniów w województwie) godzin dydaktycznych zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 (5 projektów rocznie x 10godz. dyd. na projekt ) - dowóz uczniów na zajęcia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

11 Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd.  e-learningowe koła naukowe godzin dydaktycznych zrealizowanych z uczniami zdolnymi szkół ponadgimnazjalnych na autorskiej platformie edukacyjnej WSB-NLU  Letnia Szkoła Młodych Talentów 200 uczestników zajęć ze szkół ponadgimnazjalnych 320 godzin dydaktycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

12 Kadra do pracy z uczniami zdolnymi  zespoły do projektowania programów pracy z uczniem zdolnym  edukatorzy - specjaliści projektu z zakresu pracy z uczniem zdolnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

13  nauczyciele przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi nauczycieli prowadzących programy zajęć pozaszkolnych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych w obszarze kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, informatyki, języka angielskiego,przedsiębiorczości - ok.1000 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) - ok.1800 nauczycieli przygotowanych do indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w toku procesu dydaktycznego (70% nauczycieli od klasy 4 SP w województwie) - kadra kierownicza, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, nadzór pedagogiczny) - ok.2500 dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wdrażających założenia systemu pracy z uczniem zdolnym w POWUZ i w szkołach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

14 Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji programu, rekomendacje do dalszych działań raporty: - z ewaluacji szkoleń realizowanych w ramach projektu - z ewaluacji wdrożenia programów pracy z uczniem zdolnym całościowy raport z realizacji i ewaluacji systemu pracy z uczniem zdolnym wraz z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty

15 Zadania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Przygotowanie części programowej projektu Przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu pracy z uczniem zdolnym w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej – Przygotowanie kadr do wykorzystania metod programu w pracy z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji kluczowych w szkołach Wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym

16 Zadania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Współpraca międzynarodowa Upowszechnianie rezultatów i opracowanie ostatecznej wersji produktu Monitoring projektu przez Radę Programową Zarządzanie projektem

17 Przewodniczący Rady Programowej Pan Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Członkowie Rady Programowej Pan Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty Pani Teresa Starmach Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Małopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skład Rady Programowej

18 Członkowie Rady Programowej Pani dr hab. Danuta Waloszek Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan dr hab. Janusz Gęsicki Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Pani Halina Wesołowska Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan dr Krzysztof Pawłowski Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skład Rady Programowej, cd.

19 Powołanie i organizacja pracy zespołu projektowego ( marzec 2009) Uruchomienie akcji informacyjnej i promocyjnej ( marzec 2009) Inauguracja pracy Rady Programowej ( kwiecień 2009) Konferencje otwierające projekt ( kwiecień 2009) Rozpoczęcie prac programowych ( kwiecień 2009) Wizyta studyjna w USA ( maj 2009) Warsztaty konsultacyjne dla autorów programów ( maj 2009) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najważniejsze zrealizowane działania projektowe

20 Biuro Merytoryczne Projektu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz Biuro Administracyjne Projektu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, Kraków Biuro Projektu WSB-NLU Wyższa Szkołą Biznesu- National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, Nowy Sącz Strona internetowa projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontakt

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google