Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4  lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu  partner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy projektu

5 Uczniowie wszystkich etapów kształcenia: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych uczniowie klas 1-3 gimnazjów uczniowie klas 1-3 liceów ogólnokształcących i 1-4 techników Kadry oświatowe: nauczyciele wymienionych etapów kształcenia kadra zarządzająca szkół pracownicy organów prowadzących szkoły pracownicy nadzoru pedagogicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci projektu

6 Cele projektu  wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości, matematyki  podniesienie jakości procesu kształcenia  zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej  poprawa zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 System diagnozy uzdolnień uczniów  założenia metodologiczne i organizacyjne diagnozowania uzdolnień kierunkowych uczniów  narzędzia do diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów  zdiagnozowanie ok. 10% populacji dzieci i młodzieży w województwie (ok. 35 000 uczniów) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

8 Programy zajęć wspierających rozwój uzdolnień  Program uzupełniający z zakresu twórczego myślenia dla klas1-3 SP  Programy zajęć pozaszkolnych z zakresu czterech kompetencji kluczowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TI  Programy e-learninowych kół naukowych z zakresu czterech kompetencji kluczowych: języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TI  Program Letniej Szkoły Młodych Talentów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

9 Zajęcia dla uczniów zdolnych  zajęcia z zakresu twórczego myślenia dla klas 1-3 szkoły podstawowej realizowane w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych - ok. 1000 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

10 Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd.  zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (matematyka, TI, język angielski, przedsiębiorczość) - zajęcia w soboty, 1 spotkanie w miesiącu w wymiarze 5 godz. dyd. dla grupy - grupy uczniów z danego etapu ( dzieci z różnych klas etapu w tej samej grupie) - 186 ośrodków zajęć pozaszkolnych (POWUZ) utworzonych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego; w każdym POWUZ zajęcia z zakresu każdej kompetencji - 1076 grup uczniów uruchomionych w POWUZ, każda grupa od 10 do 20 osób -ukończenie zajęć w POWUZ przez ≤ 10760 i ≥ 21520 uczniów (3, 5% - 6,5% populacji uczniów w województwie) -107 600 godzin dydaktycznych zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 (5 projektów rocznie x 10godz. dyd. na projekt ) - dowóz uczniów na zajęcia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

11 Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd.  e-learningowe koła naukowe - 640 godzin dydaktycznych zrealizowanych z uczniami zdolnymi szkół ponadgimnazjalnych na autorskiej platformie edukacyjnej WSB-NLU  Letnia Szkoła Młodych Talentów 200 uczestników zajęć ze szkół ponadgimnazjalnych 320 godzin dydaktycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

12 Kadra do pracy z uczniami zdolnymi  zespoły do projektowania programów pracy z uczniem zdolnym  edukatorzy - specjaliści projektu z zakresu pracy z uczniem zdolnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

13  nauczyciele przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi - 1076 nauczycieli prowadzących programy zajęć pozaszkolnych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych w obszarze kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, informatyki, języka angielskiego,przedsiębiorczości - ok.1000 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) - ok.1800 nauczycieli przygotowanych do indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w toku procesu dydaktycznego (70% nauczycieli od klasy 4 SP w województwie) - kadra kierownicza, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, nadzór pedagogiczny) - ok.2500 dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wdrażających założenia systemu pracy z uczniem zdolnym w POWUZ i w szkołach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

14 Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji programu, rekomendacje do dalszych działań raporty: - z ewaluacji szkoleń realizowanych w ramach projektu - z ewaluacji wdrożenia programów pracy z uczniem zdolnym całościowy raport z realizacji i ewaluacji systemu pracy z uczniem zdolnym wraz z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty

15 Zadania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Przygotowanie części programowej projektu 1.03.2009 - 1.01.2010 2. Przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu pracy z uczniem zdolnym w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej 1.11.2009–1.07.2010 3. Przygotowanie kadr do wykorzystania metod programu w pracy z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji kluczowych w szkołach 1.11.2009-31.07.2010 4. Wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym 1.01.2010-30.09.2012

16 Zadania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Współpraca międzynarodowa 1.05.2009-30.11.2013 6. Upowszechnianie rezultatów i opracowanie ostatecznej wersji produktu 1.01.2010-31.12.2013 7. Monitoring projektu przez Radę Programową 1.03.2009- 31.12.2013 8. Zarządzanie projektem 1.03.2009-31.12.2013

17 Przewodniczący Rady Programowej Pan Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Członkowie Rady Programowej Pan Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty Pani Teresa Starmach Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Małopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skład Rady Programowej

18 Członkowie Rady Programowej Pani dr hab. Danuta Waloszek Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan dr hab. Janusz Gęsicki Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Pani Halina Wesołowska Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan dr Krzysztof Pawłowski Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skład Rady Programowej, cd.

19 Powołanie i organizacja pracy zespołu projektowego ( marzec 2009) Uruchomienie akcji informacyjnej i promocyjnej ( marzec 2009) Inauguracja pracy Rady Programowej ( kwiecień 2009) Konferencje otwierające projekt ( kwiecień 2009) Rozpoczęcie prac programowych ( kwiecień 2009) Wizyta studyjna w USA ( maj 2009) Warsztaty konsultacyjne dla autorów programów ( maj 2009) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najważniejsze zrealizowane działania projektowe

20 Biuro Merytoryczne Projektu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz mcdnsacz@diament.edu.pl Biuro Administracyjne Projektu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków mcdnkrakow@diament.edu.pl Biuro Projektu WSB-NLU Wyższa Szkołą Biznesu- National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-3300 Nowy Sącz wsb@diament.edu.pl Strona internetowa projektu: www.diament.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontakt

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google