Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania."— Zapis prezentacji:

1 Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania na dostępność transportową, uwzględniając przy tym wieloletnie niedoinwestowanie systemu transportu oraz następujące czynniki: tempo wzrostu gospodarczego, przekraczające 5% PKB rocznie, które spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na transport, przekształcenia przestrzenne oraz zmiany stylu życia, które będą powodowały wydłużanie podróży, konieczność zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze i warunki życia. POLITYKA TRANSPORTOWA

2 OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY UWZGLĘDNIAJĄCE POLITYKĘ TRANSPORTOWĄ : STRATEGIA ROZWOJU MIASTA – OLSZTYN 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA – OLSZTYN 2020 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU PRZESTRZNNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU PRZESTRZNNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2012-2027 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2012-2027 POLITYKA TRANSPORTOWA

3 PODSTAWOWE KIERUNKI WYNIKACJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SIECI DRÓG Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB PIESZYCH I ROWERZYSTÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SIECI DRÓG Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PRIORYTET TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRIORYTET TRANSPORTU ZBIOROWEGO USPOKOJENIE RUCHU W ŚRÓDMIEŚCIU USPOKOJENIE RUCHU W ŚRÓDMIEŚCIU POLITYKA TRANSPORTOWA

4 POLITYKA TRANSPORTOWA REALIZOWANA BĘDZIE W RAMACH: PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY NISKOEMISYJNY PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY NISKOEMISYJNY PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG PONADLOKALNYCH PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG PONADLOKALNYCH ZIT RPO WARMIA I MAZURY 2014-2020 ZIT RPO WARMIA I MAZURY 2014-2020 PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG (DR.LOKALNE) PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG (DR.LOKALNE) EKOMOBILNY MOF – BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH EKOMOBILNY MOF – BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH POLITYKA TRANSPORTOWA

5 INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE DO 2014r. TRANSPORT ZBIOROWY do 2014r, INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANE W PERSPEKTYWIE 2014-2020 TRANSPORT ZBIOROWY 2014-2020 LINIA TRAMWAJOWA do 2014 LINIA TRAMWAJOWA 2014-2020

6 TRANSPORT ZBIOROWY PO ROKU 2020 LINIA TRAMWAJOWA PRIORYTET TRANSPORTU PUBLICZNEGO WĘZEŁ PIECZEWO WĘZEŁ OLSZTYN WSCHÓD WĘZEŁ OLSZTYN ZACHÓD WĘZEŁ JAROTY WĘZEŁ OLSZTYN POŁUDNIE POLITYKA TRANSPORTOWA

7 SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH POLITYKA TRANSPORTOWA


Pobierz ppt "Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google