Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania."— Zapis prezentacji:

1 Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania na dostępność transportową, uwzględniając przy tym wieloletnie niedoinwestowanie systemu transportu oraz następujące czynniki: tempo wzrostu gospodarczego, przekraczające 5% PKB rocznie, które spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na transport, przekształcenia przestrzenne oraz zmiany stylu życia, które będą powodowały wydłużanie podróży, konieczność zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze i warunki życia. POLITYKA TRANSPORTOWA

2 OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY UWZGLĘDNIAJĄCE POLITYKĘ TRANSPORTOWĄ : STRATEGIA ROZWOJU MIASTA – OLSZTYN 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA – OLSZTYN 2020 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU PRZESTRZNNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU PRZESTRZNNEGO ŚRÓDMIEŚCIA OLSZTYNA PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA OLSZTYNA NA LATA PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA OLSZTYNA NA LATA POLITYKA TRANSPORTOWA

3 PODSTAWOWE KIERUNKI WYNIKACJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SIECI DRÓG Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB PIESZYCH I ROWERZYSTÓW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SIECI DRÓG Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PRIORYTET TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRIORYTET TRANSPORTU ZBIOROWEGO USPOKOJENIE RUCHU W ŚRÓDMIEŚCIU USPOKOJENIE RUCHU W ŚRÓDMIEŚCIU POLITYKA TRANSPORTOWA

4 POLITYKA TRANSPORTOWA REALIZOWANA BĘDZIE W RAMACH: PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY NISKOEMISYJNY PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY NISKOEMISYJNY PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG PONADLOKALNYCH PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG PONADLOKALNYCH ZIT RPO WARMIA I MAZURY ZIT RPO WARMIA I MAZURY PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY PRIORYTET 4e – TRANSPORT PUBLICZNY PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG (DR.LOKALNE) PRIORYTET 7b – BUDOWA DRÓG (DR.LOKALNE) EKOMOBILNY MOF – BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH EKOMOBILNY MOF – BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH POLITYKA TRANSPORTOWA

5 INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE DO 2014r. TRANSPORT ZBIOROWY do 2014r, INWESTYCJE DROGOWE PLANOWANE W PERSPEKTYWIE TRANSPORT ZBIOROWY LINIA TRAMWAJOWA do 2014 LINIA TRAMWAJOWA

6 TRANSPORT ZBIOROWY PO ROKU 2020 LINIA TRAMWAJOWA PRIORYTET TRANSPORTU PUBLICZNEGO WĘZEŁ PIECZEWO WĘZEŁ OLSZTYN WSCHÓD WĘZEŁ OLSZTYN ZACHÓD WĘZEŁ JAROTY WĘZEŁ OLSZTYN POŁUDNIE POLITYKA TRANSPORTOWA

7 SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH POLITYKA TRANSPORTOWA


Pobierz ppt "Celem Polityki Transportowej Państwa jest spełnienie: racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności, co oznacza wzrost zapotrzebowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google