Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r.

2 Uwarunkowania zewnętrzne do projektu budżetu na 2016 r. niepewność, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na 2016 rok, ograniczenia formalno-prawne –nowy sposób liczenia wskaźników zadłużenia (indywidualnie dla każdego samorządu na podstawie danych z trzech ostatnich lat), konsekwencje finansowe przekazywanych JST dodatkowych zadań bez zapewnienia ich finansowania, Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

3 Założenia do projektu budżetu Gminy na 2016 r. przy składaniu projektu budżetu nie były znane wielkości związane z wykonaniem dochodów w bieżącym roku (głównie PIT) oraz wykonanie wydatków, optymalizacja wydatków bieżących (niezachowanie relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących skutkuje sankcjami dla JST wskazanymi w Ustawie o finansach publicznych, realizacja zadań inwestycyjnych według kolejności: 1) realizacja zadań kontynuowanych, przyjętych do WPF, 2) współfinansowanie zadań realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

4 Założenia budżetowe na 2016 r. WyszczególnienieKwota w zł Dochody budżetu zł Wydatki budżetu zł Przychody ogółem w tym: kredyty zł Rozchody ogółem z tego: spłata kredytów spłata pożyczek zł zł zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

5 Dochody i wydatki budżetu w latach Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

6

7 Struktura planowanych dochodów w 2016 r. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach Razem: zł

8 Struktura dochodów własnych (bieżących) w 2016 r. Razem: dochody własne (bieżące) zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

9 Planowane wydatki majątkowe na 2016 r. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach Razem: zł

10 Wydatki majątkowe na drogi powiatowe w latach Rok budżetowyWysokość wydatków zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2016 RAZEM zł zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

11 Wydatki majątkowe na drogi gminne w latach Rok budżetowyWysokość wydatków zł zł zł zł zł zł zł zł w ramach dotacji na usuwanie SKŻ zł zł w ramach dotacji na usuwanie SKŻ zł zł zł zł

12 W ydatki bieżące na drogach w latach Rodzaj wydatków bieżących Plan na 2012 r. Plan na 2013 r. Plan na 2014 r. Plan na 2015 r. Plan na 2016 r. Remont nawierzchni ulepszonych zł zł zł zł zł Remont nawierzchni nieulepszonych zł zł zł zł zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

13 Wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie Rok budżetowyWydatki bieżącew tym płaceWydatki majątkowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

14 Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle zł Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o zł Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego – zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

15 A U T O P O P R A W K I Dochody bieżące: wpływy z opłaty od posiadania psów / zł/, Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami / zł/. Wydatki bieżące: zadania bieżące z zakresu promocji / zł/, zadania bieżące z zakresu gospodarki odpadami / zł/. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

16 A U T O P O P R A W K I Wydatki majątkowe: Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego / zł/ z tematu: Budowa ciągu pieszo- jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska. Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle / / z wydatków bieżących. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

17 Założenia do budżetu 2016 po autopoprawkach WyszczególnienieKwota Dochody budżetu zł Wydatki budżetu zł Przychody ogółem z tego: z kredytów zł Rozchody ogółem z tego: spłata kredytów spłata pożyczek zł zł zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

18 D z i ę k u j ę z a u w a g ę Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google