Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r.

2 Uwarunkowania zewnętrzne do projektu budżetu na 2016 r. niepewność, co do realności przyjętych założeń do budżetu państwa na 2016 rok, ograniczenia formalno-prawne –nowy sposób liczenia wskaźników zadłużenia (indywidualnie dla każdego samorządu na podstawie danych z trzech ostatnich lat), konsekwencje finansowe przekazywanych JST dodatkowych zadań bez zapewnienia ich finansowania, Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

3 Założenia do projektu budżetu Gminy na 2016 r. przy składaniu projektu budżetu nie były znane wielkości związane z wykonaniem dochodów w bieżącym roku (głównie PIT) oraz wykonanie wydatków, optymalizacja wydatków bieżących (niezachowanie relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących skutkuje sankcjami dla JST wskazanymi w Ustawie o finansach publicznych, realizacja zadań inwestycyjnych według kolejności: 1) realizacja zadań kontynuowanych, przyjętych do WPF, 2) współfinansowanie zadań realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

4 Założenia budżetowe na 2016 r. WyszczególnienieKwota w zł Dochody budżetu 141.123.300 zł Wydatki budżetu 138.761.712 zł Przychody ogółem w tym: kredyty 2.623.337 zł Rozchody ogółem z tego: spłata kredytów spłata pożyczek 4.984.925 zł 4.737.700 zł 247.225 zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

5 Dochody i wydatki budżetu w latach 2005-2015 Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 200579 183 506 zł73 097 717 zł64 962 459 zł8 135 258 zł 200683 110 294 zł86 236 950 zł70 804 087 zł15 432 863 zł 200790 603 293 zł92 741 055 zł76 006 921 zł16 734 134 zł 2008103 120 289 zł104 211 320 zł81 396 550 zł22 814 770 zł 2009101 403 799 zł112 151 730 zł90 476 702 zł21 675 028 zł 2010120 971 017 zł123 184 076 zł101 792 026 zł21 392 050 zł 2011118 538 443 zł118 946 340 zł97 123 235 zł21 823 106 zł 2012128 967 215 zł124 963 751 zł105 338 924 zł19 624 827 zł 2013125 146 876 zł126 653 620 zł113 701 148 zł12 952 472 zł 2014135 970 437 zł132 440 794 zł117 492 450 zł14 948 344 zł 2015133 249 627 zł121 579 276 zł107 094 717 zł14 484 559 zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

6

7 Struktura planowanych dochodów w 2016 r. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach Razem: 141 123 300 zł

8 Struktura dochodów własnych (bieżących) w 2016 r. Razem: dochody własne (bieżące) 98 170 806 zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

9 Planowane wydatki majątkowe na 2016 r. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach Razem: 9 081 555 zł

10 Wydatki majątkowe na drogi powiatowe w latach 2005 -2016 Rok budżetowyWysokość wydatków 20051.199.626 zł 2006420.045 zł 2007184 zł 2008444.874 zł 2009591.450 zł 2010681.794 zł 20111.894.841 zł 20121.277.356 zł 20131.482.377 zł 20141.176.884 zł 2015378.500 zł 2016 RAZEM 1.580.000 zł 11.127.931 zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

11 Wydatki majątkowe na drogi gminne w latach 2005-2016 Rok budżetowyWysokość wydatków 20051.209.345 zł 20063.975.151 zł 20072.786.847 zł 20081.187.023 zł 20091.318.024 zł 20101.627.438 zł 2011697.070 zł + 7.305.928 zł w ramach dotacji na usuwanie SKŻ 20123.034.501 zł + 5.581.624 zł w ramach dotacji na usuwanie SKŻ 20131.329.450 zł 20141.007.534 zł 20152.652.397 zł 2016673.000 zł

12 W ydatki bieżące na drogach w latach 2012 -2016 Rodzaj wydatków bieżących Plan na 2012 r. Plan na 2013 r. Plan na 2014 r. Plan na 2015 r. Plan na 2016 r. Remont nawierzchni ulepszonych 750.000 zł650.000 zł500.000 zł1.000.000 zł402.100 zł Remont nawierzchni nieulepszonych 300.000 zł275.000 zł200.000 zł250.000 zł200.000 zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

13 Wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie Rok budżetowyWydatki bieżącew tym płaceWydatki majątkowe 201039 511 883 zł30 485 107 zł3 855 044 zł 201142 417 896 zł33 384 723 zł6 277 428 zł 201247 078 266 zł37 175 239 zł1 082 867 zł 201347 079 523 zł38 782 460 zł3 076 874 zł 201448 149 233 zł39 428 131 zł2 442 000 zł 201550 921 225 zł42 073 811 zł447 500 zł 201653 859 498 zł43 964 113 zł1 400 902 zł

14 Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle - 1.000.000 zł Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 1.500.000 zł Projekt urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego – 410.000 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

15 A U T O P O P R A W K I Dochody bieżące: wpływy z opłaty od posiadania psów /+35.000 zł/, Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami /+357.417 zł/. Wydatki bieżące: zadania bieżące z zakresu promocji /+35.000 zł/, zadania bieżące z zakresu gospodarki odpadami /+357.417 zł/. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

16 A U T O P O P R A W K I Wydatki majątkowe: Projekt architektoniczno-budowlany ośrodka promocji bioróżnorodności w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kopernika i Hr. Kotulińskiego /+360.000 zł/ z tematu: Budowa ciągu pieszo- jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem drogowym oraz infrastrukturą towarzyszącą na odcinku pomiędzy ulicami Falista i Bestwińska. Budowa pompowni przeciwpowodziowej na kanale ulgi przy Wiśle /+25.000/ z wydatków bieżących. Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

17 Założenia do budżetu 2016 po autopoprawkach WyszczególnienieKwota Dochody budżetu141 515 717 zł Wydatki budżetu139 154 129 zł Przychody ogółem z tego: z kredytów 2 623 337 zł Rozchody ogółem z tego: spłata kredytów spłata pożyczek 4 984 925 zł 4.737.700 zł 247.225 zł Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach

18 D z i ę k u j ę z a u w a g ę Urząd Miejski w Czechowicach -Dziedzicach


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach–Dziedzicach 29 grudzień 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google