Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII 27 kwietnia w roku bł. Karoliny Kózkówny i bł. Edmunda Bojanowskiego Autor : Maria Żak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII 27 kwietnia w roku bł. Karoliny Kózkówny i bł. Edmunda Bojanowskiego Autor : Maria Żak."— Zapis prezentacji:

1 Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII 27 kwietnia w roku bł. Karoliny Kózkówny i bł. Edmunda Bojanowskiego Autor : Maria Żak

2 Kanonizacja Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII – uroczystość religijna, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 w Watykanie, podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego. Papież Franciszek, podczas konsystorza w dniu 30 września 2013, wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 kanonizację dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Jan Paweł II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papież zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem błogosławionego. Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że na kanonizację nie będą potrzebne żadne wejściówki i będą mogli wziąć udział wszystkie osoby, które znajdą miejsce na placu św. Piotra, placu Piusa XII oraz Via della Conciliazione. Będzie to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954.

3 Jan Paweł II Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Jest pierwszym papieżem który odbył najwięcej podróży zagranicznych oraz najwięcej osób wyniósł na ołtarze. Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci, zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci.

4 Jan Paweł II Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej) jest też pierwszym w historii papieżem, który odwiedził Biały Dom oraz jest też pierwszym papieżem, który odwiedził Sejm RP. Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm. Jan Paweł II jako papież najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy) oraz z spotkaniami z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży (9 razy). Jan Paweł II odbył także blisko 100 podróży na terenie Włoch. Liczba podróży apostolskich Jana Pawła II Jan Paweł II w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 roku Papież na lotnisku w Gdyni

5 Jan XXIII Jan XXIII, właśc. Angelo Giuseppe Roncalli; ur. 25 listopada 1881 w Sotto il Monte, zm. 3 czerwca 1963 w Watykanie) – patriarcha Wenecji (1953- 1958), papież i 3. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 28 października 1958 do 3 czerwca 1963, błogosławiony Kościoła katolickiego.

6 Jan XXIII Nazywany za życia „dobrym papieżem Janem” (także „Janem Uśmiechniętym” i „Janem Pokornym”). Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 18 listopada 1965. Jan XXIII został ogłoszony, razem z Piusem IX, błogosławionym przez papieża Jana Pawła II 3 września 2000. 5 lipca 2013 papież Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i ogłosił że zostanie on kanonizowany razem z bł. Janem XXIII. Data kanonizacji obu papieży została ustalona na konsystorzu, który odbył się 30 września. Tego dnia Papież Franciszek spotkał się z kardynałami na konsystorzu podczas którego ogłosił i wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, kanonizację dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Będzie to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954. Grób papieża Jana XXIII w Watykanie Pomniki Jana XXIII

7 Karolina Kózkówna Karolina Kózka (Kózkówna) (ur. 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda koło Radłowa, zm. 18 listopada 1914 tamże) – polska męczennica, błogosławiona Kościoła katolickiego. Była czwartym z jedenaściorga dzieci w ubogiej, chłopskiej rodzinie. Całe życie spędziła w rodzinnej wiosce, aktywnie uczestnicząc w życiu religijnym. Była bliską współpracowniczką proboszcza parafii w Zabawie – ks. Władysława Mendrali – w organizowaniu życia i grup parafialnych (Apostolstwo Modlitwy, Bractwo Wstrzemięźliwości, Żywy Różaniec), pomagała także w prowadzeniu wiejskiej czytelni. Została zamordowana jako 16-latka, broniąc się przed zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza na początku I wojny światowej. W pogrzebie wzięło udział około 3 tysięcy osób. Zmarłą szybko otoczył kult męczeństwa i świętości.

8 Karolina Kózkówna 18 listopada 1917 roku, na polecenie biskupa Leona Wałęgi, dokonano przeniesienia zwłok Karoliny z miejsca jej pochówku do specjalnego grobowca położonego w pobliżu kościoła parafialnego w Zabawie. Starania kolejnych biskupów tarnowskich: Jana Stepy i Jerzego Ablewicza zainicjowały proces beatyfikacyjny, rozpoczęty ostatecznie w 1965 (postulatorem w procesie informacyjnym w diecezji tarnowskiej został ks. dr Jan Białobok). 30 czerwca 1986 został przyjęty dekret o męczeństwie Karoliny Kózkówny. Podczas wizyty w Tarnowie, 10 czerwca 1987, papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. Była młodą dziewczyną, która oddała życie broniąc swojej czystości, dlatego została ustanowiona patronką Ruchu Czystych Serc oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest także patronką diecezji rzeszowskiej.

9 Edmund Bojanowski Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski (ur. 14 listopada 1814 w Grabonogu, zm. 7 sierpnia 1871 w Górce Duchownej) − polski działacz społeczny, twórca ochronek wiejskich, tłumacz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, błogosławiony Kościoła katolickiego.

10 Edmund Bojanowski Edmund Bojanowski urodził się na polskiej wsi w Grabonogu jako syn Walentego i Teresy z Umińskich. Otrzymał wychowanie katolickie. W domu rodzinnym pielęgnowano polskie tradycje patriotyczne. Jak często w swoich listach i pamiętniku podkreślał błogosławiony, będąc dzieckiem, doświadczył łaski uzdrowienia z ciężkiej choroby, dzięki modlitwie matki w sanktuarium w Gostyniu. Rodzice chcieli zapewnić Edmundowi gruntowne wykształcenie. Początkowo pobierał prywatne lekcje w domu. W 1832 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W pierwszych latach nauki był wolnym słuchaczem, uzupełniając równocześnie średnie wykształcenie. Formalnie studentem został w 1835. W latach 1836-1838 kontynuował studia w Berlinie, korzystając także z wykładów z historii sztuki, muzyki, psychologii, poezji i logiki. Największą jego pasją stała się wówczas literatura: pisał między innymi artykuły o polskich zabytkach, przetłumaczył na język polski wiersze liryczne, pieśni serbskie i czeskie, a także „Manfreda” George'a Byrona. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych.

11 Edmund Bojanowski Edmund Bojanowski gromadził zgłaszające się do niego dziewczęta i przygotowywał je do pracy w swoim dziele. W formacji przyszłych sióstr dbał o wychowanie religijne, uczył praktyk pobożnościowych, takich jak modlitwa, rachunek sumienia, czytanie duchowne, medytacja. W napisaniu reguły zgromadzenia współpracował z J. Koźmianem, ks. H. Kajsiewiczem i ks. P. Semenenką. W 1855 arcybiskup poznański Leon Przyłuski udzielił Bojanowskiemu tymczasowego pozwolenia na jej zachowywanie przez siostry. W 1858 abp Przyłuski przyjął zgromadzenie pod opiekę Kościoła, a jego następca, abp Mieczysław Ledóchowski 27 grudnia 1866 zatwierdził definitywnie statuty i konstytucje służebniczek. W 1869 Edmund Bojanowski wstąpił w Gnieźnie do Seminarium duchownego, lecz ze względu na powikłania związane z gruźlicą musiał je opuścić. Przed śmiercią Bojanowskiego, która nastąpiła 7 sierpnia 1871 w Górce Duchownej, zgromadzenie miało w Wielkim Księstwie Poznańskim 22 domy i liczyło 98 sióstr. Za życia Bojanowskiego służebniczki zaczęły pracować także w innych częściach Polski rozbiorowej: w Galicji, w Królestwie Polskim oraz na Śląsku.

12 Rok błogosławionego Edmunda Bojanowskiego W roku 2014 przypada bowiem 200. rocznica urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego. Z tej okazji szereg inicjatyw podejmują szczególnie siostry służebniczki, których założycielem jest ten Błogosławiony. Prowadzą one szereg dzieł i placówek, jak przedszkola, domy opieki społecznej, które często noszą jego imię. Służebniczki prowadzą też grupy wolontariuszy, którzy pomagają potrzebującym.

13 Źródła Jan Paweł II: Tekst: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II Obraz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:John_Paul_II_Medal_of_Freedom_2004.jpg, http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:John_Paul_II_Polish_Parliament_1999_2.jpg, http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:JPIITravelsMap.PNG Jan XXIII: Tekst: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_XXIII Obraz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pope_John_XXIII_-_1959.jpg, http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:JanXXIII.Gr%C3%B3b.JPG, http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pomnik_J23.jpg Karolina Kózkówna: Tekst: http://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_K%C3%B3zka Obraz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Karolina_K%C3%B3zka_%28sculpture%29.jpg, www.parafiapruszcz.x.pl Edmund Bojanowski: Tekst: http://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Bojanowski, http://www.parafiaskorzewo.pl/aktualnosci/rok-2014-rokiem-bl-edmunda-bojanowskiego/ Obraz: brewiarz.pl, brewiarz.pl, www.gorkaduchowna.pl, http://www.parafiaskorzewo.pl/aktualnosci/rok-2014-rokiem-bl-edmunda-bojanowskiego/

14 Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji multimedialnej


Pobierz ppt "Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII 27 kwietnia w roku bł. Karoliny Kózkówny i bł. Edmunda Bojanowskiego Autor : Maria Żak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google