Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 7 Porozumienia północnoamerykańskie i południowoamerykańskie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 7 Porozumienia północnoamerykańskie i południowoamerykańskie 1."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 7 Porozumienia północnoamerykańskie i południowoamerykańskie 1

2 Północno Amerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu NAFTA The North American Free Trade Agreement- Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk Układ ustanawiający strefę wolnego handlu Silne centrum gospodarcze, oddziałujące na koniunkturę na świecie Ważny element międzynarodowych przepływów towarowych 2

3 Północno Amerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu 1965 r. Auto Act – USA, Kanada, Przyczyny: Skutki: 3

4 NAFTA 4 Postrzegana jest jako bardzo kompleksowa forma współpracy Poza kwestiami handlowymi reguluje: a) Kwestie ochrony środowiska b) Rynku pracy Stopniowa liberalizacja dostępu do rynku Preferowanie towarów produkowanych w Ameryce Północnej (60% udział składników pochodzących z krajów NAFTA, w przypadku wyrobów przemysłu samochodowego wskaźnik podwyższono do 62,5%)

5 LAFTA Latin America Free Trade Association, powołany Traktatem z Montevideo z 1960 r. Główny cel płaszczyzna współpracy dla rozwoju przemysłu Metoda: reedukacja stawek celnych Efekt: brak kreacji handlu, integracja postrzegana jako rozszerzanie rynków zbytu, służyła strategii antyimportowej 5

6 LAIA/ALADI 6 Traktat z Montevideo z 1980 r. Zakładał otwarcie gospodarek południowoamerykańskich Podtrzymano chęć ustanowienia wspólnego rynku Wsparcie dla KSR Możliwość wejścia do ugrupowania krajów trzecich

7 Specjalna Komisja Koordynacji Latynoamerykańskiej CECLA 7 Powołana w 1963 r. przez Międzynarodową Radę Gospodarczo-Społeczną Miała za zadanie przygotować wspólne stanowisko na pierwszą sesję Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)

8 System Ekonomiczny Ameryki Łacińskiej i Karaibów SELA 8 a) działania pozaregionalne – rozszerzanie współpracy, analiza wpływu negocjacji handlowych, globalizacji na rozwój regionu, wsparcie państw w negocjacjach na arenie międzynarodowej b) działania wewnątrzregionalne – pogłębianie procesów integracji, c) współprac gospodarcza i technologiczna – wymiana doświadczeń, walka z ubóstwem wykluczeniem społecznym

9 System Ekonomiczny Ameryki Łacińskiej i Karaibów SELA 9 Pierwsza płaszczyzna współpracy państw latynoamerykańskich Przeciwna północnoamerykańskiej koncepcji rozwoju (za zniesieniem blokady Kuby) nawiązała stosunki między innymi z UE.

10 Grupa z RIO 10 1983 r. Contadora – Kolumbia, Meksyk, Panama i Wenezuela – rozwiązanie konfliktów środkowoamerykańskich Państwa środkowoamerykańskie podjęły deklaracje woli zakończenia walk, umocnienia demokracji, rozwoju gospodarczego i współpracy.

11 Grupa z RIO 11 Cele: Rozszerzania współpracy Rozwiazywanie konfliktów w regionie Wspieranie procesów integracyjnych Rozwijanie nowych płaszczyzn współpracy: gospodarczej, społecznej, naukowej i technologicznej

12 Unia Narodów Południowoamerykańskich 12 1993 z inicjatywy Brazylii koncepcja Południowoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, alternatywa dla NAFTA Trzy filary : Integracja fizyczna Współpraca polityczna Integracja gospodarcza i społeczna

13 Unia Narodów Południowoamerykańskich 13 Podpisano pakiet 31 projektów dotyczących infrastruktury: budowa dróg, mostów, rurociągów Na szczycie w Brasilii określono 8 obszarów działania: 1. dialog polityczny 2. integracja 3. Ochrona środowiska naturalnego 4. integracja energetyczna 5. asymetryczność relacji 6. południowoamerykańskie mechanizmy finansowania 7. promocja spójności społecznej 8. telekomunikacja

14 Mercosur 14 Największe przedsięwzięcie integracyjne krajów południowej części Ameryki Łacińskiej Cele: powiększenie narodowych rynków włączenie do globalnego systemu gospodarczego wspieranie rozwoju naukowego i technologicznego promowanie i zacieśnianie współpracy wolny przepływ towarów, usług i czynników produkcji ustanowienie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej koordynacja polityk makroekonomicznych i sektorowych harmonizacja prawodawstwa

15 Wspólnota Andyjska 15 Układ z Cartageny 1969 r. podpisany przez Kolumbię, Ekwador, Peru, Boliwię, Chile Koncepcja industrializacji poprzez subwencję importu, środki ochrony rynku, utworzenie unii celnej, specjalizacje i koordynacje produkcji przemysłowej, ochrona rynku wewnętrznego przed napływem kapitału zagranicznego

16 Wspólnota Andyjska 16 Integracja miała obejmować państwa sąsiadujące ze sobą, o zbliżonych warunkach geograficznych ekonomicznych, kulturowych i językowych. Ograniczenia: Brak komplementarności gospodarek Niski i zróżnicowany poziom rozwoju Znaczny udział kapitału zagranicznego w produkcji

17 Regionalizacja rynków energii 17 Obecnie ok. 40 projektów integracji rynków energii w Ameryce Łacińskiej. Cele: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, Ograniczenia: Protekcjonizm w odniesieniu do krajowego rynku energii niski poziom kompatybilności systemów prawnych i instytucjonalnych,

18 Główne projekty w regionie Andyjskim 18 ProjektOpis projektu Energia elektryczna Interkolektor Kolumbia − EkwadorZwiększenie napięcia linii z 250 MW do 500 MW Interkolektor Ekwador − PeruWprowadzenie regulacji i taryf oraz zmian napięcia na linii z 100 MW do 250 MW Gaz ziemny Gazociąg Ekwador − Peru Projekt przewiduje 3 etapy: Etap 1: Reforma platformy produkcyjnej w Corvina i budowa gazociągu do elektrowni cieplnej w Nueva Esperanza (Peru) Etap 2: Połączenie gazociągiem z elektrownią cieplną w Arenillas (Ekwador). Etap 3: Połączenie gazociągiem do Guayaquil (Ekwador) Gazociąg Kolumbia –Ekwador Budowa gazociągu o długości 790 km między Cali a Guayaquil Gazociąg Kolumbia − Wenezuela − Panama Budowa gazociągu z Ballenas w Kolumbii do zachodniej Wenezueli i dalej połączenie do Panamy Gazociąg Peru − Chile gazociąg Budowa gazociągu z Humay w Peru do Tocopillas w Chile LNG Camisea II w PeruBudowa instalacji do skraplania gazu ziemnego przeznaczonego na eksport Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Energy Council Regional Energy Integration in Latin America and the Caribbean 2008.

19 Bibliografia 19 North America – The Energy Picture II prepared by North American Energy Working Group Security and Prosperity Partnership Energy Picture Experts Group January 2006. M.F. Gawrycki Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej Difin 2007 Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2006 http://www.aladi.org/nsfweb/sitioIng/ Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America D. Niedziółka Regionalizacja rynków energii, Warszawa 2011


Pobierz ppt "WYKŁAD 7 Porozumienia północnoamerykańskie i południowoamerykańskie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google