Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LECZENIE BIOLOGICZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH – Ocena stanu obecnego i planowanych zmian Jerzy Gryglewicz Warszawa 17 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LECZENIE BIOLOGICZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH – Ocena stanu obecnego i planowanych zmian Jerzy Gryglewicz Warszawa 17 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 LECZENIE BIOLOGICZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH – Ocena stanu obecnego i planowanych zmian Jerzy Gryglewicz Warszawa 17 maja 2012 r.

2 Raport zawiera 1.Analizę finansowania programów terapeutycznych w zakresie reumatologii 2.Ocenę dostępności do leczenia w poszczególnych województwach 3. Zakres zadań Zespołu Koordynacyjnego 4.Ocenę efektywności kosztowej w terapii biologicznej 5. Analizę barier w dostępie do leczenia biologicznego 6.Wpływ ustawy refundacyjnej na zmianę organizacji leczenia biologicznego oraz korzyści dla pacjenta 7.Rekomendacje w zakresie zwiększenia dostępności do leczenia biologicznego

3 Analiza finansowania programów terapeutycznych w zakresie reumatologii 1.Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów Wartość umów 2010 rok – 86 mln zł Wartość umów 2012 rok – 80 mln zł 2.Program leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką i aktywną postacią ZZSK Wartość umów 2010 rok – 22 mln zł Wartość umów 2012 rok – 28 mln zł 3.Program leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym Wartość umów 2012 rok – 28 mln zł

4 Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów,,W 2012 roku w stosunku do 2010 roku nastąpił spadek finansowania programu w 12 województwach, a wzrost w zaledwie w 4 województwach ( dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie)”

5 Program leczenia inhibitorami TNF chorych z ciężką i aktywną postacią ZZSK,, W 2012 roku w stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost finansowania programu w 12 województwach, a spadek w 4 województwach ( lubelskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie)”

6 Wartość środków przeznaczanych przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na jednego ubezpieczonego w zakresie leczenia RZS i MIZS Największa 1.Kujawsko-Pomorski 4,04 zł 2.Małopolski 3,64 zł 3. Śląski 2,60 zł Najmniejsza 14.Zachodniopomorski 1,30 zł 15 Warmińsko-mazurski 0,98 zł 16.Lubuski 0,39 zł

7 Wartość środków przeznaczanych przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na jednego ubezpieczonego w zakresie leczenia ZZSK Największa 1.Małopolski 1,63 zł 2.Kujawsko-Pomorski 1,44 zł 3. Świętokrzyski 1,10 zł Najmniejsza 14.Zachodniopomorski 0,30 zł 15 Warmińsko-mazurski 0,30 zł 16.Lubuski 0,11 zł

8 Wartość środków przeznaczanych przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na jednego ubezpieczonego w zakresie leczenia ŁZS Największa 1.Łodzki 2,00 zł 2.Kujawsko-Pomorski 1,30 zł 3.Mazowiecki 1,24 zł Najmniejsza 14.Dolnosląski 0,28 zł 15.Lubuski 0,26 zł 16.Podlaski 0,19 zł

9 Liczba pacjentów leczonych lekami biologicznymi

10 Liczba kwalifikacji pacjentów do programów

11

12 Główne bariery utrudniające dostęp do leczenia biologicznego skomplikowany system kwalifikacji pacjenta, brak wiedzy lekarzy POZ o nowych możliwości leczenia pacjentów z zapalnymi chorobami reumatologicznymi, niedostateczna wiedza lekarzy poradni reumatologicznych dotycząca kryteriów włączenia pacjentów do terapii lekami biologicznymi, brak świadomości pacjentów o przysługujących im prawach do świadczeń gwarantowanych w tym zakresie, terapia inicjująca, uniemożliwiająca dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta (sposób, częstotliwość podawania leku),

13 Główne bariery utrudniające dostęp do leczenia biologicznego duże odległości do najbliższego ośrodka prowadzącego terapię biologiczną dla pacjenta, brak sprawnego systemu informacyjnego o programach terapeutycznych skierowanego lekarzy, świadczeniodawców, pacjentów, częste zmiany przepisów dotyczące kryteriów i procedur kwalifikacji pacjentów do terapii powodują utrudnienia i zniechęcenie lekarzy reumatologów do leczenia w tym zakresie, konsekwencje finansowe związane z nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas kontroli realizacji programów terapeutycznych przez NFZ zniechęcają świadczeniodawców do ich realizacji.

14 Wpływ Ustawy Refundacyjnej na dostępność i organizację leczenia biologicznego w reumatologii Zakończenie stosowania przez płatnika procedury terapii inicjującej w programach terapeutycznych Wydawanie leków pacjentowi Stosowanie porozumień dotyczących dzielenia ryzyka Zakup leków przez świadczeniodawców

15 Zakończenie stosowania przez płatnika procedury terapii inicjującej w programach terapeutycznych Korzyści dla pacjenta: zwiększone szanse na skuteczność leczenia związane z możliwością stosowania wszystkich leków, dostosowanie terapii do indywidualnych zdrowotnych potrzeb pacjenta w zakresie drogi i częstości podania leku ( podskórnie czy dożylnie co 2 tygodnie czy co 8 tygodni ) Korzyści dla lekarza: swobodny wybór leku wyłącznie w oparciu o kryteria medyczne, możliwość współdecydowania o wyborze terapii z aktywnym udziałem pacjenta, Korzyści dla świadczeniodawcy: brak utrudnień w zakupie leku związanych z koniecznością stosowania co pół roku procedur zamówień publicznych, ułatwienia w racjonalnej gospodarce lekiem, Korzyści dla płatnika: brak zarzutu o stosowanie niejasnych kryteriów przy wyborze terapii inicjującej, brak konieczności częstych zmian w przepisach oraz aplikacji komputerowej NFZ.

16 Wydawanie leków pacjentowi „ Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na podstawie umowy oraz pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych” Art. 60 Ustawy Refundacyjnej

17 Wydawanie leków pacjentowi Korzyści dla pacjenta: otrzymanie leku bez konieczności hospitalizacji lub porady ambulatoryjnej, możliwość podania leku pacjentowi u świadczeniodawcy działającego w pobliżu jego miejsca zamieszkania, Korzyści dla lekarza: stosowanie leczenia biologicznego przez lekarzy poradni reumatologicznych, bezpośrednie nadzór nad efektami leczenia przez lekarza prowadzącego. Korzyści dla świadczeniodawcy: zwiększenie liczby ośrodków prowadzących terapię biologiczną, dodatkowe źródło finansowania poradni i szpitali, Korzyści dla płatnika: Zmniejszenie dostępności do leczenia dla pacjentów z mniejszych ośrodków, brak konieczności finansowania porad i hospitalizacji polegających wyłącznie na podaniu leku,

18 Stosowanie porozumień dotyczących dzielenia ryzyka Korzyści dla pacjenta: zwiększenie liczby kwalifikowanych pacjentów do terapii, zmniejszanie ograniczeń w zakresie dostępności do świadczeń. Korzyści dla lekarza: zdobycie większego doświadczenia w stosowaniu leczenia biologicznego, poprawienie skuteczności leczenia. Korzyści dla świadczeniodawcy: zwiększenie liczby realizowanych procedur podania i monitorowania programu, efektywne gospodarowanie lekiem. Korzyści dla płatnika: uzyskania realnego obniżenia finansowania kosztów jednostkowej terapii, skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia,

19 Rekomendacje dotyczące zwiększenia dostępności do leczenia biologicznego i stworzenia optymalnego modelu finansowania terapii Perspektywa pacjentów: CEL: Uzyskanie jak najszybszego rozpoznania choroby, a następnie ułatwiony dostęp do ośrodków prowadzących terapię biologiczną i kompleksową opiekę nad pacjentem Opracowano 6 rekomendacji

20 Rekomendacje dotyczące zwiększenia dostępności do leczenia biologicznego i stworzenia optymalnego modelu finansowania terapii Perspektywa lekarzy: CEL: Zapewnienie wystarczającej wiedzy medycznej i organizacyjnej na temat programów lekowych. Opracowano 7 rekomendacji

21 Rekomendacje dotyczące zwiększenia dostępności do leczenia biologicznego i stworzenia optymalnego modelu finansowania terapii Perspektywa świadczeniodawców: CEL: Stałość i przewidywalność środowiska prawnego połączona z rentownością prowadzonych programów lekowych Opracowano 3 rekomendacje

22 Rekomendacje dotyczące zwiększenia dostępności do leczenia biologicznego i stworzenia optymalnego modelu finansowania terapii Perspektywa płatnika: CEL: Optymalne wykorzystanie posiadanych środków rozumiane, jako możliwość skutecznego leczenia jak największej liczby pacjentów Opracowano 3 rekomendacje

23 Projekt badawczy LECZENIE BIOLOGICZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH Ocena stanu obecnego i planowanych zmian został zrealizowany dzięki wsparciu MSD POLSKA Dziękuję bardzo


Pobierz ppt "LECZENIE BIOLOGICZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH – Ocena stanu obecnego i planowanych zmian Jerzy Gryglewicz Warszawa 17 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google