Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenie powodziowe przyczyny i ochrona. OPADY DŁUGOTRWAŁE LUB GWAŁTOWNE Najgroźniejsze powodzie opadowe występują na rzekach górskich i podgórskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenie powodziowe przyczyny i ochrona. OPADY DŁUGOTRWAŁE LUB GWAŁTOWNE Najgroźniejsze powodzie opadowe występują na rzekach górskich i podgórskich."— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenie powodziowe przyczyny i ochrona

2 OPADY DŁUGOTRWAŁE LUB GWAŁTOWNE Najgroźniejsze powodzie opadowe występują na rzekach górskich i podgórskich (np. na Nysie Kłodzkiej, Dunajcu, Kamiennej) oraz w górnych odcinkach Wisły i Odry. ROZTOPY spowodowane są topieniem się śniegu. Powodzie spowodowane roztopami mogą wystąpić na terenie całego kraju – najgroźniejsze rozmiary osiągają na dużych rzekach nizinnych (dolnej Wiśle, dolnej Odrze, Warcie, Narwi, Bugu, Noteci). SZTORMY NA BAŁTYKU spowodowane są przez silny, zwykle północny wiatr. Następuje spiętrzenie wody na wybrzeżu. Dodatkowo, woda morska wtłaczana jest w ujścia rzek, co utrudnia ich odpływ i spiętrza wodę w rzekach. ZATORY LODOWE spowodowane są przez zamarzającą rzekę lub pokruszone kawałki lodu utrudniające spływ wody. Najgroźniejsze powodzie zatorowe występują na środkowej i dolnej Wiśle, dolnej Odrze, Narwi, Bugu, Warcie i Noteci. Przyczyny powodzi w Polsce rodzaje powodzi i obszary ich występowania AWARIE URZADZEŃ HYDROTECHNICZNYCH spiętrzających wodę,tam, zapór i stopni wodnych. Dochodzi do nich głownie wskutek uszkodzenia tych urządzeń lub błędów obsługi Występowanie powodzi w Polsce

3 Ochrona przeciwpowodziowa Ochrona przeciwpowodziowa jest obowiązkiem organów państwa i władz samorządowych. Podstawowe akty prawne regulujące ochronę przeciwpowodziową : - Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dyrektywa Powodziowa - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U.2006 nr126 poz.878) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 874)Dyrektywa PowodziowaPrawo wodneRozporządzenie

4 Inwestycje które przeciwdziałają skutkom powodziowym  Wały przeciwpowodziowe – buduje się je wzdłuż najbardziej zagrożonych odcinków rzek  Zbiorniki retencyjne

5  Zbiorniki retencyjne –przyjmują nadmiar wody w okresie powodzi a w czasie suszy można z nich zasilać rzeki utrzymując normalny stan wody

6  Kanały i rowy melioracyjne – nawadniają ziemię w czasie suszy i odprowadzają nadmiar wody w czasie powodzi 

7  Zalesienie możliwie największych obszarów wzdłuż rzek – powoduje to spowolnienie fali powodziowej i zwiększa przesiąkanie wody do gruntu W ramach przygotowań do walki z zagrożeniem powodziowym ogłasza się : - pogotowie przeciwpowodziowe – kiedy poziom wody w rzece osiąga stan ostrzegawczy( woda wychodzi z koryta rzeki) - alarm powodziowy - gdy poziom wody zbliża się do stanu krytycznego ( alarmowego- poziom wody zagraża zalaniem danego obszaru)

8 W czasie powodzi należy : Stale słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie W razie podnoszenia się wody przenosić się na wyższe kondygnacje budynku lub w razie zagrożenia życia opuścić budynek Nie poddawać się panice i chaosowi Utrzymywać stałą gotowość do ewakuacji Zachowanie w czasie powodzi

9 W czasie powodzi nie wolno używać wód powodziowych i gruntowych do celów spożywczych i sanitarnych poruszać się po terenach zalewowych, jeżeli woda płynie wielki prądem zbliżać się do słupów i urządzeń linii energetycznych spożywać żywności, która miała kontakt z wodą powodziową


Pobierz ppt "Zagrożenie powodziowe przyczyny i ochrona. OPADY DŁUGOTRWAŁE LUB GWAŁTOWNE Najgroźniejsze powodzie opadowe występują na rzekach górskich i podgórskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google