Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE ”- ROK 1 Prezentacja grup: - - STOKROTKI - - SŁONECZKA - - DELFINY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE ”- ROK 1 Prezentacja grup: - - STOKROTKI - - SŁONECZKA - - DELFINY."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE ”- ROK 1 Prezentacja grup: - - STOKROTKI - - SŁONECZKA - - DELFINY

2 MOJE PRZEDSZKOLE JEST BEZPIECZNE Zapoznanie dzieci z topografią przedszkola

3 MOJE PRZEDSZKOLE JEST BEZPIECZNE Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z ogrodu przedszkolnego, sali zajęć i sali gimnastycznej.

4 BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków transportu.

5 BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA Praktyczne utrwalanie zasad ruchu pieszego.

6 PRODUKTY BEZPIECZNE I NIEBEZPIECZNE Kształtowanie umiejętności rozróżniania produktów jadalnych i niejadalnych

7 PRODUKTY BEZPIECZNE I NIEBEZPIECZNE Wyjaśnienie zagrożeń wynikających z brania do rąk i ust nieznanych roślin, owoców i grzybów.

8 MIESZKANIE JEST MIEJSCEM BEZPIECZNYM Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się przedmiotami i urządzeniami codziennego użytku

9 NIE WPUSZCZAM OBCYCH DO DOMU, WIEM JAK SIĘ ZACHOWAĆ PODCZS SPOTKANIA Z NIEZNAJOMYMI. Uświadomieni e dzieciom zagrożeń ze strony obcych, wdrażanie dzieci do informowania rodziców o zamiarze oddalenia się z kimś.

10 KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, NAWYKÓW HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH. Kształtowanie umiejętności poprawnego mycia rąk i zębów, samodzielnie korzysta z toalety

11 DBAMY O SWOJE ZDROWIE Dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, poddawanie się leczeniu, wpajanie dzieciom zasad zdrowego żywienia i konieczności dbania o swoje zdrowie

12 DBAMY O SWOJE ZDROWIE Uczestniczenie w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, parku, na boisku, w sali gimnastycznej

13 JESTEŚMY ŻYCZLIWI I UPRZEJMI DLA INNYCH Kształtowanie postawy życzliwości wobec innych i odpowiedzialnoś ci za własne postępowanie

14 JESTEŚMY ŻYCZLIWI I UPRZEJMI DLA INNYCH Zrozumienie reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowani a w kontaktach z innymi ludźmi

15 JESTEŚMY ŻYCZLIWI I UPRZEJMI DLA INNYCH Grzecznie zwraca się do innych w domu, przedszkolu i na ulicy

16 BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE Dziecko próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu, ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie

17 PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA Dziecko wie,jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia; gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić, zna ważne telefony alarmowe

18 POZDROWIENIA DLA AUTORÓW PROGRAMU – „BEZPIECZNE PREDSZKOLE W przyszłym roku będziemy realizować drugi etap programu


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE ”- ROK 1 Prezentacja grup: - - STOKROTKI - - SŁONECZKA - - DELFINY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google