Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEZ 1 Egzamin zawodowy dla absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEZ 1 Egzamin zawodowy dla absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 WEZ 1 Egzamin zawodowy dla absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r.

2 WEZ 2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

3 WEZ 3 Standardy wymagań egzaminacyjnych Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w których kształcenie odbywa się technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych są określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 WEZ 4 Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut (+ 30 min) Etap praktyczny – obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej podanej w standardzie wymagań egzaminacyjnych Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 180 – 240 min Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

5 WEZ 5 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej podanej w standardzie wymagań egzaminacyjnych zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

6 WEZ 6  322[01]Asystentka stomatologiczna  322[12]Technik masażysta  322[13]Technik ortopeda  346[02]Asystent osoby niepełnosprawnej  346[03]Opiekunka środowiskowa

7 WEZ 7 Wyniki egzaminu w kraju Asystentka stomatologiczna 129 zdających Technik masażysta 12 zdających Technik ortopeda 21 zdających Asystent osoby niepełnosprawnej 784 zdających Opiekunka środowiskowa 1305 zdających

8 WEZ 8 Opiekunka środowiskowa

9 WEZ 9 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchylenie standardo we Kraj13050,8341,33424928213,24 OKE1930,8241,22444728193,49 06250,8039,84414534112,98 121280,8441,85444728193,34 18400,8040,08404630163,77 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Opiekunka środowiskowa Część I etapu pisemnego

10 WEZ 10 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników części I etapu pisemnego Część I etapu pisemnego Opiekunka środowiskowa

11 WEZ 11 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część I etapu pisemnego Opiekunka środowiskowa

12 WEZ 12 średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Część I etapu pisemnego Opiekunka środowiskowa

13 WEZ 13 Zasięg Liczba zdających Średnia łatwość zadań Średni wynik Modalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Rozstęp Odchyleni e standardo we Kraj13050.7615.1415206142.49 OKE1930.7715.3817209112.52 06250.7114.201318992.20 121280.7915.8017209112.47 18400.7414.7815199102.56 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Część II etapu pisemnego Opiekunka środowiskowa

14 WEZ 14 liczba zdających liczba punktów Rozkład wyników Część II etapu pisemnego Opiekunka środowiskowa

15 WEZ 15 średnia łatwość zadań obszary standardu wymagań egzaminacyjnych Część II etapu pisemnego Opiekunka środowiskowa

16 WEZ 16 Część II etapu pisemnego średnia łatwość zadań umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Opiekunka środowiskowa

17 WEZ 17 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj130472,4%76%97%9%14,6% OKE19371,2%75%91%14%13,2% 062561.1%75%80%14%17.4% 1212872.0%76%90%34%11.7% 184075.0%75%91%23%11.8% Etap praktyczny Opiekunka środowiskowa

18 WEZ 18 liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Etap praktyczny Opiekunka środowiskowa

19 WEZ 19 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji prac z zakresu kompleksowej opieki w środowisku otwartym nad określoną osobą na podstawie dokumentacji.” Etap praktyczny Opiekunka środowiskowa

20 WEZ 20 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia wynikające z treści zadania, III. zdiagnozowane potrzeby osoby wskazanej w treści zadania w zakresie usług dotyczących pomocy w czynnościach życia codziennego, IV. wykaz usług opiekuńczych wraz z opisem sposobu ich realizacji, V. wykaz środków i materiałów niezbędnych do realizacji usług opiekuńczych, VI. opis przebiegu realizacji prac opiekuńczych przedstawiony w formie schematu blokowego, VII. pracę egzaminacyjną jako całość (przejrzystość, estetykę, logikę układu treści projektu realizacji prac oraz poprawność terminologiczną). Etap praktyczny Opiekunka środowiskowa

21 WEZ 21 Etap praktyczny średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Opiekunka środowiskowa

22 WEZ 22 Opiekunka środowiskowa Wyniki szkół 06 12 18

23 WEZ 23 Asystent osoby niepełnosprawnej

24 WEZ 24 Podstawowe wartości wskaźników statystycznych wyników zdających Zasięg Liczba zdających Średni wynikModalna Najwyższy wynik Najniższy wynik Odchylenie standardowe Kraj78382,4%75,0%100,0%0,0%13,6% OKE11686,6%100% 0%12,8% 061883,4%76%100%43%13,6% 128587,0%95%100%0%13,2% 181388,5%100% 75%8,8% Asystent osoby niepełnosprawnej Etap praktyczny

25 WEZ 25 Etap praktyczny liczba zdających przedziały % punktów Rozkład wyników Asystent osoby niepełnosprawnej

26 WEZ 26 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji określonych prac z zakresu pomocy bio-psychospołecznej osobie niepełnosprawnej w określonych warunkach organizacyjnych na podstawie zebranych danych.” Etap praktyczny Asystent osoby niepełnosprawnej

27 WEZ 27 W rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego oceniano: I. tytuł projektu, II. założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania, III. diagnoza środowiska podopiecznego, w tym potrzeb i problemów podopiecznego, IV. cele krótko i długoterminowych działań asystenta osoby niepełnosprawnej niezbędne do zapewnienia kompleksowej opieki i pomocy podopiecznemu, V. wykaz prac i sposobów realizacji prac wchodzących w skład przygotowania pomocy biopsychospołecznej zgodnie z potrzebami podopiecznego, VI. plan pracy asystenta z określeniem celów planowanych działań oraz uwzględnieniem etapów realizacji rehabilitacji medycznej, psychologicznej i społecznej VII. wykaz metod i technik pracy, VIII. opis warunków niezbędnych do realizacji planu pomocy i opieki, uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności. Etap praktyczny Asystent osoby niepełnosprawnej

28 WEZ 28 średnia łatwość element pracy egzaminacyjnej Etap praktyczny Asystent osoby niepełnosprawnej

29 WEZ 29 Wyniki szkół 06 12 18 Asystent osoby niepełnosprawnej

30 WEZ 30 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Wykonanie projektu realizacji prac obejmujących projektowanie, technologię wytwarzania i eksploatację przedmiotu ortopedycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego, w określonych warunkach organizacyjnych i technicznych, na podstawie dokumentacji.” Etap praktyczny Technik ortopeda

31 WEZ 31 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu tematu ogólnego określonego w standardzie wymagań egzaminacyjnych: „Opracowanie projektu realizacji i wykonanie masażu określoną metodą i techniką na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej pacjenta.” Etap praktyczny Technik masażysta

32 WEZ 32 Zawody, dla których OKE w Krakowie opracowuje propozycje materiałów egzaminacyjnych: Technik ortopeda Technik farmaceutyczny Technik elektroradiolog Opiekunka dziecięca Zapraszamy do współpracy w tym zakresie wszystkie chętne osoby. tfilek@oke.krakow.pl

33 WEZ 33 EUROPASS – suplement do dyplomu EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Pobierz ppt "WEZ 1 Egzamin zawodowy dla absolwentów techników i szkół policealnych październik 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google