Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szko ł a Podstawowa nr 6 z Oddzia ł ami Integracyjnym im. Or ł a Bia ł ego ul. Paderewskiego 36 tel. - 48 364 70 45 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szko ł a Podstawowa nr 6 z Oddzia ł ami Integracyjnym im. Or ł a Bia ł ego ul. Paderewskiego 36 tel. - 48 364 70 45 –"— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szko ł a Podstawowa nr 6 z Oddzia ł ami Integracyjnym im. Or ł a Bia ł ego ul. Paderewskiego 36 tel. - 48 364 70 45 e-mail – paderewskiego@psp6radom.edu.pl ul. Rapackiego 24 tel. - 48 364 70 54 fax. - 48 364 70 55 e-mail – sekretariat@psp6radom.edu.pl DS

2  indywidualne podejście do każdego dziecka i dostosowanie metod pracy do tempa jego rozwoju,  okres adaptacyjny, który może trwać nawet do dwóch miesięcy,  naukę języka obcego,  zajęcia komputerowe,  możliwość pozostawiania podręczników i niezbędnych przyborów szkolnych,  opiekę pedagoga, psychologa oraz logopedy,  dobre i bezpieczne warunki do nauki. Jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych uczniów do klas pierwszych

3 warunki do pielęgnowania sprawności fizycznej poprzez: zwiększanie aktywności ruchowej dzieci na placach zabaw pozyskanych w ramach projektu „Radosna szkoła”, realizację zajęć z wychowania fizycznego w sali gimnastycznej, gdzie znajdują się kolorowe klocki otrzymane w ramach projektu „Radosna szkoła”, zabawę w różnego rodzaju kącikach tematycznych zorganizowanych w każdej sali, np. przyrodniczym, spożywczym, fryzjerskim, rozwijanie umiejętności motorycznych, kształtowanie umiejętności społecznych, a także orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

4 odpowiednie warunki do rozwoju predyspozycji uczniów: trzy świetlice, osobne dla oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i klas drugich, dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, w jednej ze świetlic sprzęt audiowizualny, na którym dzieci mogą oglądać interesujące bajki, bądź ciekawe programy edukacyjne. zorganizowane zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i inne, stołówkę, na której są wydawane ciepłe i smaczne posiłki.

5 zajęcia specjalistyczne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej: zajęcia rewalidacyjne terapię pedagogiczną: - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, grupowe zajęcia profilaktyczno – wychowawcze (prowadzone przez psychologa, pedagoga) gimnastykę korekcyjną.


Pobierz ppt "Publiczna Szko ł a Podstawowa nr 6 z Oddzia ł ami Integracyjnym im. Or ł a Bia ł ego ul. Paderewskiego 36 tel. - 48 364 70 45 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google