Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.4 Projekty innowacyjne „@doradca zawodowy – elektroniczna aplikacja on-line”

2 Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych Budowa, parametry

3 STANDARYZACJA NARZĘDZIA WOPZ pierwszy etap: (styczeń 2012) ANALIZA CZYNNIKOWA, RZETELNOŚĆ, TRAFNOŚĆ CZYNNIKOWA liczba osób objętych badaniem – 603 (409 K i 194 M) w wieku od 18 do 75 lat (M = 33,18; SD = 11,35) (w tym 120 osób badanych ponownie) drugi etap: (II kwartał 2012) ANALIZA KONFIRMACYJNA, TRAFNOŚĆ ZBIEŻNA I RÓŻNICOWA liczba osób objętych badaniem – 300 (168 K i 132 M) w wieku19-76 lat (M = 32,3; SD = 11,68) trzeci etap: (III kwartał 2012) NORMALIZACJA liczba osób objętych badaniem – 1000 (529 K i 471 M), w wieku – od 18 do 65 roku życia (M = 34,9; SD = 10,35)

4 I ETAP - EKSPLORACYJNA ANALIZA CZYNNIKOWA METODĄ PROMAX 122 pozycje, 5-punktowa skala Likerta 603 osoby dorosłe – 409 kobiet i 194 mężczyzn w wieku od 18 do 75 lat (M = 33,18, SD = 11,35) wyodrębniono 60 pozycji i sześć skal po 10 pozycji każda:  Preferencje realistyczne  Preferencje badawcze  Preferencje artystyczne  Preferencje społeczne  Preferencje przedsiębiorcze  Preferencje konwencjonalne

5 Skale (po 10 pozycji w każdej skali) Zgodność wewnętrzna alfa Cronbacha Stabilność R-Pearsona (1 miesiąc) Preferencje realistyczne np. „Moi znajomi proszą mnie o pomoc, kiedy zepsuje im się jakieś urządzenie”. 0,9190,927** Preferencje badawcze, np. „Lubię analizować otaczającą mnie rzeczywistość” 0,8250,795** Preferencje artystyczne, np.. „Znajomi twierdzą, że posiadam ‘artystyczną duszę’”. 0,8530,922** Preferencje społeczne, np.. „Staram się pocieszać osoby, które wyglądają na smutne””. 0,8880,901** Preferencje przedsiębiorcze, np. „Potrafię kierować pracą innych ludzi”.0,8880,892** Preferencje konwencjonalne, np. „Ważne jest dla mnie, żeby w pracy przestrzegać obowiązujących zasad”. 0,8260,824** I ETAP– RZETELNOŚĆ SKAL

6 Realistyczny Konwencjonalny Badawczy Artystyczny Przedsiębiorczy Społeczny.05.37.25.02.08.04 -.01.17.16.07.05 -.31.22 -.12.16 II ETAP– ANALIZA KONFIRMACYJNA

7 Skale WOPZ Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Hollanda RealistycznaBadawczaArtystycznaSpołecznaPrzedsiębiorcza Konwencjonal na Realistyczna 0,517 *** 0,092-0,171 ** -0,404 *** -0,020-0,047 Badawcza 0,129 * 0,317 *** 0,275 *** 0,129 * -0,035-0,021 Artystyczna -0,0670,108 0,389 *** 0,245 *** -0,070-0,112 Społeczna -0,122 * 0,0230,140 * 0,318 *** 0,032-0,020 Przedsiębiorcza 0,0760,0520,003-0,001 0,218 *** 0,119 * Konwencjonalna 0,141 * 0,118 * 0,007 -0,156 ** -0,070 0,113 II ETAP– TRAFNOŚĆ ZBIEŻNA I RÓŻNICOWA

8 Skale WOPZ Kwestionariusz Stylów Uczenia się Kolba Konkretne przeżycia Refleksyjna obserwacja Abstrakcyjne uogólnianie Aktywne eksperymentowanie Realistyczna -0,157*-0,001 0,086 0,119* Badawcza -0,039 0,010 0,243*** -0,168** Artystyczna 0,177** -0,117* 0,037-0,079 Społeczna 0,219*** -0,132*-0,097-0,008 Przedsiębiorcza -0,013 -0,199** 0,071 0,105 Konwencjonalna -0,127* 0,142* 0,027-0,035 II ETAP– TRAFNOŚĆ ZBIEŻNA I RÓŻNICOWA C.D.

9 Skale WOPZ KAS Realistyczna 0,156* Badawcza0,070 Artystyczna-0,074 Społeczna0,109 Przedsiębiorcza-0,038 Konwencjonalna 0,377*** II ETAP– TRAFNOŚĆ ZBIEŻNA I RÓŻNICOWA C.D.

10 Badani: Kobiety (N= 529) i mężczyźni (N= 471), w różnym wieku – od 18 do 65 roku życia (M = 34,9; SD = 10,35), mieszkańcy województwa śląskiego, reprezentujący różne grupy zawodowe i różne poziomy wykształcenia, Transformacja wyników surowych, wyników wskaźnika zróżnicowania L 1 Iachana’a oraz wskaźnika intensywności na wyniki skali stenowej Normy dla kobiet i mężczyzn III ETAP– NORMALIZACJA

11 Skala Płeć F Wielkość efektu η2 Kobiety N=529 Mężczyźni N=471 MSDM R 25,129,17836,299,508356,613***0,263 B 37,496,77636,337,9676,077*0,006 A 30,658,11426,988,69047,283***0,046 S 38,596,57031,398,309227,047***0,189 P 34,307,58635,297,6494,145*0,004 K 40,025,22339,395,518 3,4440,003 III ETAP– NORMALIZACJA - Wyniki kobiet i mężczyzn grupy normalizacyjnej w skalach wersji ostatecznej aplikacji WOPZ

12 Skala Płeć F Wielkość efektu η2 Kobiety N=529 Mężczyźni N=471 MSDM WI 206,1728,912205,6630,3380,073 0,00007 WZ 3,151,68 3,381,99 3,835*0,004 III ETAP– NORMALIZACJA - Wskaźniki intensywności (WI) i zróżnicowania L 1 Iachana (WZ) u kobiet i mężczyzn z grupy normalizacyjnej w wersji ostatecznej aplikacji WOPZ

13 Skala Płeć F Wielkość efektu η2 Kobiety N=529 Mężczyźni N=471 MSDM Szacunek 4,720,6294,520,729 21,213***0,021 Relacje z kol. 4,720,6124,520,693 21,693***0,022 Przełożeni 4,640,6344,410,741 28,086***0,028 Rozwój 4,510,7474,390,810 5,741*0,006 Warunki pracy 4,330,8034,130,952 13,007***0,013 Aktywność 4,110,8603,871,036 15,624***0,016 Samodzielność 4,000,8504,070,9471,6760,002 Indyw. godziny 3,62 1,0173,721,0922,5180,002 Sens pracy 4,610,6884,510,708 5,548*0,005 Wykorz. umiej. 4,490,7084,470,757 0,110 0,0001 Efekty 4,590,6744,580,6310,136 0,0001 Pomoc współpr. 4,250.7484,140,851 4,146*0,004 Cele 4,610,6344,510,702 6,047*0,006 III ETAP– NORMALIZACJA - Wyniki kobiet i mężczyzn z grupy normalizacyjnej w preferowanych właściwościach pracy


Pobierz ppt "Projekt innowacyjny: Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup zawodowych wymagających szczególnego wsparcia PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google