Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Decyzje cenowe (ceny zewnętrzne). Cena wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia, koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu,koszt wyrzeczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Decyzje cenowe (ceny zewnętrzne). Cena wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia, koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu,koszt wyrzeczenie."— Zapis prezentacji:

1 Decyzje cenowe (ceny zewnętrzne)

2 Cena wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia, koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu,koszt wyrzeczenie poniesione przez korzystającego w celu otrzymania wartości, którą wyrób lub usługa reprezentuje, cokolwiek z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę nabywanego dobra,dobra pieniężny wyraz wartości.wartości

3 Czynniki kształtujące cenę

4 Metody ustalania cen Metody kosztowe Metody popytowe

5 Metody kosztowe Metody oparte na założeniu, że cena powinna pokryć wszystkie poniesione przez przedsiębiorstwo koszty i zapewnić mu zysk.  do kosztu jednostkowego dodajemy narzut zysku. Z tego względu kosztowe formuły ustalania cen są często nazywane mianem metod „koszty plus” cena = koszt jednostkowy + procentowy narzut zysku

6 W ramach sporządzenia kalkulacji cen produktów można wykorzystac formułę kosztową w tym: Koszt plus narzut zysku Koszt plus zysk od kapitału Koszt plus marża

7 Koszt plus narzut zysku Klasyczna formuła kosztowa oparta jest na założeniu, że cena sprzedaży produktu powinna w całości pokryc pełny jednostkowy koszt własny produktu i zapewnic osiągnięcie określonego zysku. Zysk jednostkowy może być również wyrażony w wielkościach względnych w postaci narzutu. c j =(1+n z )*kc j

8 Koszt plus zysk od kapitału

9

10 Koszt plus marża

11 Metoda oparta o koszty całkowite w metodzie marży cenę ustala się w oparciu o narzut zysku ze sprzedaży (marży netto) na całkowite koszty sprzedanych produktów. p=kc*(1+nz(%)/100) nz=(1*100)/kjc p=kjc+zysk nz-narzut zysku

12 Metoda oparta o techniczny koszt wytworzenia

13 Metoda oparta o koszty zmienne

14 Metoda popytowa Opiera się ona o ciągłą analizę wielkości popytu wraz z uwzględnieniem jego zmian. W związku z powyższym niniejsza metoda opiera się o relację jaka zachodzi pomiędzy ceną a popytem. Badanie wskazanej zależności dostarcza przedsiębiorstwu informacji na temat wpływu prowadzonej przez przedsiębiorstwo polityki cenowej oraz jej zmian na popyt. W metodzie popytowej przy ustalaniu ceny należy uwzględnić preferencje nabywcy oraz wartość jaką jest on w stanie zapłacić za dane dobro. Zatem przedsiębiorstwo powinno kierować się oceną wartości produktu jakiej dokonuje potencjalny klient.

15 Zalety metod kosztowych

16 Wady metod kosztowych

17

18 REBUS

19 Dziękujemy za uwagę Joanna Kalińska Monika Napiórkowska


Pobierz ppt "Decyzje cenowe (ceny zewnętrzne). Cena wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia, koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu,koszt wyrzeczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google