Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Kessel OFEK. OFEK od trzech lat konsekwentnie rozwija program e-Szkoła Wielkopolska, mający na celu wspomaganie systemu oświaty poprzez wprowadzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Kessel OFEK. OFEK od trzech lat konsekwentnie rozwija program e-Szkoła Wielkopolska, mający na celu wspomaganie systemu oświaty poprzez wprowadzanie."— Zapis prezentacji:

1 Dariusz Kessel OFEK

2 OFEK od trzech lat konsekwentnie rozwija program e-Szkoła Wielkopolska, mający na celu wspomaganie systemu oświaty poprzez wprowadzanie usług cyfrowych dla nauczycieli i uczniów, pozwalających na uzupełnienie kształcenia stacjonarnego o elementy e-learningu i wykorzystanie platform edukacyjnych, jako nowego środka komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

3 W ramach programu szkoły wyposażane są w odpowiednie usługi informatyczne, infrastrukturę i przygotowanie nauczycieli. Staną się w ten sposób lokalnymi centrami wiedzy i będą mogły w ciągu najbliższych lat służyć jako centra kształcenia inspirujące budowę lokalnych społeczności informacyjnych oraz wdrażanie technologii informatycznych na swoim terenie.

4 Planowane jest, aby w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu wielkopolski powstało jedno gimnazjum i jedna szkoła ponadgimnazjalna (liceum) pełniąca funkcję „Szkoły wzorcowej” programu „eSzkoła Wielkopolska”. W ramach tych projektów powstanie łącznie 75 szkół wzorcowych na terenie województwa wielkopolskiego.

5 W roku 2009 OFEK realizuje dwa projekty w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki: * eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń – działanie 9.1.2 POKL * eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel – działanie 9.4 POKL

6 W bieżącym roku OFEK realizuje także projekt finansowany z funduszu statutowego Fundacji: * eSzkoła Wielkopolska – Pomoc Techniczna - fundusz statutowy OFEK

7 Projekt skierowany do aktywnych uczniów, którzy będą realizować projekty edukacyjne z różnych dziedzin i przedmiotów.

8 W projekcie biorą udział: - dyrektor (1) - nauczyciel lider (1) - nauczyciele opiekunowie projektów (4) - uczniowie podzieleni na grupy ( 5 * 12 = 60)

9 Dyrektor wybiera lidera i czterech nauczycieli. Następnie lider i nauczyciele-opiekunowie projektów tworzą grupy 12 uczniów i pracują z nimi nad projektami. Dyrektor, lider i opiekunowie projektów mają za tę pracę wynagrodzenie.

10 Lider i opiekunowie projektów szkoleni są przez trenerów projektu w OFEKu. Opiekunowie projektów szkoleni są przez liderów w szkole.

11 Wszyscy opiekunowie projektów biorą udział w szkoleniu 14 godzinnym (2 dni w OFEKU) "PODSTAWY FRONTERA" Liderzy biorą udział w szkoleniu 32 godzinnym (4 dni w OFEKU / lub na sesji wyjazdowej ) "ADMINISTRACJA FRONTERA +MULTIMEDIA+PROJEKTY"

12 Opiekunowie projektów (4 osoby) biorą udział w szkoleniu 16 godzinnym stacjonarnym i 8 godzinnym e-learningowym "JAK PROWADZIĆ PROJEKT" Szkolenie to jest realizowane w szkole gdzie pracuje lider

13 Szkolenie "PODSTAWY FRONTERA" dla opiekunów projektów realizowane w OFEKU na Szamarzewskiego Dzień 1 - Systemy E-learningowe, użytkownicy, zasoby i tworzenie różnych typów dokumentów Dzień 2 - Testy jako narzędzie do sprawdzania wiedzy, multimedia oraz przystosowywanie środowiska FRONTER do swoich potrzeb

14 Szkolenie "ADMINISTRACJA+MULTIMEDIA+PROJEKTY " Dzień 1 - Nauczyciel w systemie FRONTER oraz zarządzanie użytkownikami, eksport i import obiektów FRONTERA Dzień 2 - Praca z projektami edukacyjnymi, metody pracy, systemy raportowania, dokumentacja projektu. Dzień 3 - Kamera, mikrofon, słuchawki, aparat fotograficzny i obróbka plików multimedialnych. Dzień 4 - Partycypacja edukacyjna

15 Szkolenie " JAK PROWADZIĆ PROJEKT " (SZKOŁA) Dzień 1 - Praca z projektami edukacyjnymi, wybór tematu projektu i prowadzenie pracy z uczniami - Dokumentacja i raportowanie projektu. Dzień 2 - Praca z multimediami w projekcie. - Realizacja postawionych celów. E-Learning - Mechanizmy komunikacji między uczestnikami projektu

16 Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów którzy wspomagają zajęcia dydaktyczne technologią informacyjną.

17 W projekcie biorą udział: - dyrektor (1) - nauczyciel lider (1) - nauczyciele przedmiotowi (12) - uczniowie podzieleni na grupy (klasy)

18 OFEK szkoli lidera. Lider szkoli nauczycieli Liderzy odbędą szkolenie 20 godzinne " WSPOMAGANIE DYDAKTYKI MULTIMEDIAMI i E-LEARNINGIEM" Liderzy przeprowadzą szkolenie 20+24 godzinne "WARSZTATY E-LEARNINGU"

19 Szkolenie "WSPOMAGANIE DYDAKTYKI" Moduł 1 - FRONTER w pracy z uczniem w węźle projektu Moduł 2 - Tworzenie użytkowników i przydzielanie uprawnień; - Tworzenie własnych kursów w wybranych standardach Moduł 3 - Grafika w standardach MACROMEDIA Moduł 4 - Prezentacje zasobów lokalnie i na stronach WWW Moduł 5 - Publikowanie przygotowanych materiałów ; - Web Fronter

20 Szkolenie "WARSZTATY WYKORZYSTANIA E-LEARNINGU" Moduł 1 - Fronter w pracy z uczniem Moduł 2 - Tworzenie dokumentów Moduł 3 - Testy i ocenianie uczniów Moduł 4 - Multimedia w systemie e-learningowym Moduł 5 - Komunikacja w systemie E-Learning - Warsztaty pracy w e-lerningu

21

22

23  Do realizacji projektu zostanie użyta platforma edukacyjna FRONTER  W platformie można działać "automatycznie" lub "ręcznie"  Do pracy automatycznej danych dostarcza ISOS  Do pracy ręcznej danych dostarcza opiekun projektu, lider szkolny i inne osoby upoważnione przez lidera

24  Każdy opiekun projektu ma swój zasób "korytarz"  W korytarzu tym pracuje jego grupa uczniów  Są tam umieszczone prace wykonane przez uczniów i przykładowe zadania opiekuna projektu  W korytarzu odbywają się dyskusje grupy, rozwiązywane są zadania...

25  W węźle szkoła zakłądane są poszczególne klasy uczestniczące w projekcie  Klasy mają opiekunów którzy zarządzają zasobami  Uczniowie wykonują zadania, gromadzą materiały, rozwiązują testy, biorą udział w dyskusjach

26  Wstęp  Flatforma edukacyjna FRONTER  Metodyka projektów  Projekty  Partycypacja w szkole  Materiały dodatkowe  Komputer Lenovo  Multimedia.......


Pobierz ppt "Dariusz Kessel OFEK. OFEK od trzech lat konsekwentnie rozwija program e-Szkoła Wielkopolska, mający na celu wspomaganie systemu oświaty poprzez wprowadzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google