Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze Nadleśnictwo Miękinia.. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu jest jedną z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Położenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze Nadleśnictwo Miękinia.. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu jest jedną z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Położenie."— Zapis prezentacji:

1 Nasze Nadleśnictwo Miękinia.

2 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu jest jedną z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Położenie Nadleśnictwo Miękinia wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo w całości jest położone na terenie województwa dolnośląskiego i obejmuje sześć powiatów: dzierżoniowski, legnicki, średzki, świdnicki, wrocławski i Miasto Wrocław. Powierzchnia zasięgu terytorialnego jest największa ze wszystkich 33 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i wynosi 1 472,99 km 2.

3 Lasy Nadleśnictwa Rozmieszczenie lasów w Nadleśnictwie Miękinia Lasy Nadleśnictwa Miękinia charakteryzują się dużą ilością kompleksów leśnych. W obrębie leśnym Sobótka występują małe i średnie kompleksy zlokalizowane głównie w północnej części obrębu. W obrębie leśnym Miękinia lasy zlokalizowane są w południowej i środkowej części obrębu. Większość obszaru Nadleśnictwa Miękinia jest silnie zurbanizowana i obejmuje tereny o wysokim zagęszczeniu ludności.

4 Nadleśnictwo dawniej i dziś Wcześniej lasy, które weszły w skład obu Nadleśnictw stanowiły własność państwową, chłopską lub komunalną miasta Wrocław. Nadleśnictwo Miękinia w obecnym kształcie organizacyjnym powstało w 1978 roku. W jego skład weszły dwa oddzielne dotąd nadleśnictwa- Miękinia i Sobótka utworzone w 1945 roku. Na początku podzielono je na 10, a następnie na 16 leśnictw. Obecnie w Nadleśnictwie pracują m.in.: Nadleśniczy- p. Waldemar Zaremba Zastępca Nadleśniczego- p. Tomasz Międzyrzecki Inżynier nadzoru obrębu Sobótka- p. Olga Zając Inżynier nadzoru obrębu Miękinia- p. Jerzy Zemlik Leśniczy szkółkarz – p. Leszek Jojczyk Leśniczy Leśnictwa Uliczno - p. Andrzej Kaczmarczyk. Pracownicy Nadleśnictwa.

5 Użytkowanie lasów Nadleśnictwa ● Pozyskiwanie i sprzedaż drewna. ● Zbiór płodów runa leśnego. ● Zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. ● Pozyskiwanie i sprzedaż choinek i sadzonek. ● Służebność lasów na rzecz społeczeństwa w zakresie nauki, turystyki i wypoczynku. Pozyskiwanie drewna Sprzedaż choinek Turystyka i wypoczynek

6 Ochrona przyrody Nadleśnictwo Miękinia obejmuje swoim zasięgiem teren, który jest wyjątkowo cenny pod względem walorów przyrodniczych. Zadecydowało to o objęciu jego większej części rozmaitymi formami ochrony, m.in. utworzono parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Połowę powierzchni nadleśnictwa zajmują obszary NATURA 2000. Rozmieszczenie obszarów chronionych na terenie RDLP we Wrocławiu Obszary chronione

7 Parki krajobrazowe Na terenie Nadleśnictwa Miękinia znajdują się dwa parki krajobrazowe: Ślężański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”. Ślężański Park Krajobrazowy utworzono w 1988 roku. Obejmuje on Masyw Ślęży, Wzgórza Oleszeńskie, Kiełczyńskie i Jańską Górę. Najcenniejsze elementy Parku, to: naturalny krajobraz, zróżnicowana budowa geologiczna, walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” powstał w 1998 roku. Celem utworzenia parku jest zachowanie przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych walorów doliny rzeki Bystrzycy i jej licznych starorzeczy oraz ochrona zbiornika wodnego Mietków, jako cennego miejsca bytowania ptaków.

8 Rezerwaty przyrody Na terenie Nadleśnictwa położone są cztery rezerwaty przyrody: „Zabór”, „Góra Ślęża”, „Łąka Sulistrowicka” i „Góra Radunia”. Rezerwat „Zabór” utworzono w 1959 r. Najważniejsze zbiorowiska w rezerwacie to ols porzeczkowy i zbiorowiska szuwarowe. Rezerwat „Góra Ślęża” powstał w 1954 r. Największą wartością przyrodniczą jest zespół żyznych i kwaśnych buczyn oraz gołoborza i rumowiska gabrowe i granitowe. Rezerwat „Góra Radunia” założono w 1958 r. Celem ochrony jest zachowanie wzgórza zbudowanego ze skał wulkanicznych i lasu ze stanowiskami rzadkich roślin. Rezerwat „Łąka Sulistrowicka” powstał w 1958 r. Utworzony został w celu ochrony zbiorowiska roślinności łąkowej z rzadkimi gatunkami roślin..

9 Inne formy ochrony przyrody Na terenie Nadleśnictwa oprócz parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody: utworzono Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Skalna” chroniący grupę skał gabrowych na południowo-zachodnim zboczu góry Ślęży wraz z jej roślinnością; 144 obiektom nadano status pomników przyrody (głównie potężne dęby i głazy); 3 obiekty uznano za użytki ekologiczne. Skalna Dąb – pomnik przyrody Miłorząb – pomnik przyrody

10 Edukacja Na obszarze Nadleśnictwa Miękinia zbudowane zostały liczne ścieżki edukacyjne między innymi: ● Ścieżka dydaktyczna '' Szkółka Mrozów'' ● 2 ścieżki dydaktyczne na terenie Masywu Ślęża- Góra Radunia i Góra Ślęża ● Ścieżka przyrodnicza,,Wzgórza Kiełczyńskie'' czy ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w ''Cichej Dolinie''. Ścieżka przyrodnicza Góra Ślęża Góra Radunia Ścieżka przyrodnicza Wzgórza Kiełczyńskie.

11 Dziękujemy za uwagę Autorzy prezentacji: Julia Wojciechowska Wiktoria Podkowa Hubert Kaczor Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jaźwinie Kategoria: szkoły podstawowe.


Pobierz ppt "Nasze Nadleśnictwo Miękinia.. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu jest jedną z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Położenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google