Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ"— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ
Opracowała: Justyna Kukla

2 Co to jest dysleksja? Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Są one spowodowane zaburzeniami funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych.

3 Wyróżnia się kilka postaci tych trudności
Dysleksja- trudności w czytaniu pojawiające się często z trudnościami w pisaniu. Dysgrafia- trudności w opanowaniu kaligrafii. Dysortografia- trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (błędy ortograficzne)

4 Inteligentny, a nie może nauczyć się czytać?!
Patrzy, a nie widzi?! Słucha, a nie słyszy?! Inteligentny, a nie może nauczyć się czytać?! Zna zasady, a robi błędy ortograficzne?!

5 Trudności w czytaniu i pisaniu
niespecyficzne trudności specyficzne trudności upośledzenie zaniedbania dysleksja rozwojowa umysłowe środowiskowe inteligencja wady dysleksja dysgrafia niższa niż zmysłu przeciętna dysortografia

6 Wskaźniki dysleksji W okresie przedszkolnym.
W okresie początkowej nauki szkolnej. W późniejszych etapach nauki.

7 Co zrobić jeśli podejrzewa się dysleksję u dziecka?
W przypadku podejrzewania dysleksji dziecko powinno być zdiagnozowane w specjalistycznej poradni pychologiczno-pedagogicznej. Badanie przeprowadza się na wniosek rodzica (sam lub za pośrednictwem szkoły)

8 Diagnoza potwierdzona opinią pozwala na wczesną, specjalistyczną interwencję tj:
Udział w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych i wyrównawczych. Dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości ucznia. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego. Wyrównywanie szans podczas egzaminów.

9 Otrzymanie opinii stwierdzającej dysleksję nie jest ostatnim, ale pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności

10 Nie należy zwalniać ucznia z obowiązku pracy nad problemem

11 Zadaniem rodzica jest odpowiednio zorganizować pracę dziecka w domu

12 zadania wykonywać w tym samym miejscu i (najlepiej) o tej samej porze,
należy pozwolić dziecku odpocząć przed przystąpieniem do ćwiczeń, miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, trzeba zadbać o ciszę, mózg wymaga rozgrzewki, czyli ćwiczeń wstępnych (najlepiej w formie zabawy), w pracy warto wykorzystywać skojarzenia, podczas ćwiczeń w czytaniu nie należy przyjmować zbyt wygodnej pozycji, bo to rozleniwia, należy wyposażyć się w odpowiednie pomoce do ćwiczeń.

13 Czego rodzice robić nie powinni

14 nie tłumaczyć trudności dziecka wyłącznie lenistwem,
nie porównywać z rówieśnikami lub rodzeństwem, nie liczyć na natychmiastowe efekty, nie krytykować i nie ośmieszać, nie usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń, nie odrabiać za dziecko prac domowych, nie poprawiać błędów w pracach pisemnych (dziecko powinno się nauczyć pracować ze słownikiem ortograficznym)

15 Zasady pracy z dzieckiem dyslektycznym

16 Ćwiczenia w czytaniu: Oprzeć naukę czytania na interesującym tekście.
Czytać z dzieckiem na zmianę. Czytać książki z dużym drukiem i kolorowymi obrazkami. Nie ponaglać dziecka. Sprawdzać rozumienie tekstu.

17 Ćwiczenia w pisaniu: Zezwolić na pisanie ołówkiem.
Wskazać błędy i mobilizować do samokontroli. Utrwalać zasady pisowni. Prace domowe odrabiać w brudnopisie. Po sprawdzeniu i omówieniu błędów przepisywać do zeszytu. Dzieci leworęczne- nie przestawiać na rękę prawą.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google