Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 16 kwietnia 2013 roku. DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Warszawa Targówek Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 16 kwietnia 2013 roku. DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Warszawa Targówek Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 16 kwietnia 2013 roku

2 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Warszawa Targówek Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw. 2. Zapobieganie przemocy w rodzinie. 3. Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. 4. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 2 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

3 DZIELNICA TARGÓWEK Ważne obiekty: Urząd Dzielnicy Targówek Szpital Bródnowski Cmentarz Bródnowski Cmentarz Żydowski Centrum Handlowe Targówek Centrum Handlowe Ikea Spalarnia śmieci

4 LICZNE OSIEDLA MIESZKANIOWE: Targówek Zielone Zacisze Podgrodzie Park Leśny Toruńska Pod Lasem Wilno PRZYRODA: Park Bródnowski 25 400m² Las Bródnowski 89 000m² Kanał Bródnowski 10,94km EDUKACJA, SPORT, KULTURA I SZTUKA: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie Teatr Rampa Dom Kultury Świt Ośrodek Sportu i Rekreacji Targówek Gminny Klub Sportowy

5 tel. 22 603 81 71 22 674 64 59 Stan etatowy na dzień 31.12.2012 rok: 181 etaty 5 Numery alarmowe 112 997 Wydział Prewencji KP Targówek (Rewir I, II, III dzielnicowych) ul. Motycka15 tel. 22 603 86 40 22 603 86 39 Komisariat Policji Warszawa Targówek ul. Chodecka 3/5 03-332 Warszawa

6 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI na lata 2013 - 2015 1)Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. 2)Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. 3)Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą. 4)Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby / pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań. 5)Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych. 6)Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 6 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

7 PRIORYTETY KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI na lata 2013 - 2015 1. Podniesienie standardów w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej m. in. poprzez kontynuowanie debat społecznych. 2. Dostosowanie struktur Komendy Stołecznej Policji do aktualnych potrzeb i zagrożeń. 3. Promowanie zawodu policjanta wśród mieszkańców garnizonu stołecznego. 7 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

8 wg „Barometru Dzielnicowego” 71 % mieszkańców czuje się bezpiecznie w Naszej Dzielnicy 8 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA STAN BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK W 2012 ROKU

9 SKALA PRZESTĘPCZOŚCI w 2012 roku BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA (wykrywalność 38,8%)(wykrywalność 34%)

10 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA 10 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Mocne strony: + Spadek kradzieży z włamaniem + Spadek uszczerbek na zdrowiu + Spadek kradzieży cudzej rzeczy + Wysoka wykrywalność w kategorii przestępczość rozbójnicza ZA ROK 2012 - ŁĄCZNIE 1714 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE Z 7 NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH KATEGORII Słabe strony: + Wzrost w kategorii przestępczość rozbójnicza + Wzrost bójka i pobicie

11 11 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE Z ART. 207 KODEKSU KARNEGO BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą (…)

12 12 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA PRZEMOC W RODZINIE NIEBIESKIE KARTY Wspólne działania z instytucjami w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie: - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Placówki Oświatowe, - Kuratorzy Sądowi Sądu Rodzinnego Założone Niebieskie Karty Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego Uczestnictwo policjantów w spotkaniach Grup Roboczych Wnioski Opiekuńcze do Sądu Rejonowego Dyżur w Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych

13 13 PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH (DANE OGÓLNE - UDZIAŁ PROCENTOWY) BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

14 LICZBA ZDARZEŃ DROGOWYCH W 2012 ROKU ODNOTOWANYCH NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK 14 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

15 LICZBA INTERWENCJI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POLICJANTÓW W 2012 ROKU PublicznaDomowaOgółem Dzielnica Targówek 36791146638257 CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W KOMISARIACIE POLICJI WARSZAWA TARGÓWEK Średni czas (miejski) 2012 r. 23 min. 06 sek. obecnie 11 min. 58 sek. 15 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Średnia liczba interwencji w ciągu doby wynosi - 104.

16 SŁUŻBA NA RZECZ BAZPIECZEŃSTWA W roku 2012 teren Dzielnicy Targówka patrolowało: +15766 policjantów (średnio 43 funkcjonariuszy dziennie) + 2742 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie + 424 policjantów Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego + 864 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego + 731 policjantów w ramach służb ponadnormatywnych na kwotę 146.200 zł., których koszt został sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. + 97 funkcjonariuszy CSP w Legionowie 16 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA nadto współpracowaliśmy z: Ponadto współpracowaliśmy z: + 238 funkcjonariuszami Straży Miejskiej + 58 funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej + Wielokrotnie wspierała nas Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe

17 WSPÓŁPRACA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA TARGÓWKA: 17 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA w ramach Policji : z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI Oddział Prewencji Policji w Warszawie Wydziały Komendy Stołecznej Policji: Kryminalny dw. z Przestępczością Samochodową Stołeczne Stanowisko Kierowania Wywiadowczo-Patrolowy Ruchu Drogowego Laboratorium Kryminalistyczne KPP Wołomin Straż Miejska M.St. Warszawy Mieszkańcy Targówka, Radni dzielnicy Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Urząd Dzielnicy Targówek Placówki oświatowe Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Delegatura w Dzielnicy Targówek Zakład Obsługi Systemu Monitoringu Prokuratury i Sądy Służba Celna

18 Dzielnicowa Kampania Współpracy „Nie Jestem Obojętny Widzę i Działam” Komisariat Policji Warszawa Targówek wraz z Urzędem Gminy Targówek prowadzi kampanię na rzecz uświadomienia nieletnich odnośnie odpowiedzialności prawnej za popełnione czyny karalne. Uczestniczyliśmy w spotkaniach, w których wzięło udział 631 uczniów z klas gimnazjalnych i ze szkół podstawowych oraz dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele. 18

19 „Motoserce” „Piknik rodzinny” „Pikniki z okazji Dnia Dziecka” „Bezpieczny Senior” PROGRAMY PROFILAKTYCZNE: DLA SPOŁECZNOŚCI TARGÓWKA : 19 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Przemoc w rodzinie Stop przemocy w szkole Razem Bezpieczniej Reaguj, powiadom, nie toleruj Cyberprzemoc Oznakuj swój rower Bezpieczna Warszawa Bezpieczna droga do szkoły

20 policjanci w roku 2012 uczestniczyli w 158 spotkaniach z: - dziećmi - młodzieżą - pedagogami - rodzicami - seniorami 20 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

21 ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W DYSKUSJI Dziękujemy za uwagę 21


Pobierz ppt "Warszawa, 16 kwietnia 2013 roku. DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Warszawa Targówek Obszar tematyczny: 1. Zagrożenie przestępczością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google