Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PODRÓŻY DZIENNIKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007 I 2008 (analiza przeprowadzona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PODRÓŻY DZIENNIKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007 I 2008 (analiza przeprowadzona."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PODRÓŻY DZIENNIKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007 I 2008 (analiza przeprowadzona przez K. Cieślaka jako praca licencjacka „Podróże dziennikarskie jako instrument promocji kraju”, WSHGiT Warszawa, 2009, na podstawie sprawozdań POIT -Nie ujęto podróży organizowanych z rynków, na których POT nie posiada Przedstawicielstw -Analizowane podróże organizowane były w partnerstwie z miastami, ROTami, branżą --materiał należy traktować poglądowo gdyż wyniki niektórych podróży są publikowane z rocznym poślizgiem --analiza dotyczy publikacji o Polsce wyłącznie na podstawie podróży dziennikarskich nie obejmując wszystkich innych publikacji w wyniku pracy PR Ośrodków POT

2 Podróże dziennikarskie odgrywają bardzo ważną rolę w promowaniu Polski za granicą. Z roku na rok do Polski przybywa coraz więcej dziennikarzy, w roku 2007 zostało wysłanych przez POIT-y 416 dziennikarzy a rok później 517 POIT- Polski Ośrodek Informacji Turystycznej, przedstawicielstwo POT

3 Struktura rodzajowa produktów w latach 2007 i 2008 łącznie (wszystkie rynki objęte działaniami POIT razem) ProduktRynki razem Warszawa93 Kraków179 Wrocław41 Poznań16 Mazury31 Gdańsk362 Góry49 Morze31 Kultura54 Inne184 O czym pisano w wyniku podróży ?

4 Struktura rodzajowa produktów w latach 2007 i 2008 (część 1) O jakich miastach/regionach pisano na poszczególnych rynkach w wyniki podróży? Produkt Rynek AustriaBelgiaFrancjaHiszpaniaHolandiaJaponiaNiemcy Warszawa152 17511 Kraków18934252112 Wrocław36192-2 Poznań-1-2--5 Mazury1---1-6 Gdańsk-1121-346 Góry-2-33-1 Morze-1--5-11 Kultura411181-5 Inne14913174-43

5 Produkt Rynek RosjaSzwecjaUkrainaWęgryWielka BrytaniaWłochy Warszawa711-1054 Kraków411-32274 Wrocław3142-3 Poznań7--1-- Mazury-1110--2 Gdańsk62--12 Góry-11-2432 Morze16-61- Kultura17-862 Inne63-501510 Struktura rodzajowa produktów w latach 2007 i 2008 (część 2) O jakich miastach/regionach pisano na poszczególnych rynkach w wyniku podróży?

6 STRUKTURA KOSZTOWA Analizując strukturę kosztową, korzystając ze sprawozdań POIT z lat 2007 i 2008 wyliczono koszty ośrodka POIT oraz podmiotów współfinansujących (np. ROT), przeznaczone na promocję poprzez organizowanie podróży dziennikarskich.

7 Koszty oraz ilość dziennikarzy razem Ośrodek 20072008 Liczba wysłanych dziennikarzy Koszt ośrodka wraz z podmiotami współfinansującymi w euro Liczba wysłanych dziennikarzy Koszt ośrodka wraz z podmiotami współfinansującymi w euro Wiedeń1624742820263 Bruksela3871304814822 Paryż5865896035226 Londyn262926191139 Madryt4256863125058 Amsterdam1231513311660 Tokio0054438 Berlin1044029312938954 Moskwa47297894527077 Sztokholm272341406119 Kijównie dotyczy 149660 Budapeszt3043713726971 Rzym162501282936 Razem416107251517224323

8 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Wiedniu (Austria) Wiedeń - Austria Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszt w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 2007162742200247445 2008271100092632026326 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Brukseli (Belgia) Bruksela - Belgia Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszt w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 20073855291601713043 200848981850031482226

9 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Paryżu (Francja) Paryż - Francja Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszt w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 200758305735326589367 2008602958756393522629 Struktura kosztowa podróży POIT w Londynie (Wielka Brytania) Londyn - Wielka Brytania Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 20072617271199292683 20081953860111391336

10 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Madrycie (Hiszpania) Madryt - Hiszpania Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszt w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 200742347422125686134 2008312238226762505825 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Amsterdamie (Holandia) Amsterdam - Holandia Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 20071222089433151195 2008338621303911660137

11 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Tokio (Japonia) Tokio - Japonia Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 200700000 2008504438 172 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Berlinie (Niemcy) Berlin - Niemcy Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 20071042902373914029369 200812910865280903895454

12 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Moskwie (Rosja) Moskwa - Rosja Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 20074795842020529789134 200845117001537727077186 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Sztokholm (Szwecja) Sztokholm Szwecja Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 20072714199222341156 20084031333067611963

13 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Kijowie (Ukraina) Kijów - Ukraina Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 2007nie dotyczy Nie dotyczy 20081409660 12 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Budapeszt (Węgry) Budapeszt - Węgry Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 20073024561915437193 2008371977072012697110

14 Struktura kosztowa podróży ośrodka POIT w Rzym (Włochy) Rzym - Włochy Rok Ilość wysłanych dziennikarzy Podmioty współfinansujące, koszty w Euro Koszty Ośrodka w EuroRazem Efektywność zaangażowania 1€ 200716147210292501131 20082802936 61

15 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI W tabelach jest wskazana efektywność zaangażowania 1 euro. Kwotę tą obliczono poprzez podzielenie sumy kosztów Ośrodka POT oraz podmiotów współfinansujących poniesionych na organizację podróży przez sumę wartości reklamowej reportaży według cen reklamy w euro (bez stosowania mnożnika). Organizacja podróży dla ekip telewizyjnych znacznie podnosi koszty ale także zwiększa wartość reklamową emisji

16 Analiza efektywności – rynki razem Ośrodek 20072008 Liczba opublikowanych reportaży Wartość reportaży wg cen reklamy w euro Liczba opublikowanych reportaży Wartość reportaży wg cen reklamy w euro Wiedeń1411084130536450 Bruksela1530786429380228 Paryż322423217351005848 Londyn18244224381521307 Madryt3375987348635773 Amsterdam15615461151601745 Tokio001764699 Berlin3932.769.994982.107.493 Moskwa293996791235027684 Sztokholm1836669725390966 Kijównie dotyczy 14114735 Budapeszt4940700897259397 Rzym1632675011178000 Razem63212.328.72046414.524.325 Reportaże wyłącznie w wyniku podróży

17 Analiza efektywności, Wiedeń (Austria) Wiedeń – Austria Rok Opublikowane reportaże prasoweReportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 20071085841425000110841 200829461450175000536450 Analiza efektywności, Bruksela (Belgia) Bruksela - Belgia Rok Opublikowane reportaże prasowe Reportaże wyemitowane w TV i Radiu Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 20071530786400 20082938022800

18 Analiza efektywności, Paryż (Francja) Paryż - Francja Rok Opublikowane reportaże prasowe Reportaże wyemitowane w TV Reportaże wyemitowane w radiu Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 2007267318892120348644878422423217 20083284944811148002416001005848 Analiza efektywności, Londyn (Wielka Brytania) Londyn – Wielka Brytania Rok Opublikowane reportaże prasoweReportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 20071824422400 200838152130700

19 Analiza efektywności, Madryt (Hiszpania) Madryt - Hiszpania Rok Opublikowane reportaże prasowe Reportaże wyemitowane w TV Reportaże wyemitowane w radiu Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 2007265715134162200326160759873 200844519393311238243998635773 Analiza efektywności, Amsterdam (Holandia) Amsterdam - Holandia Rok Opublikowane reportaże prasoweReportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 200791114616504000615461 200811239745413620001601745

20 Analiza efektywności, Tokio (Japonia) Tokio - Japonia Rok Opublikowane reportaże prasowe Reportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EURO Liczb a Wartość wg cen reklamy w EURO 200700000 2008001764699 Analiza efektywności, Berlin (Niemcy) Berlin - Niemcy Rok Opublikowane reportaże prasoweReportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 2007393276999400 200894118949349180002107493

21 Analiza efektywności, Moskwa (Rosja) Moskwa - Rosja Rok Opublikowane reportaże prasowe Reportaże wyemitowane w TV Reportaże wyemitowane w radiu Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 20072216456173832230003996791 20081454191474484510212605027684 Analiza efektywności, Sztokholm (Szwecja) Sztokholm - Szwecja Rok Opublikowane reportaże prasoweReportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 20071836669700 20082539096600

22 Analiza efektywności, Kijów (Ukraina) Kijów – Ukraina Rok Opublikowane reportaże prasoweReportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 2007 Brak OśrodkaNie dotyczy nie dotyczy 20081411473500 Analiza efektywności, Budapeszt (Węgry) Budapeszt - Węgry Rok Opublikowane reportaże prasoweReportaże wyemitowane w TV Reportaże wyemitowane w radiu Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 2007401846435157238465127407008 2008871313721012802500259397

23 Analiza efektywności, Rzym (Włochy) Rzym - Włochy Rok Opublikowane reportaże prasowe Reportaże wyemitowane w TV Razem wartość reportaży wg cen reklamy w EURO Liczba Wartość wg cen reklamy w EUROLiczba Wartość wg cen reklamy w EURO 20071632675000 20081117800000

24 Porównanie kosztów do cen reklamy Ośrodek 20072008 Koszt ośrodka wraz z podmiotami współfinansującymi Wartość reportaży wg cen reklamy, w euro Koszt ośrodka wraz z podmiotami współfinansującymi Wartość reportaży wg cen reklamy, w euro Wiedeń247411084120263536450 Bruksela713030786414822380228 Paryż65892423217352261005848 Londyn292624422411391521307 Madryt568675987325058635773 Amsterdam3151615461116601601745 Tokio004438764699 Berlin402932769994389542107493 Moskwa297893996791270775027684 Sztokholm23413666976119390966 Kijównie dotyczy09660114735 Budapeszt437140700826971259397 Rzym25013267502936178000 Razem10725112.328.72022432314.52.4325

25 Podróże dziennikarskie w ocenie branży turystycznej Na podstawie sondażu wśród przedstawicieli biur podróży, hotelarzy, restauratorów

26 . Podróże dziennikarskie w ocenie branży turystycznej Wartość efektywności poszczególnych instrumentów promocji według specjalistów z branży

27 Ilość firm skorych do wsparcia POT w promocji Polski za granicą (w %)

28 Czynniki wpływające na efektywność podróży dziennikarskich

29

30 Czy jest odpowiednia ilość zapraszanych dziennikarzy do Polski ?


Pobierz ppt "ANALIZA PODRÓŻY DZIENNIKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007 I 2008 (analiza przeprowadzona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google