Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

2 Nawrot Tuwima Kopcińskiego Narutowicza Wydawnicza Śmigłego-Rydza Piłsudskiego T A 96,70 7,13,14 T A 98 8,10,14 T A 85,98 8,9,10 T A 70,85,96 7,9,13 A Krańcówka 54,56,67,74,80,82,83

3 Certyfikaty posiadane przez szkołę: Uczniowie z klasą Uczniowie z klasą Szkoła z klasą Szkoła z klasą Nauczyciel z klasą Nauczyciel z klasą

4 Certyfikaty posiadane przez szkołę: Szkoła promująca zdrowie Szkoła promująca zdrowie potwierdzający działalność innowacyjną Szkolnego Klubu Europejskiego potwierdzający działalność innowacyjną Szkolnego Klubu Europejskiego Szkoła bez przemocy i narkotyków Szkoła bez przemocy i narkotyków potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego

5 Sukcesy uczniów Laureaci (29) i finaliści (32) Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (j. polski, j. angielski, j. francuski, wiedza o sztuce, historia, chemia, biologia, matematyka, fizyka) Laureaci (29) i finaliści (32) Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (j. polski, j. angielski, j. francuski, wiedza o sztuce, historia, chemia, biologia, matematyka, fizyka) Wysokie lokaty w licznych konkursach międzygimnazjalnych (plastycznym, dendrologicznym, ekologicznym, teatralnym, wiedzy o sztuce, informatycznym, konsumenckim, matematycznym, recytatorskim, muzycznym) Wysokie lokaty w licznych konkursach międzygimnazjalnych (plastycznym, dendrologicznym, ekologicznym, teatralnym, wiedzy o sztuce, informatycznym, konsumenckim, matematycznym, recytatorskim, muzycznym) Zdobywanie przez uczniów z klas dwujęzycznych międzynarodowych certyfikatów językowych na poziomach: A1, A2, B1, B2 Zdobywanie przez uczniów z klas dwujęzycznych międzynarodowych certyfikatów językowych na poziomach: A1, A2, B1, B2

6 Sukcesy sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011 I miejsce w bloku zawodów „Promocja kultury fizycznej wśród uczniów” I miejsce w bloku zawodów „Promocja kultury fizycznej wśród uczniów” VII miejsce w Szkolnych Mistrzostwach Łodzi VII miejsce w Szkolnych Mistrzostwach Łodzi

7 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2011

8 Zajęcia pozalekcyjne Siatkówka Siatkówka „Rytmika, muzyka, taniec” „Rytmika, muzyka, taniec” Tenis stołowy Tenis stołowy Siłownia Siłownia Nordic Walking Nordic Walking Wycieczki, rajdy rowerowe Wycieczki, rajdy rowerowe Piłka nożna Piłka nożna Koła przedmiotowe Koła przedmiotowe Koło dziennikarskie Koło dziennikarskie Koło fotograficzne „Migawka” Koło fotograficzne „Migawka” Koło regionalne i europejskie Koło regionalne i europejskie Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze Teatrzyk szkolny Teatrzyk szkolny Chór Chór Koło „Caritas” Koło „Caritas” MOPR MOPR

9 Zajęcia pozalekcyjne Dyskoteka Zespół gitarowy Chór Konkursy szkolne Bal klas trzecich Halloween Teatrzyk szkolny Występy artystyczne Wycieczki zagraniczne Wycieczki krajoznawcze

10 ZAJĘCIASPORTOWE ZAJĘCIA SPORTOWE

11 Opieka i wychowanie Przyjazna atmosfera i życzliwi nauczyciele Przyjazna atmosfera i życzliwi nauczyciele Spotkania ze specjalistami zajmującymi się rozwojem dziecka Spotkania ze specjalistami zajmującymi się rozwojem dziecka Wsparcie Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego – MOPR Wsparcie Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego – MOPR Przyjemne przerwy z radiowęzłem szkolnym Przyjemne przerwy z radiowęzłem szkolnym Wycieczki krajoznawcze i rajdy turystyczne Wycieczki krajoznawcze i rajdy turystyczne Wyjścia do teatrów, muzeów i kin Wyjścia do teatrów, muzeów i kin Stołówka i sklepik szkolny oferujący ciepłe dania Stołówka i sklepik szkolny oferujący ciepłe dania

12 Nasz uczeń to: EUROPEJCZYK : Uczy się języków obcych Uczy się języków obcych Poznaje kulturę krajów europejskich Poznaje kulturę krajów europejskich Koresponduje z rówieśnikami za pomocą Internetu Koresponduje z rówieśnikami za pomocą Internetu Uczestniczy w wymianie zagranicznej Uczestniczy w wymianie zagranicznej POLAK: Szanuje symbole narodowe Szanuje symbole narodowe Kultywuje tradycje narodowe Kultywuje tradycje narodowe Poznaje pracę urzędników instytucji państwowych (m.in. wycieczki do Sejmu i Senatu) Poznaje pracę urzędników instytucji państwowych (m.in. wycieczki do Sejmu i Senatu) Uczestniczy w uroczystościach patriotycznych Uczestniczy w uroczystościach patriotycznych ŁODZIANIN: Poznaje kulturę Łodzi Poznaje kulturę Łodzi Zna miasto i jego okolice Zna miasto i jego okolice Uczestniczy w realizacji programu wiedzy o regionie Uczestniczy w realizacji programu wiedzy o regionie Promuje miasto poprzez organizowanie i uczestnictwo w konkursach o Łodzi Promuje miasto poprzez organizowanie i uczestnictwo w konkursach o Łodzi

13 Bierzemy udział w VI edycji programu „Szkoła bez przemocy – Kibicuję fair play”, którego głównym celem jest zwiększanie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie.  Konkurs na projekt koszulki  Tydzień Wolontariatu 2011  Program zajęć – Dobry kibic – Dobra gra

14 „Czy wiem dokąd idę, czyli trudne wybory gimnazjalisty.” Pomagamy uczniom w świadomym kształtowaniu i planowaniu własnego wykształcenia, orientacji i kariery zawodowej poprzez poznawanie siebie i własnych predyspozycji.

15 „Poznajemy Francję- region po regionie” Projekt ma za zadanie zachęcić uczniów do poszukiwania informacji na temat poszczególnych regionów Francji, począwszy od prezentacji ogólnej po atrakcje turystyczne, zabytki, stroje regionalne, kuchnię, tańce, piosenki.

16 Nasze gimnazjum uczestniczy w realizacji projektu „Jestem fair”  Konkurs na flagę „Jestem fair”  Spotkanie z piłkarzami RTS Widzew  Bieg Pamięci Jana Pawła II "Nie ważne czy wygramy, ważne, że biegniemy"  Spotkanie gimnazjalistów z łódzkimi sportowcami i olimpijczykami  V Bieg Olimpijczyka  Bieg ulicą Piotrkowską  Łódź Maraton „Dbam o zdrowie”

17 Każdego roku bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, uczestniczymy w konkursach ekologicznych, przeprowadzamy Każdego roku bierzemy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, uczestniczymy w konkursach ekologicznych, przeprowadzamy selektywną zbiórkę odpadów w szkole. Uczniowie wyjeżdżają na wycieczki, których celem jest przybliżenie problemów ochrony środowiska w najbliższej okolicy. Działania młodzieży naszego gimnazjum często są związane z ekologią i ochroną środowiska.

18 Wymiana międzynarodowa, udział w projektach unijnych W latach 2010 -2012 nasza szkoła w ramach LLP-Lifelong Learning Programme Comenius bierze udział w projekcie ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COLLEGE czyli Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem Naturalnym

19  Wizyta w Polsce  Wizyta w Turcji  Wizyta w Bułgarii  Planowane wizyty w Portugalii i w Rumunii  Wizyta w Hiszpanii Wymiana międzynarodowa, udział w projektach unijnych

20 Nasz absolwent jest: SAMODZIELNY: Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce Umie się komunikować Umie się komunikować Radzi sobie z problemami w różnych sytuacjach Radzi sobie z problemami w różnych sytuacjach ZDYSCYPLINOWANY: Punktualny Punktualny Systematyczny Systematyczny Samodoskonali się Samodoskonali się Przestrzega zasad, norm wartościujących pozytywnie człowieka Przestrzega zasad, norm wartościujących pozytywnie człowieka Wymagający wobec siebie i innych Wymagający wobec siebie i innych Obowiązkowy, prawdomówny, dotrzymuje słowa Obowiązkowy, prawdomówny, dotrzymuje słowa Roztropnie posłuszny Roztropnie posłusznyKULTURALNY: Swoją postawą i zaangażowaniem stanowi wzorzec dla innych Swoją postawą i zaangażowaniem stanowi wzorzec dla innych Szanuje poglądy innych Szanuje poglądy innych PRZEDSIĘBIORCZY: Wykazuje inicjatywę Wykazuje inicjatywę Umie podejmować decyzje Umie podejmować decyzje Promuje swoją szkołę w innych środowiskach Promuje swoją szkołę w innych środowiskach

21 NASZE SALE LEKCYJNE pracownia informatyczna pracownia matematyczna pracownia techniczna pracownia historyczna sala katechetyczna pracownia polonistyczna pracownia językowa pracownia polonistyczna pracownia fizyczna

22 Klasy w roku szkolnym 2011/2012 Klasa dwujęzyczna- język francuski Klasa z rozszerzonym programem języka polskiego o elementy edukacji filmowej Klasa z rozszerzonym programem biologii i chemii o elementy edukacji ekologicznej Klasa z rozszerzonym programem matematyki z elementami informatyki Klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego Klasa z rozszerzonym programem języka niemieckiego Klasa ogólna

23 Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie ze Statutem Publicznego Gimnazjum nr 28 1. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. 2. Rekrutację do klas pierwszych gimnazjum przeprowadza się z urzędu wśród absolwentów szkół podstawowych zamieszkujących obwód gimnazjum, a także na prośbę rodziców - spoza obwodu, gdy warunki lokalowe i finansowe na to pozwalają (zgodnie z odrębnymi przepisami). 3. Decyzję o przyjęciu dziecka spoza obwodu podejmuje dyrektor. 4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu o przyjęciu ucznia decyduje: średnia ocen (śródroczna i roczna) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie szóstej średnia ocen (śródroczna i roczna) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie szóstej ocena z zachowania (śródroczna i roczna) ocena z zachowania (śródroczna i roczna) inne osiągnięcia ucznia potwierdzone przez szkołę podstawową. inne osiągnięcia ucznia potwierdzone przez szkołę podstawową.

24 Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 54 tel.: (42)6747778 fax.: (42)6747732 e-mail: gim28@poczta.internetdsl.pl www.gim28.edu.lodz.pl Drzwi otwarte: 17 lutego i 02 marca godz. 17 00


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google