Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE: PAWEŁ ZABOROWSKI KONSULTACJA MERYTORYCZNA: MAŁGORZATA LECH Budowa atomu. Izotopy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE: PAWEŁ ZABOROWSKI KONSULTACJA MERYTORYCZNA: MAŁGORZATA LECH Budowa atomu. Izotopy."— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE: PAWEŁ ZABOROWSKI KONSULTACJA MERYTORYCZNA: MAŁGORZATA LECH Budowa atomu. Izotopy

2 Cząstki składowe atomu Cząstki składowe:  Proton – (p + ) posiada elementarny ładunek dodatni, oraz masę 1,0073u  Neutron – (n 0 ) jest obojętny elektrycznie, posiada masę 1,0087u  Elektron – (e - ) posiada elementarny ładunek ujemny, ma znikomą masę

3 Budowa atomu Protony (+) i neutrony nazywamy nukleonami ponieważ są składnikami jądra atomowego - nucleus (łac.)- jądro Elektrony (-) krążą w pewnej odległości wokół jądra. Rys. Model atomu helu elektrony protony neutrony

4 Liczby opisujące atom Liczba masowa (A) – określa liczbę nukleonów w jądrze atomowym Liczba atomowa (Z) – określa ilość protonów w jądrze atomowym Różnica liczby masowej i atomowej da nam ilość neutronów w jądrze atomowym Masa atomowa - jest to masa jednego atomu wyrażona w unitach „u”. Co do wartości jest równa liczbie masowej jednak wyrażona jest w unitach „u” Symbol pierwiastka

5 Liczby opisujące atom Obojętny atom posiada tyle samo protonów co elektronów: 28 nukleonów: 14 protonów p + ; 14 (A-Z = 28-14) neutronów n 0 ; 14 elektronów e - 37 nukleonów: 17 p + ; 20 n 0 ; 17 e -

6 Liczby opisujące atom Kation posiada mniej elektronów niż obojętny atom: 27 nukleonów: 13 p + ; 14 n 0 ; 10 e - (ładunek 3+ kationu sugeruje nam niedobór 3 elektronów) Anion posiada więcej elektronów niż obojętny atom: 35 nukleonów: 17 p + ; 18 n 0 ; 18 e - (ładunek 1- anionu sugeruje nam nadmiar 1 elektronu) Porównaj powyższe wartość z wartościami dla atomów (poprzedni slajd)

7 Izotopy Nuklid – jądro atomowe o określonej liczbie protonów i neutronów Izotopy są to różne odmiany tego samego pierwiastka różniące się liczbą masową czyli liczbą neutronów w jądrze atomu:

8 Izotopy Większość pierwiastków występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny izotopów dlatego masa atomowa podana w układzie okresowym dla większości pierwiastków nie jest liczbą całkowitą. Wartości te oblicza się jako średnie ważone zgodnie ze wzorem: Gdzie: m śr. – średnia masa atomowa; m 1, m 2, m 3,... – masy atomowe poszczególnych izotopów x 1 %, x 2 %, x 3 %,... – udział procentowy składników mieszaniny

9 Izotopy Oblicz średnią masę atomową chloru, skoro wiesz, że składa się on w 75% z izotopu 35 Cl, i w 25% z izotopu 37 Cl. Dane: m 1 = 35u; m 2 = 37u x 1 = 75%;x 2 = 25% m śr. = = = m śr. = 26,25u + 9,25u = 35,5u Odp. Średnia masa atomowa naturalnego chloru wynosi 35,5u. m 1 · x 1 + m 2 · x 2 100% 35u· 75% + 37u · 25% 100% 2625u + 925u 100

10 Izotony, izobary Izotony są to atomy różnych pierwiastków mające tyle samo neutronów, np.: Izobary są to atomy różnych pierwiastków mające takie same liczby masowe, np.:

11 Chcesz wiedzieć więcej? Podręcznik do klasy 1 w zakresie rozszerzonym http://www.chemia.dami.pl/liceum/liceum3/jadro1.htm


Pobierz ppt "OPRACOWANIE: PAWEŁ ZABOROWSKI KONSULTACJA MERYTORYCZNA: MAŁGORZATA LECH Budowa atomu. Izotopy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google