Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupowanie danych statystycznych „ Człowiek – najlepsza inwestycja”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupowanie danych statystycznych „ Człowiek – najlepsza inwestycja”"— Zapis prezentacji:

1 Grupowanie danych statystycznych „ Człowiek – najlepsza inwestycja”

2 Grupowanie i porządkowanie statystyczne Grupowanie statystyczne: jest to podział badanej zbiorowości na jednorodne części (grupy, klasy) według tych badanych cech (cechy) statystycznych, które najbardziej charakteryzują zbiorowość z punktu widzenia celu badania.

3 Grupowanie statystyczne - uporządkowanie zebranego materiału statystycznego według przyjętych cech oraz określonych zasad.

4 Rodzaje grupowania: –grupowanie proste: polega na grupowaniu względem jednej badanej cechy statystycznej –grupowanie złożone: polega na grupowaniu względem kilku badanych cech statystycznych

5 Porządkowanie statystyczne: polega na przedstawieniu danych statystycznych w postaci ciągu rosnącego (uporządkowanie rosnące) lub malejącego (uporządkowanie malejące)

6 Szereg statystyczny Dane statystyczne, uporządkowanie w kolejności rosnącej lub malejącej oraz odpowiednio pogrupowane, a następnie zaprezentowane w postaci tabelarycznej, nazywamy szeregiem statystycznym.

7 W praktyce najczęściej stosowane są szeregi statystyczne:  wyliczające  rozdzielcze (strukturalne)  geograficzne (terytorialne, przestrzenne)  dynamiczne (czasowe, chronologiczne)

8 Ujęte w formie tablicy informacje dotyczące różnych zagadnień z życia społeczno-gospodarczego czy politycznego, np. informacje o partiach politycznych.

9

10

11

12

13 Szereg rozdzielczy( strukturalny) jest to zbiór wartości liczbowych uporządkowanych według wariantów badanej cechy mierzalnej lub niemierzalnej, przy czym poszczególnym wariantom cechy przyporządkowane są odpowiadające im liczebności. Możemy stwierdzić, że szereg rozdzielczy przedstawia strukturę badanej zbiorowości. Szereg rozdzielczy

14

15 Szeregi przestrzenne. Określane tez jako geograficzne prezentują terytorialne rozmieszczenie lub natężenie badanych wielkości statystycznych. Prezentują przestrzenna strukturę badanej zbiorowości. Konstruuje się je w ten sposób, że w pierwszej kolumnie umieszcza się jednostki terytorialne, a w kolejnej lub kolejnych – informacje o wartościach cech w poszczególnych jednostkach terytorialnych.

16

17 Wśród szeregów rozdzielczych budowanych dla cech mierzalnych wyróżnia się: Szeregi rozdzielcze punktowe (o przedziałach jednostkowych) Szereg rozdzielcze przedziałowe (z przedziałami klasowymi)

18 Szeregi czasowe Powstają w wyniku grupowania, którego podstawą jest zmiana zjawiska w czasie. Zmiana ta może być wyznaczona na dany moment (03.03.2011) i wtedy mówimy o szeregach czasowych momentów. Zmiany mogą być odnotowane za pewne okresy, np. lata, miesiące, dni. W takiej sytuacji mówimy o szeregach czasowych okresów.

19 Wśród składników szeregu czasowego możemy wyróżnić: Trend (tendencję rozwojową) wahania sezonowe wahania cykliczne (koniunkturalne) wahania przypadkowe

20 Szeregi w których liczebność (n) została uporządkowana rosnąco przez dodawanie kolejnych liczebności do siebie.

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Grupowanie danych statystycznych „ Człowiek – najlepsza inwestycja”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google