Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. Prezes Zarządu – Krzysztof Dylikowski Poznań, 12 czerwca 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. Prezes Zarządu – Krzysztof Dylikowski Poznań, 12 czerwca 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. Prezes Zarządu – Krzysztof Dylikowski Poznań, 12 czerwca 2006 roku

2

3

4

5 Udziałowcy PFPK Sp. z o.o. Dofinansowanie ze środków SPO – WKP Poddziałanie 1.2.2 – aktualnie 3.242.095,38 zł. – docelowo 10.000.000,00 zł. 1. Miasto Poznań – 1.000.000 zł. – 2.000 udziałów. 2. PKO BP SA.– 1.500.000 zł. – 3.000 udziałów 3. Bank Gospodarstwa Kraj.– 2.000.000 zł. – 4.000 udziałów

6 CECHY FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 1. Charakter pomocowy (niekomercyjny). 2. Przeznaczony dla MSP. 3. Nie angażuje środków płynnych (zaciąga zobowiązania warunkowe o charakterze pozabilansowym). 4. Ścisła współpraca z bankami (ew. innymi instytucjami pożyczkowymi). 5. Przejmowanie ryzyka kredytowego (bez zwrotnych zabezpieczeń). 6. Multiplikator.

7 Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółkę z o. o. w Poznaniu 1. Program, o którym mowa w pkt. 1 polega na udzielaniu przez PFPK poręczeń kredytów i pożyczek udzielanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu. 2. Z poręczeń PFPK korzystać mogą wyłącznie MSP, posiadający bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową. Fakt posiadania zdolności kredytowej wynika z warunkowej, pozytywnej decyzji kredytowej oddziału kredytującego Banku, uzależniającej kredytowanie od udzielenia zabezpieczenia przez PFPK. 3. Fundusz dokonuje swojej własnej analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej niezależnie od banku.

8 Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółkę z o. o. w Poznaniu 4. O udzielenie poręczenia przez PFPK mogą ubiegać się MSP, którzy: prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają siedzibę lub prowadzą swoją działalność w Poznaniu lub na terenie powiatu poznańskiego, prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy. 5. PFPK udziela poręczeń do 60% kwoty kapitału kredytu. 6. Kwota poręczenia nie może przekroczyć obecnie 387.000,00 zł.

9 Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółkę z o. o. w Poznaniu 7. Fundusz udziela terminowych poręczeń według prawa cywilnego, których termin ważności zazwyczaj upływa miesiąc, po terminie spłaty kredytu wynikającym z umowy kredytu. 8. Wnioski o udzielenie poręczenia MSP może pobierać w siedzibach wyznaczonych oddziałów PKO PB S.A. i BGK Oddział w Poznaniu. 9. Poręczenia udzielane są na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy MSP a PFPK.

10 Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez „Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółkę z o. o. w Poznaniu 10. Warunkiem udzielenia poręczenia jest ustanowienie przez MSP zabezpieczenia w postaci weksla in blanco na rzecz PFPK. 11. Poręczenie udzielane jest odpłatnie. 12. Wysokość wynagrodzenia dla PFPK - prowizji, ustalana jest w umowie zlecenia.

11 Schemat standardowej procedury udzielania poręczeń przez PFPK 1.Złożenie wniosku kredytowego Złożenie wniosku o udzielenia poręczenia 2.Ocena wniosku kredytowego Ocena wniosku o poręczenie kredytu 3.Decyzja kredytowa 4.Decyzja o udzieleniu poręczenia 5.Podpisanie umowy kredytowej Podpisanie umowy zlecenia udzielenia poręczenia 6.Złożenie dokumentu poręczenia w Banku 7.Uruchomienie Kredytu

12 Działalność Funduszu w latach 2000 - 2006 Udzielone poręczeniaWartość poręczonych kredytów Aktywne poręczenia na 31.XII Wartośćśrednia wartość poręczenia IlośćWartośćśrednia wartość poręczeni a Ilość 2000r. 585.000,00 zł 41.785,71 zł 14 1.550.000,00 zł 2001r.1.177.459,20 zł 40.602,04 zł 29 2.216.726,94 zł 2002r.2.157.000,00 zł 39.281,25 zł 35 4.515.000,00 zł 2003r.2.666.257,00 zł 39.209,66 zł 68 6.274.075,00 zł 2004r.4.843.289,23 zł 38.746,31 zł 125 11.072.433,55 zł 5.296.409,95 zł 38.659,93 zł 137 2005r.9.232.441,86 zł 49.371,35 zł 187 22.485.310,99 zł 9.978.469,51 zł 48.439,17 zł 206 III'20063.280.280,00 zł 66.944,49 zł 49 6.286.809,30 zł 11.093.580,91 zł 52.576,21 zł 211

13 Sporządzony przez BGK ranking funduszy lokalnych w których BGK posiada udziały lub akcje.

14 Wykorzystanie kapitałów Funduszy Poręczeniowych wg danych Krajowego St. Fund. Por. na dzień 30 czerwca 2005r.

15 Struktura wartości kredytów zabezpieczonych poręczeniami wg danych Krajowego St. Fund. Por. na dzień 30 czerwca 2005r.

16 Aktywność Funduszy Poręczeniowych wg danych Krajowego Stow. Funduszy Poręczeniowych na dzień 30 czerwca 2005r.

17 Wykorzystanie kapitałów Funduszy Poręczeniowych wg danych Krajowego Stow. Funduszy Poręczeniowych na dzień 30 czerwca 2005r.

18 Dane Krajowego Stow. Funduszy Poręczeniowych na dzień 30 czerwca 2005r.

19 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. Prezes Zarządu – Krzysztof Dylikowski Poznań, 12 czerwca 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google