Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JEREMIE w Polsce Leszno, 17 czerwca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JEREMIE w Polsce Leszno, 17 czerwca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JEREMIE w Polsce Leszno, 17 czerwca 2011 r.

2 2 JESSICA… Celem Inicjatywy JESSICA jest rewitalizacja obszarów miejskich oraz ich wsparcie ich rozwoju (zarówno w aspekcie ekonomicznym jak i społecznym) w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniające się do ich wzrostu i atrakcyjności. JOSEFIN… Celem Inicjatywy JOSEFIN jest koordynowanie współpracy w ramach projektów i inicjatyw związanych z innowacyjnością i finansowaniem MiŚP w regionie Morza Bałtyckiego poprzez szkolenie, doradztwo w zakresie wprowadzania nowych technologii i innowacji (know how), organizację spotkań kooperacyjnych, indywidualny coaching oraz udostępnianie środków finansowych przez lokalne instytucje wsparcia biznesu JEREMIE… ??? Leszno, 17 czerwca 2011 r.

3 3 Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Wspólna Inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego stworzona w 2007r. W 75 % finansowana z Budżetu Unii Europejskiej i w 25 % z Budżetu Państwa mająca na celu optymalne wykorzystanie i przekierowanie środków dla MŚP. Misją jest finansowanie MŚP, które mają utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego m.in. z uwagi na krótki okres działalności gospodarczej, brak wystarczających prawnych zabezpieczeń. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

4 4 Istota inicjatywy JEREMIE  JEREMIE – jako nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską na lata 2007 – 2013.  W Wielkopolsce realizowany przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, poprzez Działanie 1.3 Rozwój systemów finansowania instrumentów przedsiębiorczości.  Specyfika modelu – odejście od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych (np. publicznych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych) na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego), konieczność jednokrotnego zainwestowania środków Funduszu w MŚP.  Korzyści inicjatywy – JEREMIE pozwala zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  Istotą inicjatywy jest założenie Funduszu Powierniczego, który to Fundusz rozbuduje wachlarz instrumentów finansowych wspierających MŚP. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

5 5 Realizacja JEREMIE na terenie Unii Europejskiej *  Utworzonych zostało 30 Funduszy Powierniczych  Inicjatywa realizowana jest w 15 krajach członkowskich UE  13 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie krajowym  17 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie regionalnym  Menadżerem 11 funduszy jest Europejski Fundusz Inwestycyjny  Łączna pula środków przeznaczona na inicjatywę to ponad 3,5 miliarda € * stan na koniec listopada 2010r. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

6 6 Lp.Inicjatywa na poziomie krajowymKwota w Mln. €Inicjatywa na poziomie regionalnymMenadżer Funduszu Powierniczego 1Bułgaria200Europejski Fundusz Inwestycyjny 2Cypr20Europejski Fundusz Inwestycyjny 330Langwedocja - RoussillonEuropejski Fundusz Inwestycyjny 425OwerniaSOFIMA/Chambre de Comerce 5Grecja100Europejski Fundusz Inwestycyjny 6Węgry699Venture Finance Hungary plc 790CampaniaEuropejski Fundusz Inwestycyjny 830LombardiaFinlombardia S.p.A. 960SycyliaEuropejski Fundusz Inwestycyjny 10Łotwa92Europejski Fundusz Inwestycyjny 11Litwa210Europejski Fundusz Inwestycyjny 1258INVEGA 13Malta10Europejski Fundusz Inwestycyjny 14Rumunia100Europejski Fundusz Inwestycyjny 15Słowacja100Europejski Fundusz Inwestycyjny 16Słowenia35Sloveenian Investment Found 17Hiszpania120ICO 18235AndaluzjaIDEA 1950KataloniaICF 20210Północno Zachodnia AngliaNorthwest Fund 21171WaliaFinance Wales plc 22143Północno Wschodnia AngliaOne North East 23103Yorkshire i HumberYorkshire Forward Leszno, 17 czerwca 2011 r.

7 7 Realizacja inicjatywy w Polsce Lp.RegionKwota przeznaczona na wsparcie w mln. € Menadżer Funduszu Powierniczego 1 Na poziomie krajowym 180KFK 2 Woj. Wielkopolskie 126BGK 3 Woj. Dolnośląskie 102BGK 4 Woj. Pomorskie 72BGK 5 Woj. Zachodniopomorskie 70BGK 6 Woj. Łódzkie 47BGK 7 Woj. Kujawsko - Pomorskie 10 Kujawsko - pomorski Fundusz Pożyczkowy * od grudnia 2010r. 8 PO RPW 25BGK Łącznie w mln. €632 Leszno, 17 czerwca 2011 r.

8 8 Fundusze Powiernicze zarządzane przez BGK 1.Dolnośląski Fundusz Powierniczy 2.Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy 3.Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego 4.Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego 5.Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE Leszno, 17 czerwca 2011 r.

9 9 Podpisane umowy w w ramach inicjatywy JEREMIE w poszczególnych województwach WojewództwoData zawarcia umowy Kwota wynikająca z zawartej umowy (w mln PLN) Wielkopolskie21.07.2009501,30 Pomorskie07.08.2009287,39 Dolnośląskie23.09.2009405,73 Łódzkie25.09.2009188,63 Zachodniopomorskie29.09.2009280,00 Łącznie1 663,05

10 10 Inicjatywa JEREMIE w poszczególnych województwach Leszna, 17 czerwca 2011 r.

11 11 Podstawowe etapy inicjatywy JEREMIE  Instytucja Zarządzająca (IZ) wyodrębnia pulę środków na wsparcie pozadotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP;  IZ podejmuje decyzję o wydatkowaniu ww. środków w formie JEREMIE;  Następuje wybór Menadżera i utworzony zostaje Fundusz Powierniczy (FP) uruchamia zwrotne wsparcie dla Pośredników Finansowych, zgodnie ze Strategią Inwestycyjną;  Pośrednicy Finansowi uruchamiają zwrotne instrumenty finansowe skierowane do MŚP;  Środki zwrócone do FP są ponownie wykorzystywane na wsparcie dla Pośredników Finansowych;  Na koniec okresu programowania IZ podejmują decyzję o wycofaniu środków z FP lub też o kontynuacji funkcjonowania FP w dotychczasowej lub zmienionej formie. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

12 12 Leszno, 17 czerwca 2011 r.

13 13 Przewidziani Pośrednicy Finansowi fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowe, fundusze transferu technologii, parki technologiczne fundusze mezzanine itp. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

14 14 Produkty finansowe uruchomione w ramach przeprowadzonych konkursów 1.Reporęczenie Menadżera Funduszu Powierniczego (MFP) na rzecz funduszy poręczeniowych (Fundusz poręczeniowy) w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych prze banki pożyczek lub kredytów – wypłacane przez MFP w przypadku poręczenia wchodzącego w skład reporęczanego portfela. 2.Pożyczka globalna Menadżera Funduszu Powierniczego (MFP) na rzecz funduszy pożyczkowych (Fundusz pożyczkowy) w celu udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

15 15 Podsumowanie rozstrzygniętych konkursów dla Pośredników Finansowych na produkt pożyczka globalna i reporęczenie liczba wyłonionych wniosk ó w łączna wnioskowana kwota w mln PLN przez wnioskodawc ó w Łączna wartość środk ó w w mln PLN przeznaczona w ramach konkurs ó w 15149,50273,00 15260,92350,00 30410,42623,00 pożyczka globalna reporęczenie Leszno, 17 czerwca 2011 r.

16 15 Produkty finansowe przewidziane do uruchomienia w ramach aktualnych i planowanych konkursów 1.Poręczenie portfelowe* Poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – udostępniane przez MFP w przypadku wpisania poręczenia do rejestru poręczeń portfelowych. 2.Linia finansowa Linia finansowa Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (MFP) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz instytucji finansowych, udostępniona w celu udzielania przez pożyczek i kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). * Od dnia 03 czerwca br do 02 sierpnia br w Wielkopolsce trwa nabór Wniosków Konkursowych. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

17 17 Pożyczka globalna Podstawowe parametry produktu Leszno, 17 czerwca 2011 r.

18 18 Podstawowe parametry produktu termin budowy portfela przez Fundusze Pożyczkowe: do 24 miesiące, maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy, Maksymalna, możliwa kwota jednostkowej pożycz ki : do 1.000,00 tys. PLN Leszno, 17 czerwca 2011 r.

19 19 Pośrednicy finansowi udzielający wsparcia – Fundusze Pożyczkowe (13) Wielkopolska 1. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 3. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości 4. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Pozostałe Regiony 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości 2. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 3. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 5. Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 6. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. 7. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

20 20 Reporęczenie Podstawowe parametry produktu Leszno, 17 czerwca 2011 r.

21 21 Podstawowe parametry produktu termin budowy portfela przez Fundusze Poręczeniowe: do 24 miesiące, maksymalny okres trwania poręczenia: do 66 miesięcy, maksymalna kwota jednostkowych poręczeń: - do 200.000,00 PLN - wartość reporęczenia - 80 % kwoty poręczenia, - od 200.0000,01 PLN do 500.000,00 PLN – wartość reporęczenia - 50 % kwoty poręczenia. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

22 22 Pośrednicy finansowi udzielający wsparcia – Fundusze Poręczeniowe (11) Wielkopolska 1. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 2. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 3. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. 4. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pozostałe Regiony 1. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. 2. Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. 3. Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 4. Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 5. Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. 6. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Wrocław 7. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Leszno, 17 czerwca 2011 r.

23 23 Leszno, 17 czerwca 2011 r. Dane kontaktowe dotyczące Inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Biuro Regionalne Oddział BGK w Poznania Romuald Fabisiak, Agata Adamczewska ul. Składowa 5, 61-888 Poznań tel. 61 885 31 05, 61 885 31 04; fax 61 852 82 20 e-mail: romuald.fabisiak@bgk.com.pl agata.adamczewska@bgk.com.plromuald.fabisiak@bgk.com.pl www.jeremie.com.pl Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego Biuro Główne Bank Gospodarstwa Krajowego al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa tel. 22 599 81 00; fax 22 823 88 25 e-mail: diif@bgk.com.pl www.jeremie.com.pl

24 24 Leszno, 17 czerwiec 2011 r. Dziękujemy za uwagę ! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Inicjatywa JEREMIE w Polsce Leszno, 17 czerwca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google