Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Brak ogólnej polityki Uniwersytetu przy zawieraniu umów wypracowanie ogólnej polityki poszerzenie oferty o państwa Europy Wschodniej, Azji i Ameryki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Brak ogólnej polityki Uniwersytetu przy zawieraniu umów wypracowanie ogólnej polityki poszerzenie oferty o państwa Europy Wschodniej, Azji i Ameryki."— Zapis prezentacji:

1

2  Brak ogólnej polityki Uniwersytetu przy zawieraniu umów wypracowanie ogólnej polityki poszerzenie oferty o państwa Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Łacińskiej refleksja – jakość a ilość umów

3  Problemy rekrutacyjne związane z systemem 3+2 warunkowe rekrutowanie studentów III roku

4  Promocja wyjazdu więcej informacji na stronach internetowych i w dziekanatach poprawa i upowszechnienie strony BWZ

5  Rozliczenie wyjazdu prawidłowe, terminowe podpisywanie learning agreement

6  Obowiązek zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 ◦ Często studenci nie są w stanie przystąpić do egzaminu wcześniej niż na III roku ◦ Wiele zajęć i egzaminów na III roku ◦ Potrzeba uzyskania absolutorium w czerwcu, aby przystąpić do rekrutacji na II stopień studiow utworzenie czwartego terminu, poza sesją egzaminacyjną

7 unikanie hasłowych zagadnień lista lektur konkretne zagadnienia egzaminacyjne materiały z sylabusów do wybranych przedmiotów

8  Rozmieszczenie i odległości pomiędzy budynkami; problemy z przemieszczeniem się studentów pomiędzy zajęciami układanie planów zajęć z uwzględnieniem tego problemu

9 potrzeba większej przestrzeni użytkowej zwiększenie liczby miejsc do pracy indywidualnej zwiększenie liczby stanowisk komputerowych lepsze oświetlenie skanery

10  Niska świadomość o istnieniu tej oferty Wraz z legitymacją wręczana przygotowana informacja o ASZ Zapraszanie przedstawiciela ASZ na dni adaptacyjne

11  Problemy z rejestracjami, dostępnością specjalistów, sugestiami wykonania dokonania dodatkowych, płatnych badań nawiązanie umowy z partnerem spełniającym oczekiwania dogodny sposób zapisów np. on line

12


Pobierz ppt " Brak ogólnej polityki Uniwersytetu przy zawieraniu umów wypracowanie ogólnej polityki poszerzenie oferty o państwa Europy Wschodniej, Azji i Ameryki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google