Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Dr."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Dr Zofia Krzyżanowska – Radca Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Zakres prezentacji  Na czym polega problem ?  Działania podejmowane na poziomie Unii Europejskiej  Działania podejmowane w MRiRW

3 BILANS HANDLU ROLNO-SPOŻYWCZEGO( mln USD) Źródło: Zestawienie własne w oparciu o dane EUROSTAT (2009)

4 Rozwój cen w łańcuchu dostaw sektora mleczarskiego (UE, styczeń 2000 = 100)

5 Miesięczne wskaźniki cen nominalnych na poziomie UE, 2007-2009 *Wskaźnik cen towarów rolnych został ekstrapolowany ze stycznia 2009 na podstawie poziomów cen głównych towarów (Agriviews) Źródło:EUROSTAT; AGRIVIEWS 95 100 105 110 115 120 2007M012007M022007M032007M042007M052007M062007M072007M082007M092007M102007M112007M122008M012008M022008M032008M042008M052008M062008M072008M082008M092008M102008M112008M122009M012009M022009M032009M042009M05 Food Consumer Prices Overall inflation Food Producer Prices Agricultural Commodity Prices* FOOD PRICE CRISISPRODUCERS’ LAGRETAILERS’ LAG

6 Forum UE (PE, RM UE) Gwałtowny wzrost cen surowców rolnych w II poł. 2007, a w konsekwencji cen żywności, Gwałtowny wzrost cen surowców rolnych w II poł. 2007, a w konsekwencji cen żywności, „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów: Ceny żywności w Europie” z dnia 9 grudnia 2008 r. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów: Ceny żywności w Europie” z dnia 9 grudnia 2008 r. „

7 Forum UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie cen żywności w Europie”, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie cen żywności w Europie”, Rekomendacje Grupy Wysokiego Szczebla – przemysłu rolno- spożywczego Rekomendacje Grupy Wysokiego Szczebla – przemysłu rolno- spożywczego Powołanie Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mleka Powołanie Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Mleka

8 HLG – Grupa Wysokiego Szczebla Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego została utworzona na mocy Decyzji Komisji 2008/359/KE przyjętej 28 kwietnia 2008 r. Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego została utworzona na mocy Decyzji Komisji 2008/359/KE przyjętej 28 kwietnia 2008 r. Głównym motywem powstania HLG było wypełnienie zapisów art. 157 Traktatu, w którym Wspólnocie i państwom członkowskim powierzono zadanie czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Głównym motywem powstania HLG było wypełnienie zapisów art. 157 Traktatu, w którym Wspólnocie i państwom członkowskim powierzono zadanie czuwania nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego wypracowała szereg rekomendacji, w tym dotyczących funkcjonowania łańcucha żywnościowego (rekomendacje nr 14 i 15) oraz przygotowała „mapę drogową” wdrożenia tych rekomendacji Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego wypracowała szereg rekomendacji, w tym dotyczących funkcjonowania łańcucha żywnościowego (rekomendacje nr 14 i 15) oraz przygotowała „mapę drogową” wdrożenia tych rekomendacji

9 HLG – Rekomendacje Rekomendacja nr 14: „Producenci rolni i przetwórcy sektora małych i średnich przedsiębiorstw powinni się integrować w łańcuchu żywnościowym, aby zwiększyć swoją pozycję przetargową i zabezpieczyć uzyskiwanie należnych przychodów z działalności. Rekomendacja nr 14: „Producenci rolni i przetwórcy sektora małych i średnich przedsiębiorstw powinni się integrować w łańcuchu żywnościowym, aby zwiększyć swoją pozycję przetargową i zabezpieczyć uzyskiwanie należnych przychodów z działalności. Z tego względu lepsze zrozumienie zagadnienia transmisji cen oraz funkcjonowania umów w łańcuchu żywnościowym ma istotne znaczenie i powinno być zadaniem priorytetowym dla krajowych „organów monitorujących rynki i ceny”. Z tego względu lepsze zrozumienie zagadnienia transmisji cen oraz funkcjonowania umów w łańcuchu żywnościowym ma istotne znaczenie i powinno być zadaniem priorytetowym dla krajowych „organów monitorujących rynki i ceny”. Takie działania sprzyjałyby poprawie efektywności strategii rynkowych producentów rolnych poprzez zakładanie grup producentów i spółdzielni” Takie działania sprzyjałyby poprawie efektywności strategii rynkowych producentów rolnych poprzez zakładanie grup producentów i spółdzielni”

10 HLG- rekomendacje Rekomendacja nr 15: KE we współpracy z państwami członkowskimi i interesariuszami powinna ustanowić europejskie forum, które podejmie dyskusję nt. relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha żywnościowego, a w szczególności pomiędzy producentami rolnymi, przetwórcami i dystrybutorami i które zidentyfikuje istotne czynniki, wpływające na prawidłowe funkcjonowanie łańcucha żywnościowego, celem przyjęcia unijnego kodeksu dobrych praktyk Rekomendacja nr 15: KE we współpracy z państwami członkowskimi i interesariuszami powinna ustanowić europejskie forum, które podejmie dyskusję nt. relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha żywnościowego, a w szczególności pomiędzy producentami rolnymi, przetwórcami i dystrybutorami i które zidentyfikuje istotne czynniki, wpływające na prawidłowe funkcjonowanie łańcucha żywnościowego, celem przyjęcia unijnego kodeksu dobrych praktyk

11 HLEG – mleko Poprawa efektywności w całym łańcuchu żywnościowym sektora mleczarskiego Poprawa efektywności w całym łańcuchu żywnościowym sektora mleczarskiego Asymetria cen Asymetria cen Przejrzystość : ceny, marze, wartość dodana Przejrzystość : ceny, marze, wartość dodana Wzmocnienie siły przetargowej (producentów rolnych) Wzmocnienie siły przetargowej (producentów rolnych)

12 Doświadczenia w innych państwach UE Obserwatorium cen i marż we Francji Obserwatorium cen i marż we Francji Pozytywne efekty cenowe w Danii Pozytywne efekty cenowe w Danii Węgry, Rumunia, Czechy – rozwiązania prawne Węgry, Rumunia, Czechy – rozwiązania prawne

13 Polski (MRiRW) głos w dyskusji na RM UE 25 maja 2009 r. Minister rolnictwa na RM UE postulował m.in. wspieranie pozycji negocjacyjnej producentów rolnych w kontaktach z sektorem przetwórstwa i handlu poprzez zachęcanie do koncentracji podaży produktów rolnych. Poparcie: 10 państw członkowskich oraz KE 25 maja 2009 r. Minister rolnictwa na RM UE postulował m.in. wspieranie pozycji negocjacyjnej producentów rolnych w kontaktach z sektorem przetwórstwa i handlu poprzez zachęcanie do koncentracji podaży produktów rolnych. Poparcie: 10 państw członkowskich oraz KE 22 czerwca br. Polska poparła wniosek Francji, aby KE przedstawiła stan zaawansowania wdrażania rekomendacji PE oraz Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno- Spożywczego w zakresie funkcjonowania łańcucha żywnościowego 22 czerwca br. Polska poparła wniosek Francji, aby KE przedstawiła stan zaawansowania wdrażania rekomendacji PE oraz Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno- Spożywczego w zakresie funkcjonowania łańcucha żywnościowego

14 Działania MRiRW na rzecz wzmocnienia sektora Pomoc finansowa dla grup producentów Pomoc finansowa dla grup producentów Działania na rzecz konsolidacji przetwórstwa Działania na rzecz konsolidacji przetwórstwa Integracja pionowa- kontrakty Integracja pionowa- kontrakty

15 Zespół Międzyresortowy Poprawa konkurencyjności w całym łańcuchu żywnościowym : producenci, przetwórcy, handel Poprawa konkurencyjności w całym łańcuchu żywnościowym : producenci, przetwórcy, handel Analiza podstaw prawnych Analiza podstaw prawnych Nieuczciwe praktyki w łańcuchu żywnościowym – eliminacja Nieuczciwe praktyki w łańcuchu żywnościowym – eliminacja Rekomendacje : prawne, Kodeks dobrych praktyk Rekomendacje : prawne, Kodeks dobrych praktyk

16 Zespół Międzyresortowy – postulaty branży „ realną możliwością rozwiązania kwestii współpracy pomiędzy przetwórcami i sieciami handlowymi jest zmiana istniejących przepisów prawa w taki sposób aby stworzyć rozwiązania systemowe … „ realną możliwością rozwiązania kwestii współpracy pomiędzy przetwórcami i sieciami handlowymi jest zmiana istniejących przepisów prawa w taki sposób aby stworzyć rozwiązania systemowe … Stworzone projekty zmian w istniejących niedoskonałych przepisach dają szansę na szybsze i efektywniejsze zmiany m.inn. w kwestii jednoznacznego określenia praw i obowiązków stron, kompetencji Inspekcji Handlowej, i UOKiK Stworzone projekty zmian w istniejących niedoskonałych przepisach dają szansę na szybsze i efektywniejsze zmiany m.inn. w kwestii jednoznacznego określenia praw i obowiązków stron, kompetencji Inspekcji Handlowej, i UOKiK

17 Informacje od branży… Opłaty półkowe, Opłaty półkowe, Opłaty promocyjne. Opłaty promocyjne. Wysokie upusty, Wysokie upusty, Sprzedaż towarów bez marży handlowej, Sprzedaż towarów bez marży handlowej, Długie okresy płatności Długie okresy płatności

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Poprawa efektywności w łańcuchu żywnościowym Podejmowane działania w MRiRW Dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google