Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na Ty” Lekcja 3 – Młodzi pracują i współpracują.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na Ty” Lekcja 3 – Młodzi pracują i współpracują."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na Ty” Lekcja 3 – Młodzi pracują i współpracują.

2 „Bez pracy nie ma kołaczy…” Pracę można widzieć w trzech wymiarach: 1.Ekonomicznym – ludzie pracują żeby zarobić potrzebne im pieniądze. 2.Społecznym – pracując bierzemy udział w życiu społecznym. 3.Psychologicznym – praca daje poczucie sprawiedliwości, kreatywności i własnej wartości. Ćwiczenie Proszę, żeby każdy ułożył dwa przysłowia o pracy. Jedno poważne, a drugie żartobliwe.

3 Jak zorganizować pracę … 1. cel 2. plan 3. Pozyskanie zasobów 4. Realizacja celu 6. wnioski 5. Kontrola efektu

4 Sprawa robi się bardziej skomplikowana, gdy jakieś przedsięwzięcie realizowane jest przez kilka, czy kilkaset osób. W takiej sytuacji musimy zastosować kilka zasad racjonalnej organizacji pracy:  zasada podziału pracy, polega na rozdzieleniu zadań pomiędzy członków zespołu lub różne zespoły, przy czym podział ten musi być maksymalnie efektywny;  zasada racjonalnego gospodarowania występuje w dwóch wersjach: minimalizacji nakładów i maksymalizacji efektów;  zasada harmonii i ciągłości polega na koordynacji i takim dopasowaniu środków, ludzi i działań by wszystkie zasoby były stale i w optymalnym stopniu wykorzystywane  zasada przejrzystego układu władzy i odpowiedzialności: każdy powinien wiedzieć komu podlega i za co odpowiada. Realizacja zasad racjonalnej organizacji pracy uzależniona jest od dobrego zarządzania, czyli planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy innych.

5 Najbardziej znane techniki zarządzania stosowane zarówno w biznesie, jak i instytucjach i przedsięwzięciach nie nastawionych na zysk (np. szkołach), to:  zarządzanie przez cele: organizacja, określa cele do których dostosowuje się strukturę całej instytucji, a wszystkim pracownikom wyznacza się cele szczegółowe (przedsiębiorstwo, stowarzyszenie);  zarządzanie przez partycypację: wszyscy pracownicy uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących ich organizacji;  totalne zarządzanie jakością (TQM): polega na stałej kontroli jakości efektów pracy, procesu produkcji i samych pracowników oraz na systematycznym usuwaniu błędów i usterek;  tzw. benchmarking: organizacja porównuje się z podobnymi firmami i instytucjami i traktuje je jako punkty odniesienia w kształtowaniu swoich celów i metod działania;  zarządzanie przez wyjątki: osoby na stanowiskach kierowniczych przekazują wiele uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble, ingerując jedynie w sytuacjach wyjątkowych;  outsourcing: część zadań wykonywana jest przez osoby spoza organizacji, np. zewnętrznych wykonawców i dostawców.

6 Ćwiczenie Dobierzcie się w trójki i spróbujcie podać przykłady organizacji lub przedsięwzięć, w których poszczególne techniki zarządzania mogą okazać się najbardziej efektywne. Uzasadnijcie swoje propozycje.

7 MŁODZI DO DZIEŁA… Zdolności, możliwości i siły każdego niestety są ograniczone, więc współpraca (wspólna praca) jest prawdziwym ludzkim przeznaczeniem. Działając razem jesteśmy w stanie porwać się na coś, o czym samemu nie moglibyśmy nawet marzyć. Musimy więc nauczyć się pracować w zespole. W pracy zespołowej najważniejsze są:  wspólny cel  wyczerpujące informacje  plan działań  terminy  podział zadań  wybór lidera zespołu  umiejętne szukanie sojuszników, a nawet sponsorów

8 Ćwiczenie Dobierzcie się w zespoły po pięć osób i wypiszcie w dwóch kolumnach, co ułatwia, a co utrudnia wspólne działanie.

9 W co mógłbyś się zaangażować ? Oto 5 przykładów różnych przedsięwzięć. W które z nich mógłbyś się zaangażować. Wybierz dwie propozycje i krótko uzasadnij swój wybór.  przeciw nudzie – organizujemy letnią imprezę w parku miejskim, w trakcie której odbędą się występy zespołów wokalno- muzycznych.  zakładamy klub – adaptujemy budynek po starej kotłowni na klub dla młodzieży  niebezpieczne miejsca – sporządzamy mapę niebezpiecznych miejsc i przedstawiamy ją policji  schronisko dla zwierząt v- zbieramy pieniądze i opiekujemy się zwierzętami  wielkie czytanie – regularnie odwiedzamy oddział szpitala dziecięcego i czytamy książki dzieciom.

10 Być przywódcą… Przywódca może dysponować formalnymi uprawnieniami (np. dyrektor przedsiębiorstwa), ale przywódca może też mieć charakter nieformalny (gdy członkowie grupy akceptują jego przewodnictwo, godzą się mu podporządkować). Najważniejsze zadania lidera: wskazać kierunek działania natchnąć wiarą podzielić zadania rozwiązywać konflikty motywować nagradzać i karać

11 Cechy dobrego przywódcy  spostrzegawczość  umiejętność słuchania i analizowania cudzych argumentów  umiejętność przekonywania  umiejętność negocjowania  umiejętność rozwiązywania interpersonalnych konfliktów  stanowczość  krytycyzm  umiejętność szybkiego reagowania na wyzwania  umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji

12 Ćwiczenie Zastanów się, czy w Twojej klasie jest osoba o cechach przywódczych. Odpowiedź uzasadnij.

13 Style przywództwa autokratyczny – tu przywódca narzuca swoją wolę podwładnym demokratyczny – przywódca stara się uzyskać akceptację dla swoich decyzji bierny – pozostawia podwładnych samym sobie wizjoner – to ktoś skoncentrowany na wyznaczaniu dalekosiężnych celów, a mało uwagi poświęcający technicznej stronie ich realizacji inspirator – chce natchnąć podwładnych wiarą w wartość i możliwość realizacji wskazanego celu, rozbudzając ich kreatywność i zachęcając do samodzielnego działania przyjaciel – największą wagę przykłada do wspierania członków grupy w trakcie działania mediator – zamiast samemu podejmować decyzje woli by były one zawsze efektem grupowych uzgodnień kontroler – chciałby jak najbardziej precyzyjnie rozplanować pracę całej grupy, a później pilnować realizacji tego planu

14 Sprawdź się sam zanim inni Cię sprawdzą… 1.Wyjaśnij w jaki sposób praca kształtuje człowieka i świat. 2.Co sprzyja współpracy, a co ją utrudnia. 3.Jakie etapy można wyróżnić w realizacji wspólnego przedsięwzięcia ?


Pobierz ppt "Podstawy przedsiębiorczości wg podręcznika „Z ekonomią na Ty” Lekcja 3 – Młodzi pracują i współpracują."

Podobne prezentacje


Reklamy Google