Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

2 Dolne Miasto w Gdańsku zostało objęte projektem pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku obejmuje swoim zakresem działania naprawcze mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców w sferze społeczno – ekonomicznej oraz infrastrukturalno – technicznej.

3 Realizacja projektu jest wynikiem współpracy jednostek miejskich ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, wspólnotami mieszkaniowymi Dolnego Miasta, a także prywatnymi gestorami sieci. W ramach projektu podejmowane są działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności dzielnicy, tak aby stała się ona ciekawym i atrakcyjnym miejscem.

4  Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska  Partnerzy: Caritas Archidiecezji Gdańskiej Klub Wodny Gdańskie Lwy 14. wspólnot mieszkaniowych z Dolnego Miasta  Wartość projektu: 35,9 mln zł  Dofinansowanie: 44,96% - kwota dofinansowania 16,2 mln zł  Źródło finansowania : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

5 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w zakresie działań Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska obejmuje:  Przebudowę i adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 8A i B na Świetlicę Ucznia i Okienko Przedszkolne.  Przebudowę budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1.  Przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów budynków mieszkalnych.

6 Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Dobrej 8A i B Przebudowa i adaptacja budynku polegała na przystosowaniu go do pełnienia funkcji Świetlicy Ucznia i Okienka Przedszkolnego. Budynek wyposażony w sale wielofunkcyjne oraz zewnętrzny plac zabaw jest miejscem przeznaczonym do zabawy i nauki dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Wykonawca robót budowlanych : Zakład Budowlany RAF-BUD z Kartuz Czas realizacji: III 2013 r. – XI 2013 r. Koszt realizacji: 1,87 mln zł

7 ŚWIETLICA UCZNIA I OKIENKO PRZEDSZKOLNE

8 Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 Założeniem przebudowy jest ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej CSW Łaźnia. Dzięki planowanym zmianom obiekt ma się stać bardziej otwartym dla zwiedzających oraz w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do końca 2013 roku przedstawiony zostanie projekt przebudowy, którego realizacja planowana jest na drugą połowę 2014 roku.

9 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą podziemną i zagospodarowaniem terenu oraz przebudową elementów budynków mieszkalnych

10 Planowane remonty i przebudowy mają na celu ożywienie oraz poprawę wizerunku dzielnicy. Jej efektem będą nowe ulice, chodniki, drogi rowerowe, deptaki oraz aleje spacerowe. Modernizacji poddana zostanie także sieć kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej. Roboty budowlane obejmą wykonanie izolacji do wysokości cokołów oraz przebudowę stref wejściowych do budynków mieszkalnych usytuowanych przy rewitalizowanych ulicach.

11 Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej obejmuje ulice:  Łąkowa  Wróbla  Dolna  Śluza  Kieturakisa  Kurza  Toruńska  Radna Łącznie ok. 1 620 m

12 Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni ulic, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych, przebudowę alejek pieszych w pasach istniejącej zieleni drogowej ul. Łąkowej, Wróbla i Dolnej, przebudowę i częściową likwidację torowiska tramwajowego w ulicy Łąkowej i Wróbla z dostosowaniem do nowej nawierzchni pasa pieszo-jezdno-rowerowego, przebudowę i budowę sieci infrastruktury podziemnej, uregulowanie gospodarki wodnej w zakresie kanalizacji deszczowej, uzupełnienie oraz rewaloryzację zieleni, uzupełnienie i wprowadzenie nowego oświetlenia ulicznego oraz mebli miejskich, przebudowę elementów 31 budynków mieszkalnych bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych, do wysokości cokołów.

13 Przebudową objętych zostało także 31 budynków mieszkalnych bezpośrednio przylegających do przebudowywanych pasów drogowych, w tym: 17 budynków komunalnych zarządzanych przez GZNK, 14 budynków zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe Budynki przebudowane zostaną w zakresie: izolacji przeciwwilgociowych i termicznych murów fundamentów do wysokości cokołów, przebudowy elementów wejść do budynków.

14 Wykonawca robót: SKANSKA SA Koszt realizacji: 23 877 297,42zł Czas realizacji: luty 2014 r. - czerwiec 2015 r.

15 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku w zakresie działań społecznych obejmuje:  Świetlicę Ucznia i Okienko Przedszkolne  Młodzieżową Drużynę Smoczych Łodzi  Dotyk Sztuki  Klub Młodzieży  Klub Seniora  Poradnię dla Rodziców  Konkurs Małych Grantów

16

17


Pobierz ppt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google