Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PROGRAMY INFRASTRUKTURALNE MSIT Konwent Marszałków Województw RP 03.09.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PROGRAMY INFRASTRUKTURALNE MSIT Konwent Marszałków Województw RP 03.09.2015."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PROGRAMY INFRASTRUKTURALNE MSIT Konwent Marszałków Województw RP 03.09.2015

2 Programy infrastrukturalne  Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej);  Program modernizacji infrastruktury sportowej;  Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej;  Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu;  Program budowy hal tenisowych. 2

3 Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej  Cel Programu - rozwój bazy sportowej w poszczególnych regionach.  Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w uchwalanych przez sejmiki województw wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej.  Dofinansowanie – co do zasady - na poziomie do 33 % wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 2 mln zł. Przy podziale środków na poszczególne województwa, tzw. limitów wojewódzkich, więcej środków uzyskują województwa zaangażowane w programy rozwoju sportu realizowane przez MSiT. 3

4 Program modernizacji infrastruktury sportowej  Cel Programu – odnowa bazy sportowej służącej klubom sportowym.  Narzędzia - przebudowa lub remont istniejących obiektów sportowych (również dostosowanie do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych).  Preferowane kluby wielosekcyjne, z dużą ilością zawodników i dobrym systemem szkolenia.  Dofinansowanie do 1 mln zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania. 4

5 Program budowy orlików lekkoatletycznych  Cel Programu - rozwój infrastruktury służącej uprawianiu lekkiej atletyki.  Bazowe elementy przedsięwzięć: bieżnia okrężna 200-400m wraz z bieżnią prostą, rzutnia do pchnięcia kulą i skocznia do skoku w dal.  Dofinansowanie do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, limity kwotowe w wysokości nawet do 1,3 mln zł (zależnie od ilości urządzeń i funkcji obiektu - treningowy/ certyfikowany).  Możliwy wariant wzbogacenia istniejących orlików („Moje Boisko – Orlik 2012”) o elementy lekkoatletyczne (bieżnia prosta). 5

6 Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu  Cel Programu - rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym.  Dofinansowanie do 50%, a w przypadku bazy sportowej AWF oraz szkół mistrzostwa sportowego do 70%.  Minimalna wielkość dofinansowania 500 tys. zł.  Współpraca jst – MSiT - pzs w planowaniu zadań inwestycyjnych! 6

7 Program budowy hal tenisowych  Cel Programu – poprawa warunków szkolenia w tenisie.  Inwestycje z terenu danego województwa rekomenduje PZT w porozumieniu z właściwym wojewódzkim związkiem tenisowym.  Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 2 mln zł w przypadku budowy.  Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1 mln zł w przypadku remontu. 7

8 Program pilotażowy „Dolnośląski delfinek”  Cel Programu – budowa mniejszych krytych pływalni w miejscowościach nieposiadających krytej pływalni 25 m.  Profesjonalna analiza funkcjonalno-użytkowa dokonana na zlecenie województwa dolnośląskiego („evidence-based policy”).  Partnerstwo celowe na linii MSiT – województwo dolnośląskie.  WAŻNE: inicjatywy inwestycyjne województw mają bezpośrednie przełożenie na wysokość limitu środków przekazywanych województwom.  Województwo dolnośląskie – lider w kwestii integracji działań własnych z polityką MSiT.  Rezultat: największy wśród wszystkich województw względny (%) wzrost limitu w ostatnich 3 latach. 8

9 WNIOSKI:  Liczne programy dotacyjne MSiT – samorządy muszą szukać swoich szans.  Konieczność integracji działań własnych samorządów wojewódzkich z polityką MSiT – rezultatem wzrost środków (efekt synergiczny).  Inicjatywy inwestycyjne województw skutkują zwiększeniem transferów z MSiT.  MSiT jest otwarte na wszelkie pomysły dotyczące rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce. 9

10 Dziękuję za uwagę! Bogusław Ulijasz Sekretarz Stanu Ministerstwo Sportu i Turystyki


Pobierz ppt "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PROGRAMY INFRASTRUKTURALNE MSIT Konwent Marszałków Województw RP 03.09.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google