Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Mateusz Pszczyński Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Mateusz Pszczyński Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego."— Zapis prezentacji:

1 dr Mateusz Pszczyński Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego

2 dr Mateusz Pszczyński Proces rozwiązywania kazusów składa się z pięciu etapów

3 dr Mateusz Pszczyński Etap I Ustalenie stanu faktycznego

4 dr Mateusz Pszczyński Należy pamiętać o zasadzie prawdy obiektywnej i o ciężarze dowodowym spoczywającym na organie administracji publicznej.

5 dr Mateusz Pszczyński W przypadku syntetycznego kazusu należy ustalić, czy podany stan nie zawiera elementów fakultatywnych, rzutujących na jego rozwiązanie.

6 dr Mateusz Pszczyński II Etap Wyszukanie normy prawnej

7 dr Mateusz Pszczyński Wyszukanie normy prawnej odpowiadającej stanowi faktycznemu. Należy dokonać wskazania przepisu oraz wykładni normy prawnej.

8 dr Mateusz Pszczyński W przypadku skomplikowanych norm należy oprzeć swe stanowisko o niezbędne orzecznictwo i poglądu doktryny

9 dr Mateusz Pszczyński III Etap Ustalenie przesłanek zastosowania normy

10 dr Mateusz Pszczyński W oparciu o dokonaną wykładnię ustala się warunki od których zależy zastosowanie normy.

11 dr Mateusz Pszczyński IV Etap Subsumpcja

12 dr Mateusz Pszczyński Kwalifikacja elementów ustalonego stanu faktycznego do przesłanek zastosowania normy prawnej. Innymi słowy, stwierdzenie, czy okoliczności sprawy odpowiadają przesłankom zastosowania normy.

13 dr Mateusz Pszczyński Etap V Odpowiedź

14 dr Mateusz Pszczyński Udzielnie odpowiedzi na postawione pytania. Rozwiązanie problemu postawionego w kazusie.

15 dr Mateusz Pszczyński Kazus na rozgrzewkę

16 dr Mateusz Pszczyński Prawo administracyjne Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się właściciel nieruchomości, do której przylega bezpośrednio chodnik. Znajdują się na nim płatne miejsca postojowe w ramach strefy płatnego parkowania. W okresie zimowym funkcjonariusze straży miejskiej kilkakrotnie upominali mnie, że jako właściciel jest on zobowiązany do uprzątania śniegu i lodu. Poinformowano go także, że w przypadku kolejnego stwierdzenia faktu nieuprzątnięcia śniegu zostanie nałożony mandat karny. Czy rzeczywiście musi on sprzątać chodnik, a jeśli tak, to czy straż miejska może ukarać jego mandatem? Czy obowiązek uprzątnięcia chodnika istnieje, gdy w świetle prawa o ruchu drogowym nie wolno parkować na chodniku lub jego części? Źródło: http://www.rpo.gov.pl/pliki/13237863550.pdf


Pobierz ppt "Dr Mateusz Pszczyński Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google