Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego
dr Mateusz Pszczyński

2 Proces rozwiązywania kazusów składa się z pięciu etapów
dr Mateusz Pszczyński

3 Ustalenie stanu faktycznego
Etap I Ustalenie stanu faktycznego dr Mateusz Pszczyński

4 Należy pamiętać o zasadzie prawdy obiektywnej i o ciężarze dowodowym spoczywającym na organie administracji publicznej. dr Mateusz Pszczyński

5 W przypadku syntetycznego kazusu należy ustalić, czy podany stan nie zawiera elementów fakultatywnych, rzutujących na jego rozwiązanie. dr Mateusz Pszczyński

6 Wyszukanie normy prawnej
II Etap Wyszukanie normy prawnej dr Mateusz Pszczyński

7 Wyszukanie normy prawnej odpowiadającej stanowi faktycznemu.
Należy dokonać wskazania przepisu oraz wykładni normy prawnej. dr Mateusz Pszczyński

8 W przypadku skomplikowanych norm należy oprzeć swe stanowisko o niezbędne orzecznictwo i poglądu doktryny dr Mateusz Pszczyński

9 Ustalenie przesłanek zastosowania normy
III Etap Ustalenie przesłanek zastosowania normy dr Mateusz Pszczyński

10 W oparciu o dokonaną wykładnię ustala się warunki od których zależy zastosowanie normy.
dr Mateusz Pszczyński

11 IV Etap Subsumpcja dr Mateusz Pszczyński

12 Kwalifikacja elementów ustalonego stanu faktycznego do przesłanek zastosowania normy prawnej.
Innymi słowy, stwierdzenie, czy okoliczności sprawy odpowiadają przesłankom zastosowania normy. dr Mateusz Pszczyński

13 Etap V Odpowiedź dr Mateusz Pszczyński

14 Udzielnie odpowiedzi na postawione pytania.
Rozwiązanie problemu postawionego w kazusie. dr Mateusz Pszczyński

15 Kazus na rozgrzewkę dr Mateusz Pszczyński

16 Prawo administracyjne
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się właściciel nieruchomości, do której przylega bezpośrednio chodnik. Znajdują się na nim płatne miejsca postojowe w ramach strefy płatnego parkowania. W okresie zimowym funkcjonariusze straży miejskiej kilkakrotnie upominali mnie, że jako właściciel jest on zobowiązany do uprzątania śniegu i lodu. Poinformowano go także, że w przypadku kolejnego stwierdzenia faktu nieuprzątnięcia śniegu zostanie nałożony mandat karny. Czy rzeczywiście musi on sprzątać chodnik, a jeśli tak, to czy straż miejska może ukarać jego mandatem? Czy obowiązek uprzątnięcia chodnika istnieje, gdy w świetle prawa o ruchu drogowym nie wolno parkować na chodniku lub jego części? Źródło: dr Mateusz Pszczyński


Pobierz ppt "Zasady rozwiązywania kazusów z prawa administracyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google