Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;"— Zapis prezentacji:

1 Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl Współpraca PAIiIZ ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Warszawa, 4 września 2006 r.

2 Polish Information and Foreign Investment Agency Zalety i możliwe formy współpracy SSE z PAIiIZ

3 Polish Information and Foreign Investment Agency Zasoby PAIiIZ 1.Źródło informacji o Polsce i otoczeniu biznesowym: publikacje data sheets baza slajdów (kilkadziesiąt prezentacji) bazy danych w języku angielskim (i nie tylko) 2.Elektroniczna baza ofert lokalizacyjnych: szybki dostęp do informacji informacja w formie elektronicznej ujednolicony format informacji 3.Źródło informacji o strukturze i trendach napływu BIZ do Polski: baza danych inwestorów

4 Polish Information and Foreign Investment Agency Oferta PAIiIZ 1.Staże w siedzibie PAIiIZ: miesięczne, intensywne szkolenia w wybranym departamencie zapoznanie się z zadaniami poszczególnych departamentów PAIiIZ i stosowanymi procedurami bezpośredni kontakt z doświadczonymi Project Manager’ami 2.Szkolenia: na temat oczekiwań inwestorów i sposobu ich obsługi na temat struktury i trendów BIZ w Polsce i na świecie 3.Profesjonalna obsługa inwestora: ustandaryzowane procedury obsługi inwestorów precyzyjne dostosowanie profilu i tematyki spotkań do oczekiwań inwestora

5 Polish Information and Foreign Investment Agency Oferta PAIiIZ c.d. 4.Promocja Polski za granicą: organizacja zagranicznych misji i seminariów inwestycyjnych 5.Organizacja wizyt selekcyjnych prezentacja wybranych lokalizacji audyt lokalizacji

6 Polish Information and Foreign Investment Agency Bariery inwestycyjne – wspólny problem PAIiIZ i SSE

7 Polish Information and Foreign Investment Agency Bariery inwestycyjne 1.Brak odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych: brak wielkoobszarowych terenów (powyżej 100 ha) dla dużych projektów inwestycyjnych ograniczone możliwości finansowe sse w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę techniczną rozproszona własność gruntów i nieuregulowany stan prawny nieruchomości 2.Dodatkowe opłaty obciążające inwestorów: opłata adiacencka w związku z budową nowych urządzeń infrastruktury technicznej opłata przyłączeniowa pobierana przez przedsiębiorstwa energetyczne

8 Polish Information and Foreign Investment Agency Bariery inwestycyjne c.d. 3.Procedury związane z przygotowaniem terenów SSE: opóźnianie procesu przygotowania terenów przez liczne procedury, np. konieczność sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku budowy infrastruktury 4.Procedury zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych: Skomplikowane, czasochłonne procedury związane ze zmianą przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne konieczność ponoszenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej dodatkowym ciężarem dla przedsiębiorcy

9 Polish Information and Foreign Investment Agency Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.paiz.gov.pl PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99; e-mail: post@paiz.gov.pl; www.paiz.gov.pl


Pobierz ppt "Polish Information and Foreign Investment Agency PL 00-585 Warsaw, 12 Bagatela Street, phone: (+48 22) 334 98 00, fax: (+48 22) 334 99 99;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google