Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE."— Zapis prezentacji:

1 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

2 Data rozpoczęcia działań dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie – 04.10.2013r. Koordynator Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia: Bożena Grynkiewicz (nauczyciel wychowania fizycznego) Członkowie Zespołu ds. Promocji Zdrowia: Kasprzak Marek – nauczyciel Kowalczyk Andrzej – nauczyciel Iwanicka Marianna - nauczyciel Drozd Maria – pielęgniarka Nadulski Jarosław - rodzic Urban Małgorzata - rodzic Nowaczek Aleksandra - uczeń Szwajka Urszula – uczeń

3 Nasze działania na rzecz promocji zdrowia

4 Obszar - bezpieczeństwo: Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach programu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” realizowanego w ramach projektu Norway Grants dotyczącego zdarzeń kryzysowych w szkole w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

5 „Uczeń w sieci – bezpieczna i przyjazna szkoła” – program edukacyjny skierowany dla dzieci i młodzieży Szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa przeprowadził szkolenia dla rodziców oraz Rady Pedagogicznej połączone z prezentacją multimedialną o bezpieczeństwie w Internecie. Uczniowie na lekcjach informatyki oraz godzinach wychowawczych otrzymali niezbędne informacje dotyczące niebezpieczeństwa w sieci

6

7 Konkurs „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń” Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w pogadankach, debatach i spotkaniach, popularyzujących zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym poszanowania praw jednostki oraz spojrzenia na ucznia jako obywatela. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, czym jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, analizowali sytuacje z życia codziennego w szkole, w rodzinie, w miejscu zamieszkania. Wskazywali to, co funkcjonuje dobrze i analizowali, co i w jaki sposób powinno się zmienić.

8

9 „Lublin Rowerem” – warsztaty i szkolenie W ramach programu w warsztatach organizowanych przez UM Lublin oraz Porozumienie Rowerowe nasza szkoła uczestniczyła w poznaniu zasad ruchu rowerowego

10

11 Obszar - żywienie W ramach akcji Jemy zdrowe polskie jabłka w szkole pojawiły się jabłka z Agencji Rynku Rolnego Uczniowie nauczyciele i pracownicy szkoły degustowali je podczas wolnego czasu oraz mogli zabrać dla rodzin Konkurs na najsmaczniejsze ciasto z jabłkami odbył się podczas zebrań z rodzicami. Celem konkursu była promocja zdrowej żywności przygotowanej na bazie jabłek.

12

13

14

15 „Wiem co jem – zdrowe odżywianie” - projekt edukacyjny Na lekcjach wychowania fizycznego w ramach edukacji zdrowotnej uczniowie zapoznają się z zasadami racjonalnego odżywiania. Samodzielnie przygotowują potrawy na bazie zdrowej żywności.

16

17 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej „- Szwajcarsko – Polski Program Współpracy” W ramach udziału w projekcie w latach 2013/2014 i 2014/15 promowaliśmy zdrowy styl życia i prawidłowe żywienie. 14 XI 2014 r otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej

18

19 „Zdrowa żywność w sklepiku szkolnym”

20 Obszar - aktywność Od UKS-u do AZS-u Uczniowie uczestniczą w rozgrywkach sportowych organizowanych corocznie przez UMCS Lublin o puchar Rektora UMCS.

21

22 „Bieg Solidarności – Lubelski Lipiec 80” „Bieg Papieski” – imprezy masowe Uczniowie ( ok. 60 ) pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego co roku biorą udział w biegu ulicami miasta Lublina upowszechniając postawy prozdrowotne.

23

24 Rozgrywki międzyklasowe, turnieje integracyjne, basen i tańce Uczniowie organizują i uczestniczą w różnych formach aktywności poza lekcjami.

25

26

27

28

29

30 Wycieczki i wyjścia szkolne Młodzież integrowała się podczas wycieczek i wyjść szkolnych. W wyjściach organizowanych poza terenem szkoły uczestniczyły 133 osoby W wycieczkach szkolnych jedno- i dwudniowych uczestniczyło 320 uczniów W zawodach sportowych poza terenem szkoły brało udział 283 uczniów.

31

32 Obszar – profilaktyka zdrowotna „Twoja krew ratuje życie” – ogólnopolska akcja oddawania krwi

33

34 „Transplantacja – jestem na tak, przyłącz się do nas” Uczniowie klas trzecich wraz z nauczycielami uczestniczyli w dwóch edycjach wykładadów prowadzonych przez koordynatorów ds. przeszczepów

35

36 Pokazy i szkolenie z ratownictwa medycznego Klasy biologiczno- chemiczne systematycznie uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez ratowników medycznych

37


Pobierz ppt "XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google