Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. J. Ciesielskiego Zespół Poradni nr 2 w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. J. Ciesielskiego Zespół Poradni nr 2 w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. J. Ciesielskiego Zespół Poradni nr 2 w Lublinie

2 I. Młodszy wiek szkolny (klasy I-III) II. Starsze klasy szkoły podstawowej (IV-VI) III.Uczniowie gimnazjum 2

3 Częste problemy:  trudności adaptacyjne w szkole  problemy w opanowaniu pisania i czytania (ryzyko dysleksji)  ogólne trudności w nauce  trudności natury emocjonalnej (podwyższony poziom niepokoju, lękliwość, moczenie nocne itp.)  nadruchliwość, trudności w koncentracji uwagi  wady wymowy 3

4 Wybrane formy pomocy:  Diagnoza  określenie przyczyn trudności w pisaniu i czytaniu  trudności natury emocjonalnej  badania w kierunku ADHD  Badania profilaktyczno-diagnostyczne w klasach „0” (psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne):  umożliwiają ocenę mocnych i słabszych stron dziecka  pozwalają na zdiagnozowanie deficytów  są podstawą kwalifikacji dziecka do określonych form pomocy po rozpoczęciu nauki w szkole 4

5 Wybrane formy pomocy:  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z klas I-III  Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym  Terapia logopedyczna  Program pomocy dzieciom „Od trudności do umiejętności”:  we współpracy z Instytutem Pedagogiki KUL  cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z deficytami rozwojowymi  indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez studentów pedagogiki  organizacja i opieka merytoryczna pracownika poradni 5

6 Wybrane formy pomocy:  Indywidualna terapia metodą EEG biofeedback  Terapia rodzin  „Warsztaty umiejętności społecznych” dla rodziców  Konsultacje, porady dla rodziców  Warsztaty dla nauczycieli i szkoleniowe rady pedagogiczne, np.:  „Metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III”  „Praca z uczniem z ryzyka dysleksji”  Grupa Wsparcia dla Logopedów pracujących na terenie szkół  Indywidualne konsultacje dla nauczycieli 6

7 I. Młodszy wiek szkolny (klasy I-III) II. Starsze klasy szkoły podstawowej (IV-VI) III.Uczniowie gimnazjum 7

8 Częste problemy:  trudności w adaptacji do nowej sytuacji, problemy z samodzielną pracą, akceptacją oczekiwań nowych nauczycieli  obniżenie wyników w nauce  utrzymujące się trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu  problemy w relacjach z rówieśnikami 8

9 Wybrane formy pomocy:  Diagnoza – częste badania w kierunku dysleksji  Terapia metodą EEG biofeedback:  poprawia koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywania  możliwość zastosowania wniosków podczas odrabiania lekcji  „Grupa Umiejętności Społecznych”  charakter grupy rozwojowej  dla uczniów klas V i VI SP z trudnościami natury emocjonalnej  cel: poprawa samooceny, uczenie się nowych zachowań w bezpiecznych warunkach  we współpracy z rodzicami 9

10 Wybrane formy pomocy:  Zajęcia doskonalące umiejętność uczenia się  indywidualne warsztaty edukacyjne  zajęcia psychoedukacyjne w klasach „Jak uczyć się szybko i skutecznie ”  Terapia rodzin  „Warsztaty umiejętności wychowawczych”– zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców  Konsultacje, porady dla rodziców  Konsultacje, szkolenia dla nauczycieli, np.:  „Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole?”  „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości” 10

11 I. Młodszy wiek szkolny (klasy I-III) II. Starsze klasy szkoły podstawowej (IV-VI) III.Uczniowie gimnazjum 11

12 Częste problemy:  trudności adaptacyjne  związane z kryzysem okresu dojrzewania  trudności natury emocjonalnej (zaburzenia jedzenia, zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia depresyjne, myśli i próby samobójcze)  trudności wychowawcze, agresja, zaburzenia zachowania  trudności w nauce, niska motywacja  problemy z określeniem zainteresowań i wyborem szkoły ponadgimnazjalnej 12

13 Wybrane formy pomocy:  Diagnoza ze względu na:  trudności w nauce  trudności wychowawcze  trudności związane z kryzysem okresu dojrzewania  Badania zawodoznawcze - pod kątem zainteresowań, preferencji zawodowych i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (klasy III)  Indywidualna terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją  Indywidualne zajęcia dotyczące umiejętności uczenia się 13

14 Wybrane formy pomocy:  Psychoterapia indywidualna  dla młodzieży z trudnościami natury emocjonalnej  bezpieczne warunki - bliska relacja z terapeutą  możliwość dokonania wglądu w siebie i wprowadzania rozwojowych zmian w myśleniu i działaniu  Terapia rodzin  trudności natury emocjonalnej, wychowawczej  wprowadzenie zmian w obrębie całego systemu rodzinnego  zanik lub zmniejszenie się poziomu nasilenia objawów u dzieci  poprawa komunikacji w rodzinie 14

15 Wybrane formy pomocy:  Zajęcia warsztatowe prowadzone w klasach na terenie szkół – dotyczą problemów wieku dojrzewania, umiejętności uczenia się, rozwiązywania konfliktów, relacji w klasie, radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym itp.  Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów III klas  „Warsztaty umiejętności wychowawczych” dla rodziców  Konsultacje, szkolenia dla nauczycieli, wsparcie dla nauczycieli-doradców zawodowych pracujących na terenie szkół 15

16 mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. J. Ciesielskiego Zespół Poradni nr 2 w Lublinie


Pobierz ppt "Mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. J. Ciesielskiego Zespół Poradni nr 2 w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google