Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z czego jest zbudowany otaczający nas świat Stan skupienia substancji Właściwości fizyczne substancji Właściwości chemiczne substancji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z czego jest zbudowany otaczający nas świat Stan skupienia substancji Właściwości fizyczne substancji Właściwości chemiczne substancji."— Zapis prezentacji:

1 Z czego jest zbudowany otaczający nas świat Stan skupienia substancji Właściwości fizyczne substancji Właściwości chemiczne substancji

2 Substancja  Substancja – jednorodny rodzaj materii o określonych właściwościach  Podział substancji ze względu na stan skupienia w warunkach temperatury pokojowej (25 o C) i ciśnienia atmosferycznego (1013hPa) :  gazy (tlen, tlenki węgla, amoniak, wodór, azot, hel)  ciecze (woda, kwas octowy, alkohol, rtęć,)  ciała stałe (sól kuchenna, cukier, piasek, mąka, metale: żelazo, złoto, srebro, niemetale: siarka, jod,)  Stan skupienia a kształt substancji:  substancje stałe zachowują nadany im kształt,  substancje gazowe i ciekłe przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują

3 Stan skupienia a temperatura i ciśnienie  Stan skupienia zależy od temperatury a w przypadku gazów również od ciśnienia (ciała stałe są mało ściśliwe, ciecze są praktyczne nieściśliwe)  Dla większości substancji można wyznaczyć doświadczalnie temperaturę topnienia (T t )  substancja przechodzi w stan ciekły i temperaturę wrzenia – parowanie w całej objętości (T w )  substancja przechodzi w pary (stan gazowy) o ile nie ulega rozkładowi  Przykłady: SubstancjaTtTt TwTw TtTt TwTw Woda0oC0oC+ 100 o CWodór- 259,3 o C- 252,9 o C Żelazo+ 1538 o C+ 2861 o CTlen- 218,8 o C- 182,9 o C Rtęć- 38,8 o C+ 356,7 o CMetan- 182 o C- 161,5 o C Złoto+ 1064,2 o C+ 2856 o CEtanol- 114,1 o C+ 78,2 o C

4 Właściwości substancji  Cechy charakterystyczne danej substancji to jej właściwości, na podstawie których można substancje zidentyfikować  właściwości fizyczne – stan skupienia, barwa i połysk, temp. topnienia, temp. wrzenia, gęstość, rozpuszczalność w wodzie lub innych rozpuszczalnikach  właściwości chemiczne – smak, zapach oraz reakcje chemiczne którym ulegają substancje zmieniając dotychczasowe swoje właściwości chemiczne i fizyczne (zachowanie się wobec innych substancji w określonych warunkach)

5 Właściwości substancji Właściwość substancjiPrzykłady + wnioski z doświadczeń Stan skupienia  Substancje stałe:  Substancje ciekłe:  Substancje gazowe: Barwa, twardość, połysk  Kreda:  Żelazo:  Miedź: Rozpuszczalność  Sól kuchenna:  Woda i benzyna: Zapach  Woda:  Benzyna:  Ocet: Smak  Woda:  Ocet Palność  Tlenek węgla(IV):  Tlen:  Benzyna:

6 Gęstość substancji  Gęstość (d) właściwość fizyczna substancji umożliwiająca identyfikację substancji w przypadku identycznych pozostałych właściwości fizycznych substancji:  stan skupienia,  barwa,  zapach/brak zapachu,  smak/brak smaku,  rozpuszczalność/nierozpuszczalność w typowych rozpuszczalnikach,  zbliżone T t i T w

7 Gęstość substancji - cd

8 Gęstość substancji Ciała stałeCieczeGazy Gęstość związana jest z różnymi odległościami wynikającymi z oddziaływań między drobinami substancji  Z reguły mają największą gęstość (liczne wyjątki: lit, sód, parafina)  Z reguły mają mniejszą gęstość niż ciała stałe ale większą niż gazy (wyjątki np. rtęć)  Najmniejszą gęstość stąd są bardzo ściśliwe


Pobierz ppt "Z czego jest zbudowany otaczający nas świat Stan skupienia substancji Właściwości fizyczne substancji Właściwości chemiczne substancji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google