Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z czego jest zbudowany otaczający nas świat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z czego jest zbudowany otaczający nas świat"— Zapis prezentacji:

1 Z czego jest zbudowany otaczający nas świat
Stan skupienia substancji Właściwości fizyczne substancji Właściwości chemiczne substancji

2 Substancja Substancja – jednorodny rodzaj materii o określonych właściwościach Podział substancji ze względu na stan skupienia w warunkach temperatury pokojowej (25oC) i ciśnienia atmosferycznego (1013hPa) : gazy (tlen, tlenki węgla, amoniak, wodór, azot, hel) ciecze (woda, kwas octowy, alkohol, rtęć,) ciała stałe (sól kuchenna, cukier, piasek, mąka, metale: żelazo, złoto, srebro, niemetale: siarka, jod,) Stan skupienia a kształt substancji: substancje stałe zachowują nadany im kształt, substancje gazowe i ciekłe przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują

3 Stan skupienia a temperatura i ciśnienie
Stan skupienia zależy od temperatury a w przypadku gazów również od ciśnienia (ciała stałe są mało ściśliwe, ciecze są praktyczne nieściśliwe) Dla większości substancji można wyznaczyć doświadczalnie temperaturę topnienia (Tt)  substancja przechodzi w stan ciekły i temperaturę wrzenia – parowanie w całej objętości (Tw)  substancja przechodzi w pary (stan gazowy) o ile nie ulega rozkładowi Przykłady: Substancja Tt Tw Woda 0oC + 100oC Wodór - 259,3oC - 252,9oC Żelazo + 1538oC + 2861oC Tlen - 218,8oC - 182,9oC Rtęć - 38,8oC + 356,7oC Metan - 182oC - 161,5oC Złoto + 1064,2oC + 2856oC Etanol - 114,1oC + 78,2oC

4 Właściwości substancji
Cechy charakterystyczne danej substancji to jej właściwości, na podstawie których można substancje zidentyfikować właściwości fizyczne – stan skupienia, barwa i połysk, temp. topnienia, temp. wrzenia, gęstość, rozpuszczalność w wodzie lub innych rozpuszczalnikach właściwości chemiczne – smak, zapach oraz reakcje chemiczne którym ulegają substancje zmieniając dotychczasowe swoje właściwości chemiczne i fizyczne (zachowanie się wobec innych substancji w określonych warunkach)

5 Właściwości substancji
Właściwość substancji Przykłady + wnioski z doświadczeń Stan skupienia Substancje stałe: Substancje ciekłe: Substancje gazowe: Barwa, twardość, połysk Kreda: Żelazo: Miedź: Rozpuszczalność Sól kuchenna: Woda i benzyna: Zapach Woda: Benzyna: Ocet: Smak Ocet Palność Tlenek węgla(IV): Tlen:

6 Gęstość substancji Gęstość (d) właściwość fizyczna substancji umożliwiająca identyfikację substancji w przypadku identycznych pozostałych właściwości fizycznych substancji: stan skupienia, barwa, zapach/brak zapachu, smak/brak smaku, rozpuszczalność/nierozpuszczalność w typowych rozpuszczalnikach, zbliżone Tt i Tw

7 Gęstość substancji - cd

8 Gęstość substancji Ciała stałe Ciecze Gazy
Gęstość związana jest z różnymi odległościami wynikającymi z oddziaływań między drobinami substancji Z reguły mają największą gęstość (liczne wyjątki: lit, sód, parafina) Z reguły mają mniejszą gęstość niż ciała stałe ale większą niż gazy (wyjątki np. rtęć) Najmniejszą gęstość stąd są bardzo ściśliwe


Pobierz ppt "Z czego jest zbudowany otaczający nas świat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google