Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W ŁODZI 90-212 Łódź ul. Sterlinga 24.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W ŁODZI 90-212 Łódź ul. Sterlinga 24."— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W ŁODZI 90-212 Łódź ul. Sterlinga 24

2 Gimnazjum nr 1 znajduje się w budynku najstarszej łódzkiej szkoły, w sercu naszego miasta, w okolicy pl. Dąbrowskiego, w sąsiedztwie Teatru Wielkiego. Położenie…

3 Zapraszamy do środka…

4 Szerokie, jasne korytarze są… miejscem odpoczynku spotkań towarzyskich galerią obrazów i zdjęć

5 Nasze pracownie… duże i widne w ciepłych kolorach wyposażone w sprzęt audiowizualny doskonałe miejsce do nauki i integracji

6 W 2008 roku szkoła otrzymała - w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” - nową pracownię internetową. Zakup ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyposażeniu, oprócz 11 zestawów komputerowych, jest również komputer przenośny, drukarka laserowa, skaner oraz wideoprojektor. Pracownia komputerowa…

7 Ekopracownia W roku 2013 dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi utworzyliśmy pracownię przyrodniczą „Okno na świat”. Pozwala ona prowadzić edukację biologiczną i geograficzną oraz realizować projekt edukacyjny „Ekologia w regionie”. Pracownia jest wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych przez wszystkich uczniów gimnazjum oraz w czasie kół przedmiotowych z biologii, geografii i spotkań grupy projektowej.

8 odbywają się: w sali gimnastycznej w hali klubu sportowego Społem na nowym, wielofunkcyjnym boisku w siłowni szkolnej Zajęcia wychowania fizycznego…

9 Ciekawe lekcje… Nauczyciele podczas lekcji często stosują ulubione przez uczniów metody aktywizujące. Młodzież chętnie pracuje metodą projektów. Zajęcia uatrakcyjniane są też za pomocą dramy lub różnych prezentacji np. multimedialnych.

10 Pedagog i psycholog szkolny… udzielają porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych udzielają pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne organizują opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej Godziny pracy: pedagoga psychologa poniedziałek 11 00 - 15 00 8 00 - 12 00 wtorek 12 00 -16 00 8 00 - 12 00 środa 11 00 - 15 00 8 00 - 12 00 czwartek 9 00 - 13 00 13 00 - 17 00 piątek 9 00 - 13 00 10 00 - 14 00 Uczniowie mogą zjeść obiad w szkolnej stołówce.

11 Integracja… W naszej szkole staramy się pomóc uczniom – zwłaszcza klas pierwszych – w adaptacji w nowym środowisku, dlatego organizujemy obozy integracyjne, w czasie których pedagodzy z Centrum Edukacji z Bielska-Białej prowadzą zajęcia pozwalające uczniom lepiej poznać się i pokazują jak współpracować w grupie, przeciwdziałać wykluczeniu i odrzuceniu, rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Podobne warsztaty organizowane są również dla innych uczniów na terenie szkoły.

12 Nie tylko lekcje … Doskonałym sposobem odkrycia piękna otaczającego nas świata, integracji klasowej, a jednocześnie zdobycia wiedzy są wycieczki. Poszukiwanie amonitów i rzadkich skał w kamieniołomach koło Częstochowy to nie tylko lekcja geografii, ale i świetna zabawa. Wyjście do planetarium pozwala lepiej poznać Wszechświat, zwiedzanie różnych zakątków Polski to wspaniałe zajęcia nie tylko z historii.

13 Program Comenius… Nasze gimnazjum bierze udział w międzynarodowym projekcie „Music In Stress Out” prowadzonym w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Projekt skierowany jest do uczniów, którzy poprzez naukę na instrumentach perkusyjnych będą rozładowywać stres i poprawiać swoją kondycję psychofizyczną. Działania w projekcie to przede wszystkim warsztaty muzyczne, pogadanki na temat stresu i okresu dorastania, a także wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich w Turcji, Hiszpanii, Bułgarii i Niemczech.

14 Talenty Chrobrego… to impreza, która wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń Gimnazjum nr 1. Uczniowie, pod opieką nauczycieli - przez kilka miesięcy - przygotowują projekty. Podczas Prezentacji przedstawiają koleżankom i kolegom, zaproszonym gościom oraz rodzicom swoje pasje. Są to wykłady naukowe, prezentacje multimedialne, wystawy fotografii, obrazów, pokaz gimnastyki artystycznej i traditional british games.

15 W naszym gimnazjum pomagamy uczniom rozwijać swoje zainteresowania i talenty. W szkole działają: koła zainteresowań – turystyczne, kultury włoskiej, fotoplastyczne koła przedmiotowe w tym koło wiedzy obywatelskiej zajęcia sportowe na siłowni i w ramach SKS zespół wokalno-instrumentalny Zajęcia dodatkowe…

16 Nasza oferta… W szkole są klasy ze zintegrowanym nauczaniem językowo – przedmiotowym (tzw. klasy dwujęzyczne). Tygodniowy wymiar nauczania w nich języka angielskiego wynosi 6 godzin. Fizyka, matematyka, informatyka i wf prowadzone są w systemie bilingwalnym, tzn. zajęcia z tych przedmiotów odbywają się również w języku obcym. Nauczane języki obce to: język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski i francuski. Gimnazjum nr 1 posiada certyfikaty: „Szkoła bez przemocy”, „Partners in English”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczeń z klasą”, „Ciekawa szkoła”, „Szkoła odkrywców talentów”.

17 Nasze gimnazjum… zostało zaliczone – według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – do prestiżowej grupy gimnazjów sukcesu. Nasi absolwenci kontynuują naukę w renomowanych łódzkich liceach, a po ich ukończeniu zostają studentami nie tylko łódzkich wyższych uczelni, ale i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej czy Szkoły Głównej Handlowej. Uniwersytet Jagielloński - źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/22304,1,1,1,galeria.html Uniwersytet Łódzki - źródło: http://galeria.interia.pl

18 Pierwsze zawsze pierwsze


Pobierz ppt "PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLA BOLESŁAWA CHROBREGO W ŁODZI 90-212 Łódź ul. Sterlinga 24."

Podobne prezentacje


Reklamy Google