Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel konferencji. BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel konferencji. BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE."— Zapis prezentacji:

1 Cel konferencji

2 BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE

3 Decentralizacja promocji produktu ( NTO odpowiedzialne za wizerunek?) konsorcja produktowe (integracja) niska efektywność wymagająca coraz precyzyjniej dostosowania rynków, produktów, instrumentów marketingowych w wyniku badań ilościowych i jakościowych elastyczność budżetu marketingowego względem rezultatów- monitoring Ujednolicenie przekazu poprzez key visual, RTB, USP, Big Idea… ZJAWISKA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA BADANIA

4 Jak jesteśmy postrzegani, jaki jest obraz produktu? Jaki turysta zechce do nas przyjechać i po co? Dlaczego ma przyjechać do nas a nie gdzie indziej? Czy spełnimy jego oczekiwania? Czy dysponujemy infrastrukturą? Czy jesteśmy konkurencyjni? Czy promocja jest opłacalna? Jak się wyróżnić od konkurencji? Ile zarobimy? Czy turysta ma gdzie i na co wydać pieniądze? Czy znamy odpowiedź na poniższe pytania?

5  KONSUMENT  PRODUKT  EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI  DYSTRYBUCJA  CENA Przedmiot badań Struktura, wielkość popytu turystycznego i podaży

6 Są już znane takie próby

7 bazuje na 9 miarach: 1.ilość pobytów 2.wpływy, 3.koszt inwestycji w promocję 4. sezonowość 5.rozkład przestrzenny ruchu turystycznego, 6.wskaźnik wzrostu ekonomicznego rynku emisyjnego, 7. potencjał ewolucji wzrostu przyjazdów z rynku 8. elastyczność jako reakcja rynku emisyjnego na koniunkturę 9.stopień partnerstwa publiczno-prywatnego w promocji Metoda punktowa – Matryca Ewolucji Rynków Wieloczynnikowa ocena rynku. Przykład…

8 Wieloczynnikowa matryca ilościowo-jakościowa dla wybranych produkt ó w wojew ó dztwa podkarpackiego Wybrane produkty PE- Potencjał ekonomiczny produktu (RT) Szacunko wa wielkość ruchu turystyczn ego w tys. Obraz produktu Stopień komercjali zacji Efekt ekonomicz ny dla regionu Możliwości recepcyjne produktu Perspekty wa rozwoju produktu Letnie pobyty wypoczynkowe Z100-150SSWZZ Piesze wędr ó wki S5-10ZNDWD Pobyty w uzdrowiskach W35-45SSWSZ [1] [1] Skala: W-wysoki, Z-znaczny, S-średni, D-dostateczny, N- niski PE – Potencjał ekonomiczny produktu. Zdolność do generowania dochod ó w dla regionu. RT- szacunkowa wielkość ruchu turystycznego.0 – Obraz; postrzeganie produktu na rynku zewnętrznym. SK- stopień komercjalizacji. Poziom sprzedaż produktu prze biura podr ó ży. EE- efekt ekonomiczny jakom wypadkowa potencjału ekonomicznego produktu i wielkości przyjazd ó w. MRR – możliwości recepcyjne- wielkość bazy, infrastruktury i usług dla produktu. PR – perspektywa rozwoju. Wypadkowa trend ó w w popycie i podaży turystycznej oraz innych zjawisk mogących mieć wpływ na produkt i jego sprzedaż.

9 Czy korzystamy i wyciągamy wnioski ze znanego nam stanu wiedzy o zjawiskach?

10 turystyka kulturalna, turystyka aktywna i specjalistyczna, turystyka przyrodniczo-krajoznawcza, turystyka edukacyjno-rekreacyjno-aktywna dzieci i młodzieży, turystyka wiejska, agroturystyka i ekoturystyka, turystyka hobbystyczna, turystyka weekendowa, turystyka biznesowa, turystyka kulturowo-etniczna Najważniejsze segmenty wybrane z punktu widzenia rozwoju turystyki miasta i regionu? (przykład zapisu z jednej ze strategii). Czy poprawny??!!

11 braku technik standaryzacyjnych w strategiach narodowych i regionalnych wyboru produktów « na wyczucie » presji lokalnej na promocję produktu braku metod porównywalnych złego wyboru strategicznego - braku priorytetów braku konsekwencji w promocji (czasowej) błędów w ocenie możliwości komercjalizacji słabego stosowania benchmarkingu w ocenie produktu własnego Niewystarczającego rozpoznania rynku i pozycjonowania złego zestawu instrumentów marketingowych w stosunku do rynku i produktu nie promować « na siłę » niepełnych produktów działania w „pojedynkę” Czego unikać

12 Czy wierzyć statystyce?? Wierzyć ale ją rozumieć Wyjazdy zagraniczne z kraju X w tys. osób dane krajoweDane IPK Razem wyjazdy 19 10026 249 Zróżnicowanie procesów na rynku może powodować błędne wnioskowanie. Przykładowo… W Niemczech 31,9% turystόw korzysta z pośrednictwa biur podrόży, w Wielkiej Brytanii 25,9% a przykładowo we Francji ten wskaźnik wynosi zaledwie 11,9%. Wskaźnik wyjazdόw za granicę na co najmniej 4 doby jest zrόżnicowany (w Niemczech wynosi 64%, w Wielkiej Brytanii 58,6% a we Francji jedynie 17.1%) i uzasadnia rόżnice w strukturach organizacyjnych przemysłu turystycznego

13 Rola POT inicjowanie badań marketingowych transfer wiedzy gromadzenie wiedzy z regionów integracja środowiska nauki i przemysłu turystycznego Czego POT nie będzie robił badań wielkości ruchu turystycznego badań o charakterze podstawowym badań jakościowych o zasięgu lokalnym i regionalnym


Pobierz ppt "Cel konferencji. BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google