Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Praktyczne aspekty zamówień publicznych w kontekście gospodarki odpadami medycznymi Best Western Premier Katowice Hotel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Praktyczne aspekty zamówień publicznych w kontekście gospodarki odpadami medycznymi Best Western Premier Katowice Hotel."— Zapis prezentacji:

1 SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Praktyczne aspekty zamówień publicznych w kontekście gospodarki odpadami medycznymi Best Western Premier Katowice Hotel **** 29 wrzesień 2011 01/06/2016

2 Cztery sektory działalności w zakresie usług na rzecz środowiska 01/06/2016 Jedyny międzynarodowy koncern oferujący pełną gamę usług na rzecz środowiska w zakresie: Gospodarki wodno-ściekowej (Zarządzanie obiegami wodnymi) Energii (Zarządzanie energią) Utrzymania czystości i gospodarki odpadami (Gospodarka odpadami i odzysk surowców) Transportu (Usługi w zakresie przewozu osób)

3 2 mld PLN 4500 pracowników 288 mln PLN 996 pracowników 175 mln PLN 1624 pracowników 613 mln PLN 755 pracowników SARPI DĄBROWA GÓRNICZA Sp z o.o. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych w procesie ich termicznego przekształcania D10 oraz odzysk ciepła i energii w procesie R1 z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ekologicznego na wszystkich etapach procesu. Struktura działania koncernu w Polsce

4 Od maja 2005 r. znajduje się w grupie SARP Industries – Veolia Environmental Services, Obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych spalarni odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w Polsce, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wysokotemperaturowe unieszkodliwianie odpadów w piecu obrotowym w procesie D10 wraz z odzyskiem energii w procesie R1, Kompleksowe usługi unieszkodliwiania odpadów dla klientów przemysłowych, instytucjonalnych oraz indywidualnych, Proces termicznego przekształcania odpadów podany jest rygorystycznym wymogom, wynikającym z pozwolenia zintegrowanego (IPPC – limit 30 tys. ton odpadów) oraz wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT), Wydajność techniczna określona na: 45 000 ton/rok. SARPI Dąbrowa Górnicza Kompleksowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi i przemysłowymi

5 OFERTA SARPI Dąbrowa Górnicza odbiera i unieszkodliwia odpady stałe, ciekle, szlamy oraz pojemniki ciśnieniowe (aerozole). Ogółem ponad 800 kategorii (wg EWC) odpadów, w tym 365 niebezpiecznych. Są to między innymi: odpady ciekłe (rozpuszczalniki, zanieczyszczone ścieki, związki węglowodorowe…), odpady stałe (osady z farb i lakierów, odpady opakowaniowe, zanieczyszczone ziemie…), odpady „specjalne” (kwasy organiczne, odczynniki laboratoryjne, pojemniki ciśnieniowe), przeterminowane środki ochrony roślin (pestycydy), odpady medyczne i weterynaryjne, odpady farmaceutyczne, posiadamy pozwolenie na niszczenie leków psychotropowych. odpady zawierające związki chlorowcoorganiczne czy PCB.

6 SARPI Dąbrowa Górnicza Termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych Unieszkodliwiamy: zakaźne odpady medyczne, będące odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, mogące wywoływać choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, odpady zwane „odpadami specjalnymi”, zawierające substancje chemiczne, które mogą wywoływać choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów lub mogą być źródłem skażenia środowiska, odpady medyczne zwane „odpadami pozostałymi”, nie posiadające właściwości niebezpiecznych, leki, środki psychotropowe oraz chemikalia.

7 SARPI: przyjmowanie odpadów medycznych do spalania Transport odpadów medycznych do SARPI odbywa się samochodami przeznaczonymi do tego celu odpowiednio oznakowanymi. Przed rozładunkiem odpadów odbywa się ich ważenie na legalizowanej wadze wraz ze sprawdzeniem poprawności dokumentów

8 SARPI: Prawidłowy ubiór podczas przyjęcia odpadów medycznych 01/06/2016

9 SARPI: Unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych w praktyce w SARPI Dąbrowa Górnicza

10 SARPI: rozładunek odpadów medycznych Transport odpadów do miejsca rozładunku Rozładunek odpadów odbywa się bezpośrednio do kontenerów Załadunek kontenerów z odpadami do windy

11 SARPI: transport odpadów medycznych windą Winda transportująca odpady Zalety takiego rozwiązania: Wyeliminowanie kontaktu z odpadami z pracownikami ( zmniejszenie ilości zakuć, uniknięcie skażenia terenu) Uniknięcie zagrożeń epidemiologicznych

12 SARPI: schemat instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

13 SARPI: rozładunek odpadów medycznych do leja zasypowego pieca Sterownia z której zarządza się strumieniami podawanych odpadów oraz dokonuje ciągłego monitoringu

14 SARPI: dezynfekcja windy i pojemników na odpady medyczne Zarówno sama instalacja jak i pojemniki poddawane są regularnej dezynfekcji

15 Złe praktyki w postępowaniu z odpadami medycznymi w zakresie transportu i ich unieszkodliwiania 01/06/2016 Złe praktyki transportowe Złe praktyki … składowanie odpadów medycznych …?

16 Złe praktyki w postępowaniu z odpadami medycznymi w zakresie transportu i ich unieszkodliwiania 01/06/2016

17 Prawdopodobieństwo wystąpienia czynników infekcyjnych w odpadach medycznych 01/06/2016 L.p.Rodzaj odpaduPrawdopodobieństwo [%] 1.Części ostre 98 2.Odpady od osób hospitalizowanych 98 3.Odpady mikrobiologiczne 92 4.Krew i jej produkty 91 5.Odpady z laboratoriów analitycznych 85 6.Odpady chirurgiczne 84 7.Tkanka ludzka i zwierzęca 84 8.Odpady z dializy 81

18 SARPI: Dobre praktyki od magazynowania aż po transport i ….

19 SARPI: Dobre praktyki? Zagrożenia dla pracowników, klientów służby zdrowia i odbiorców odpadów „globalna wioska” = łatwość przenoszenia materiału zakaźnego niestosowanie się do wymogów prawnych w zakresie gospodarki odpadami (worki, pojemniki, sposób transportu wewnętrznego, transport zewnętrzny) Problem zakłuć: W Polsce według monitoringu służb epidemiologicznych co miesiąc dochodzi do zakłucia 1 na 10 pracowników. Bardziej realne dane szacunkowe wskazują, że podawane statystyki są zaniżane ze względu na brak formalnych zgłoszeń osób, u których doszło do ekspozycji. 01/06/2016

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Karina Szafranek - Braś Dyrektor d.s. sprzedaży i marketingu Veolia Environmental Services Polska Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. ul. Koksownicza 16 42-523 Dąbrowa Górnicza Tel.: 032 795 57 67, 795 53 98 Fax: 032 795 57 68 E- mail: kbras@sarpi.pl www.sarpi.pl


Pobierz ppt "SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Praktyczne aspekty zamówień publicznych w kontekście gospodarki odpadami medycznymi Best Western Premier Katowice Hotel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google