Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obręb leśny Olsztyn o powierzchni 8 099 ha, w skład którego wchodzi 6 leśnictw: Zielona Góra, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj, Siedlec, Żarki Obręb leśny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obręb leśny Olsztyn o powierzchni 8 099 ha, w skład którego wchodzi 6 leśnictw: Zielona Góra, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj, Siedlec, Żarki Obręb leśny."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Obręb leśny Olsztyn o powierzchni 8 099 ha, w skład którego wchodzi 6 leśnictw: Zielona Góra, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj, Siedlec, Żarki Obręb leśny Złoty Potok o powierzchni 10064 ha, w skład którego wchodzi 7 leśnictw: Stawki, Julianka, Dziadówki, Konstantynów, Kamienna Góra, Dąbrowa, Zrębice Zasięg terytorialny Nadleśnictwa obejmuje powiaty: częstochowski, myszkowski i częściowo woźnicki Przynależy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach W swoich obecnych granicach powstało w 1972 roku z połączenia trzech Nadleśnictw: Złoty Potok, Olsztyn i Julianka Obejmuje 18 163 ha terenów leśnych Skarbu Państwa oraz 9 506 ha lasów nadzorowanych i podzielone jest na dwa obręby Nadleśnictwo Złoty Potok Siedziba Nadleśnictwa

4 W trakcie zaborów ca ł y obszar le ś ny sta ł si ę w ł asno ś ci ą rz ą du carskiego. Po zako ń czeniu I wojny ś wiatowej przeszed ł na rzecz Skarbu Pa ń stwa. Najwi ę kszy z maj ą tków jaki istnia ł na obszarze nadle ś nictwa - Z ł oty Potok - nale ż a ł do rodu Szreniawitów, nast ę pnie Koniecpolskich, Potockich i Krasi ń skich. Z kart historii: Ostatnim w ł a ś cicielem maj ą tku by ł hrabia Raczy ń ski, w II po ł owie XIXw. za ł o ż y ł w Z ł otym Potoku jedn ą z najwi ę kszych w Europie pstr ą garni, która czynna jest do dzi ś dnia. W czasie Kampanii Wrze ś niowej ‘39 w okolicznych lasach toczy ł y si ę zaci ę te walki z niemieckimi jednostkami zmotoryzowanymi. Zgin ął tu m.in. major Wrzosek, dowódca bataliony 7 dywizji piechoty, ostrzeliwuj ą c kolumn ę czo ł gów z karabinu przeciwpancernego

5 Obręb leśny Złoty Potok jest zróżnicowany terenowo. Północna i środkowa część to równiny, pozostała część to tereny wyżynne, wypiętrzone z licznymi formami krasowymi. Obszar Nadleśnictwa leży w dorzeczu Wiercicy i części dorzecza Warty. Dwa duże kompleksy leśne stanowią około 60% powierzchni Nadleśnictwa. Obręb leśny Olsztyn to tereny równinne z wyjątkiem północnej części obrębu - Leśnictwa Zielona Góra, gdzie teren jest miejscami wypiętrzony. Tu znajduje się jaskinia z unikatowym w Polsce lasem kolumn naciekowych Rzeka Wiercica Jaskinia w Zielonej Górze Jurajski Ostaniec Obręby Leśne

6 Na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok znajduje się: 3 parki krajobrazowe Sokole Góry Parkowe Bukowa Kępa Wielki Las Zielona Góra Kaliszak Ostrężnik Cisy Przybynowskie 8 rezerwatów przyrody Orlich Gniazd Stawki Lasy Nad Górną Liswartą Rezerwat Parkowe

7 Rezerwat Sokole Góry Powstał jako obiekt prawem chroniony w 1953 roku. Utworzony został w celu zachowania malowniczego kompleksu wzgórz wapiennych z licznymi schroniskami i jaskiniami, bogatymi w unikatową endemiczną i reliktową faunę podziemną. Obejmuje obszar 215,95ha z najwyższym wzniesieniem Górą Pustelnicą. Liczne gatunki nietoperzy Rezerwat obfituje w wiele chronionych gatunków zwierząt m.in. : Endemiczne chrząszcze Pająki Meta menardi

8 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Utworzony został w 1980 roku. Park znajduje się w granicach dwóch województw - śląskiego i małopolskiego. Obejmuje teren Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Powierzchnia parku to 600,85 km 2. Malownicze wzgórza z ostańcami skalnymi Doliny krasowe z licznymi potokami System krasu podziemnego Charakterystyczne elementy krajobrazu parku:

9 Lasy ochronne Nadleśnictwa Złoty Potok (ha)

10 Teren Nadleśnictwa Złoty Potok to fantastyczne miejsce do uprawiania sportu przez cały rok Moja propozycja trasy biegowej: Przewodziszowice-Czatachowa-Przewodziszowice Biegi terenowe Nordic Walking Biegi na orientacje Narciarstwo biegowe Wspinaczka skałkowa i jaskiniowa Turystyka piesza Turystyka konna Sporty rowerowe Obszar moreny Pustelnia oo. Paulinów Ruiny strażnicy z XIV w. Parking Trasa liczy ok.11 km i przebiega przez pięknie zalesiony teren

11 Pracę wykonali: Łukasz Gil, Bartosz Brodzik, Jakub Męcik z klasy I B Gimnazjum nr 5 im. Roberta Schumana w Myszkowie z Oddziałami Integracyjnymi. Kategoria: gimnazja Dziękuję za uwagę Zapraszam do naszego nadleśnictwa na spotkanie z przyrodą i historią…


Pobierz ppt "Obręb leśny Olsztyn o powierzchni 8 099 ha, w skład którego wchodzi 6 leśnictw: Zielona Góra, Kręciwilk, Dębowiec, Poraj, Siedlec, Żarki Obręb leśny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google