Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stacja I: Zmartwychwstały ukazuje się Matce - Światło Chrystusa! - Bogu niech będą dzięki, Dz 1,12-14 „Oczekiwanie, które wypełniło Wielką Sobotę, jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stacja I: Zmartwychwstały ukazuje się Matce - Światło Chrystusa! - Bogu niech będą dzięki, Dz 1,12-14 „Oczekiwanie, które wypełniło Wielką Sobotę, jest."— Zapis prezentacji:

1 Stacja I: Zmartwychwstały ukazuje się Matce - Światło Chrystusa! - Bogu niech będą dzięki, Dz 1,12-14 „Oczekiwanie, które wypełniło Wielką Sobotę, jest jednym z najwznioślejszych momentów w dziejach wiary Matki Bożej: w ciemnościach spowijających wszechświat zawierza się Ona całkowicie Bogu życia i rozważając słowa Syna z nadzieją czeka na pełną realizację Boskich obietnic” ( Jan Paweł II, Katechezy maryjne) Alleluja! Wznieś po niebo głos, Pan dał Słowa/Chleba moc...

2 Stacja II: Zmartwychwstały ukazuje się niewiastom Mt 28, 5-10 „pierwszymi świadkami zmartwychwstania, zgodnie z wolą Jezusa, były kobiety, które wiernie stały pod krzyżem, a więc wykazały większą wytrwałość w wierze” ( Jan Paweł II, Katechezy maryjne )

3 Stacja III: Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie J 20, 11-18 Płacz i tęsknota zbliżają Magdalenę do osobistego spotkania i zażyłości z Panem. Zażyłość wyraża się w wezwaniu „po imieniu”: „Mario!”.

4 Stacja IV: Zmartwychwstały ukazuje się Piotrowi J 20, 1-10 W Wieczerniku Piotr wzbraniał się: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? […] Tego, co Ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później to pojmiesz (J 13,6n). Po zmartwychwstaniu zrozumiał!

5 Stacja V: Zmartwychwstały dołącza do uczniów idących do Emaus Łk 24, 13-27 W drodze do Emaus ma miejsce stopniowe odkrywanie tajemnicy paschalnej poprzez dialog, słowo Boże i napomnienie, które prowadzą do spotkania.

6 Stacja VI: Zmartwychwstały objawia się uczniom w Emaus Łk 24, 28-35 „Nieobecność” Pana nie jest zwyczajnym zniknięciem. Otwiera bowiem przestrzeń i tworzy nowe formy Jego obecności we wspólnocie. Wolność uczniów odrodzona w przyjaźni, w słowie Bożym, w „łamaniu chleba” rozbudza w nich pragnienie, aby świadczyć o miłości Zmartwychwstałego Pana do każdego człowieka.

7 Stacja VII: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom w Wieczerniku J 20, 19-23 Dar Ducha Świętego – to dar sakramentalnego odpuszczania grzechów, dar pokuty i pojednania. „A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się…” (Dz 11,21)

8 Stacja VIII: Zmartwychwstały ukazuje się Tomaszowi J 20, 24-29 Uwierzył kiedy usłyszał słowa Jezusa i zobaczył Jego blizny. Wówczas złożył wyznanie wiary: Pan mój i Bóg mój! Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli… błogosławieni też ci, którzy czynili dobro „jednemu z tych braci najmniejszych” (Mt 25,40).

9 Stacja IX: Zmartwychwstały powołuje świadków zmartwychwstania Mk 9, 2-10 Kto spotkał Zmartwychwstałego winien stawać się świadkiem tej największej tajemnicy naszej wiary. Lista świadków jest długa: uczniowie (Dz 1,8), pięciuset braci jednocześnie (1 Kor 15,6), a zwłaszcza Paweł, który uczył: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest nasza wiara” (1 Kor 15,17).

10 Stacja X: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom przy pracy J 21, 1-14 Wspólnota uczniów, „łowiących, to symbol Kościoła wezwanego do dzieła nowej ewangelizacji. Symbolika liczb 3 i 7 pełnią w pismach Janowych szczególną rolę. Cyfra 3 odnosi się do niewidzialnego Boga, który objawia się na trzy sposoby: przez Słowo, Ducha i Mądrość. Cyfra 7 wskazuje na doskonałości i powszechności: siedem listów do Kościołów (Ap). A liczba 153?

11 Stacja XI: Zmartwychwstały przepytuje Piotra J 21, 15-19 Pierwszym we wspólnocie jest Piotr. Porządek pytań: czy mnie kochasz więcej aniżeli wszyscy? czy mnie bardzo kochasz? czy mnie kochasz? wskazuje na jego zadania we wspólnocie. Być pasterzem Kościoła oznacza nie tylko prowadzić wiernych, troszczyć się o nich, lecz nade wszystko miłować ich aż do oddania życia (J 15,13).

12 Stacja XII: Zmartwychwstały ukazuje się uczniom na górze Mk 16, 14-20 „Nikt z nas nie może pozostawać obojętnym wobec faktu, że tak wielu ludzi nie poznało jeszcze pełnego objawienia się Bożej miłości w Chrystusie” (Jan Paweł II).

13 Stacja XIII: Zmartwychwstały ukazuje się Pawłowi Dz 9, 14-20 „Nikt z nas nie może pozostawać obojętnym wobec faktu, że tak wielu ludzi nie poznało jeszcze pełnego objawienia się Bożej miłości w Chrystusie” (Jan Paweł II).

14 Stacja XIV: Zmartwychwstały ukazuje się apostołom w dniu Wniebowstąpienia Dz 1, 2-8 Symboliczny czas 40 dni przywodzi na myśl okres pobytu ludu wybranego na pustyni; jest też czas pełnego przygotowania do nowego okresu w dziejach zbawienia – Wniebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy.


Pobierz ppt "Stacja I: Zmartwychwstały ukazuje się Matce - Światło Chrystusa! - Bogu niech będą dzięki, Dz 1,12-14 „Oczekiwanie, które wypełniło Wielką Sobotę, jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google