Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, kwiecień 2008 GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, kwiecień 2008 GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, kwiecień 2008 GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Sp. z o.o.

2 1.Podstawy prawne działalności GIS Sp. z o.o. 2.Cele Spółki. 3.Etapy realizacji projektu. 4.Proces inwestycyjny. 5.Oczekiwane rezultaty projektu. 6.Aktualne realizacje. Spis treści

3 1. Podstawy prawne działalności GIS Sp. z o.o.  29 czerwca 2006 r. - Uchwała Nr LII/1809/06 Rada Miasta Gdańska wyraziła wolę utworzenia przez Gminę Miasta Gdańska spółki handlowej Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  12 lipca 2006 r. - Prezydent Miasta Gdańska podpisał Akt założycielski Spółki.  01 sierpnia 2006 r. - Spółka rozpoczęła swoją działalność.

4 Do zadań Spółki należy budowa mieszkań i budynków użyteczności publicznej. Celem Spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w segmencie mieszkań komunalnych posiadających zły stan techniczny oraz zakwalifikowanych do rozbiórki ze względu na nieopłacalność remontu. Liczba mieszkań komunalnych w złym stanie technicznym stanowi 12,65% zasobów w 100% należących do Gminy Gdańsk. 2. Cele Spółki

5 Wykaz budynków wraz z liczbą mieszkań w złym stanie technicznym Dane GZNK ZB IV kw. 2006 r. Liczba budynków do rozbiórki ze względu na katastrofalny stan techniczny w tym budynki do opróżnienia z nakazem PINB Liczba mieszkań w budynkach do opróżnienia z nakazem PINB 222 / 87472 Liczba budynków do rozbiórki ze względu na nieopłacalność remontu Liczba mieszkań w budynkach do rozbiórki ze względu na nieopłacalność remontu 169~ 620

6 3. Nakłady niezbędne do realizacji projektu. Planowane inwestycje polegać będą na wybudowaniu w latach 2007–2010 mieszkań komunalnych na terenie Miasta Gdańska i zostaną zrealizowane w trzech etapach:  Etap I ul. Ptasia (w trakcie realizacji) termin oddania do użytku - 30 września 2008 roku 152 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 6.627 m²  Etap II ul. Platynowa, Antczaka rozpocznie się w połowie 2008 r. a zakończy w połowie 2009 r. około 146 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 6.300 m².  Etap III ul. Antczaka c.d. i ul. Madalińskiego rozpocznie się w połowie 2009 r. a zakończy w połowie 2010 r. około 209 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 8.979 m²

7 3. Nakłady niezbędne do realizacji projektu. Finansowanie w poszczególnych etapach działalności Spółki: I.ETAP INWESTYCJI (2007-2010) środki finansowe zewnętrzne wpłaty od Gminy Miasta Gdańska na poczet podniesienia kapitału II.ETAP EKSPLOATACJI(2010-2030) przychody z czynszów za najem budynków mieszkalnych przychody z wynajmowania lokali biurowych w siedzibie Spółki (obiekt wspomagający zasilanie finansowe) wpłaty od Gminy Miasta Gdańska na poczet podniesienia kapitału

8 3. Nakłady niezbędne do realizacji projektu. Dokumenty projektu na niezbędne do realizacji inwestycji: Programy Funkcjonalno – Użytkowe; Służą do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Biznes Plan GIS Sp. z o.o.; Celem przeprowadzonych prac było opracowanie prognoz finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na wybudowaniu kompleksu mieszkań komunalnych.

9 4. Proces inwestycyjny. 1.Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu; 2.Wyłonienie w przetargu wykonawcy inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 3.Przeprowadzenie przetargu na nadzór inwestorski (inżynier projektu); 4.Realizacja projektu.

10 5. Oczekiwane rezultaty projektu. 1.Poprawa zasobu stanu technicznego mieszkań komunalnych; 2.Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom zasobu komunalnego; 3.Pozyskanie nowych mieszkań; 4.Racjonalizacja zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym.

11 6. Aktualne realizacje - ul. Ptasia Listopad 2007 - rozpoczęcie robót 18.12.2007 - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę osiedla przez Pana Prezydenta Pawła Adamowicza Luty 2008 - stan zerowy Wrzesień 2008 - zakończenie inwestycji

12 Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 058 520-80-70, fax. 058 345-42-98 NIP 957-094-64-05, REGON 220270440 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000261232 Kapitał zakładowy: 11.145.000 PLN w całości wpłacony www.gisgdansk.ple-mail: sekretariat@gisgdansk.pl


Pobierz ppt "Gdańsk, kwiecień 2008 GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google