Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie Obszary Działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie Obszary Działalności."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie Obszary Działalności

2 Zasoby Ośrodka Baza lokalowa i noclegowa -3 pokoje mieszkalne. W praktyce do 9 miejsc noclegowych. Przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni 12 miejsc. -Kuchnia -Świetlica -Pokój terapeutyczny do spotkań indywidualnych. Możliwe odbycie spotkania niewielkiej grupy -Plac zabaw dla dzieci

3 Zasoby Ośrodka Personel merytoryczny na etacie stałym -3 psychologów -Pedagog -Pracownik socjalny -2 radców prawnych Osoby współpracujące w niepełnym wymiarze godzin -Psychiatra -Internista dziecięcy -Koordynator projektów -Superwizor pracy terapeutycznej

4 Główne obszary działalności Interwencja kryzysowa dla klientów ambulatoryjnych: -Spotkania konsultacyjne indywidualne i rodzinne -Konsultacje pedagogiczne -Terapia indywidualna dla osób w kryzysie, głównie dla ofiar przemocy -Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie -Interwencja kryzysowa w przypadkach nagłych – zespół interdyscyplinarny -Konsultacje prawne -Konsultacje psychiatryczne Warsztaty psychoedukacyjne dla społeczności lokalnej. -Projekt pt. Pedagogizacja Rodziny Wyrazem Troski o Wychowanie -Organizacja szkoleń dla nauczycieli z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej -Organizacja warsztatów psychologicznej i fizycznej samoobrony dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym

5 Główne obszary działalności Praca na rzecz osób korzystających ze schronienia w hostelu -Udzielanie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie -współpraca z Fundacją LaStrada – udzielanie schronienia ofiarom handlu ludźmi Zajęcia korekcyjno edukacyjne dla osób skazanych z artykułu 207 kk. na terenie zakładów karnych -Zajęcia grupowe na terenie ZK Białołęka – 2 grupy mężczyzn – 3 miesięczny cykl spotkań -Zajęcia grupowe na terenie Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec – 1 grupa w cyklu 3 miesięcznym

6 Projekt „Pedagogizacja Rodziny”  Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - 16 spotkań dla grupy 15 osób, prowadzone przez 2 psychologów  Warsztaty dla nauczycieli dotyczące syndromu wypalenia zawodowego i trening modyfikacji trudnych zachowań dzieci i młodzieży – 10 nauczycieli ze szkół z terenu powiatu pruszkowskiego, spotkania prowadzone przez 2 psychologów  Grupa wsparcia dla nauczycieli  Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci -9 dzieci z problemami wychowawczymi. Spotkania 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Zajęcia prowadzone przez pedagoga i dwie wolontariuszki

7 Zajęcia korekcyjno edukacyjne dla osób skazanych z artykułu 207 kk. na terenie zakładów karnych  Prowadzi dwoje psychologów – kobieta i mężczyzna, przeszkoleni w pracy z osobami stosującymi przemoc według modelu Duluth i Partner (polska uproszczona wersja programu Duluth).  Modelem wyjściowym do pracy są materiały z ww. programów. Przebieg pracy modyfikowany jest w zależności od składu grupy – procent osób z problemem uzależnienia, tj. po jedynie formalnie odbytej terapii, procent osób z wyraźnymi zaburzeniami psychicznymi, poziom intelektualny uczestników.  Kontakt z rodzinami uczestników programu.  Psychoedukacja rodzin uczestników. Problematyka zapobiegania recydywie.

8 Potrzeba objęcia programem psychoedukacyjnym rodzin osób skazywanych z artykułu 207kk.  „…Moja partnerka odwiedza mnie w więzieniu. Dowodzi to, że zrozumiała, że byłem niewinny, natomiast ona była winna temu co się stało. Teraz ma kłopoty finansowe i zrozumiała jakich kłopotów sobie narobiła. Kiedy stąd wyjdę, zaskarżę dzielnicowego, a ona mi w tym pomoże. Już o tym rozmawialiśmy. Ale przemoc to straszna rzecz. Dobrze, że prowadzicie takie zajęcia. Niektórym by się przydały..”  „..Mąż już odsiedział swoje i na pewno zrozumiał co się stało i dlaczego. Odbył też leczenie odwykowe, więc myślę, że wszystko się zmieni kiedy wyjdzie…” (wypowiedź żony skazanego z zaawansowanym Zespołem Otella)  „..tak naprawdę chodziło tylko o to, żeby zaczął się leczyć. Żeby poszedł na odwyk. Chodziło o to, żeby go jakoś zmusić do tego. Z tą przemocą to nie był problem. Ważne, żeby nie pił. Dobrze, że tam nie może pić. Jak się trochę przetrzyma na sucho, to odwyknie i może nabierze rozsądku..”

9 Plany szkolenia dla Policji  Potrzeba zapoznania interwencyjnych funkcjonariuszy Policji z psychologicznymi uwarunkowaniami przemocy domowej (fazowość spostrzegania swojej sytuacji przez ofiarę, kołowy model oskarżeń, różne kryteria oceny skuteczności interwencji policji przez policję i przez ofiarę)  Wspólna analiza przypadków skutecznych i nieskutecznych interwencji

10 Kołowy model oskarżeń Piję bo on mnie bije Pchnąłem ją bo o nic nie dba i nie mogę tego wytrzymać Pchnął mnie bo przyszedł pijany Byłem pijany bo ona pije i nie mogę tego wytrzymać Próby rozsądzenia partnerów lub zrozumienia przyczyn konfliktu będą bezowocne. Jedynym wyjściem jest zgodne z prawem reagowanie na konkretne działania sprawcy.

11 Wezwanie nie kończące się zatrzymaniem sprawcy sprawca mści się za wezwanie sprawca nie mści się za wezwanie, ale nie zmienia zachowania Ofiara nie wzywa więcej Policji Ofiara wzywa powtórnie Policję Wezwanie nie kończące się zatrzymaniem sprawcy Ofiara nie wzywa więcej Policji


Pobierz ppt "Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie Obszary Działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google