Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czego można nauczyć się za pośrednictwem OWES? Ewelina Polak, Barbara Parzonka-Przybyło, Marcin Sanetra Szczyrk, 13-14.04.16r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czego można nauczyć się za pośrednictwem OWES? Ewelina Polak, Barbara Parzonka-Przybyło, Marcin Sanetra Szczyrk, 13-14.04.16r."— Zapis prezentacji:

1 Czego można nauczyć się za pośrednictwem OWES? Ewelina Polak, Barbara Parzonka-Przybyło, Marcin Sanetra Szczyrk, 13-14.04.16r.

2 OWES subregionu południowego Projekt partnerski: Lider: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Partnerzy: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki Urząd Miasta Bielsko-Biała

3 Wsparcie edukacyjne OWES szkolenia dla PES doradztwo dla PES (ogólne, biznesowe) pakiety marketingowe, prawne, księgowe pakiety designu pakiety innowacji

4 Diagnoza PES Potencjał organizacji Zasoby Określenie potrzeb/ problemów Cel działania Obszary wsparcia Rekomendacje profesjonalizacja ekonomizacja

5 Szkolenia Potrzeba PES Marketing w PES Rachunkowość – zamknięcie roku w PES Pierwszy krok do założenia PS NGO to też przedsiębiorstwo Księgowość w PES

6 Czego uczy OWES? Doradztwo specjalistyczne Pakiet prawny Pakiet marketingowy Pakiet księgowy Pakiet designu Pakiet innowacji

7 Kryteria otrzymania wsparcia doradczego Okres działalności organizacji; Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem; Deklaracja ekonomizacji lub zmiany jakościowej.

8 Pakiety prawne/ księgowe – uczymy: Jak sporządzać umowy? Jak wprowadzać zmiany w statucie? Jak rozwiązywać problemy formalno-prawne? Doradztwo specjalistyczne z zakresu prawa – indywidualne konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa (liczba godzin doradczych – maks. 20h) Na co zwrócić uwagę w prowadzeniu dokumentacji księgowej organizacji. Jak poprawnie przygotować sprawozdania i bilanse? W jaki sposób przygotować się do prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej. Doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości - indywidualne konsultacje ze specjalistą z zakresu księgowości (liczba godzin doradczych – maks. 20h)

9 Pakiet marketingowy-uczymy: Jak zaplanować strategię marketingową? Jaka promocja jest najbardziej skuteczna? Co jest nam potrzebne? (profesjonalna oferta, ulotki, strona internetowa)

10 Pakiet designu – uczymy: Jak stworzyć nowy produkt? Jak udoskonalić istniejący produkt, tak aby mógł stać się produktem designerskim – bardziej rynkowym? Jak znaleźć partnerów biznesowych?

11 Pakiet innowacji – kreujemy produkt/usługę: niepowtarzalną na poziomie lokalnym lub regionalnym! innowacyjną! łączącą zasoby, dotąd nie łączone na poziomie lokalnym czy regionalnym! skierowaną do nowej grupy odbiorców w sposób innowacyjny!

12 Doradztwo ogólne Przygotowywanie wniosków projektowych Pozyskiwanie funduszy CSR Wolontariat Zarządzanie organizacją Dokumentacja PES Twórcze rozwiązywanie problemów Spółdzielnie socjalne…

13 Doradztwo biznesowe Skierowane dla spółdzielni socjalnych oraz organizacji podejmujących proces ekonomizacji. Realizowane w oparciu o Model biznesowy wg. A. Osterwalder i Y. Pigneur

14 Model biznesowy wg. A. Osterwalder i Y. Pigneur Model opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości

15 9 elementów fundamentalnych 1. Segmenty klientów 2. Propozycja wartości 3. Kanały

16 4. Relacje z klientami 5. Strumienie przychodów 6. Kluczowe zasoby

17 7. Kluczowe działania 8. Kluczowi partnerzy 9. Struktura kosztów

18 Segmenty klientów Organizacja obsługuje jeden lub większą liczbę segmentów klientów.

19 Segmenty klientów - pytania Kto jest naszym najważniejszym klientem? Dla kogo tworzymy WARTOŚĆ w naszej firmie? Czy naszych klientów możemy podzielić na segmenty?

20 Propozycja wartości Organizacja stara się rozwiązać problemy klientów i zaspokajać ich potrzeby za pomocą propozycji wartości.

21 Jaką wartość generujemy? Jaką wartość generujemy dla naszych klientów? Za co będą płacić? Co ich boli, co ma dla nich znaczenie? Jakie problemy klientów rozwiązujemy? Jakie produkty i usługi będziemy oferować?

22 Kanały Propozycja wartości trafia do klientów za pośrednictwem kanałów komunikacji, dystrybucji i sprzedaży.

23 Sposoby komunikacji z klientem Gdzie bywają nasi klienci? Gdzie chcemy spotkań naszych klientów? W jaki sposób chcemy dotrzeć do klienta? Które z naszych kanałów są najefektywniejsze?

24 Relacje z klientami Z poszczególnymi segmentami klientów kształtuje się relacje.

25 Relacje z klientami Jakich relacji oczekują od nas klienci? Czy oczekują osobistego wsparcia czy automatycznej obsługi? Czy nasze relacje z klientami są zintegrowane z pozostałymi elementami modelu biznesowego ? Jakie koszty budowy relacji ponosimy?

26 Strumienie przychodów Strumień przychodów stanowi efekt realizacji propozycji wartości.

27 Strumienie przychodów Za co klienci są w stanie zapłacić? Za co ile będą płacić? W jakim modelu klienci płacą lub będą płacić? Które elementy naszej usługi, produktu będą płatne a które darmowe?

28 Kluczowe zasoby Kluczowe zasoby to aktywa niezbędne do formułowania i realizacji poprzednich elementów...

29 Kluczowe zasoby Jakich kluczowych zasobów potrzebujemy żeby zaoferować naszą propozycję wartości? Jakich zasobów wymagają nasze kanały dotarcia do klienta?

30 Kluczowe działania … poprzez wykonywanie pewnej liczby kluczowych działań.

31 Kluczowe działania Jakie działania musimy podejmować by dostarczyć naszym klientom propozycję wartości? Jakich działań wymagają nasze kanały dotarcia do klienta i nawiązywane z nim relacje?

32 Kluczowi partnerzy Niektóre działania zleca się firmom zewnętrznym, a niektóre zasoby pozyskuje się spoza przedsiębiorstwa.

33 Kluczowi partnerzy Kto jest naszym kluczowym Partnerem? Jakie zewnętrzne firmy lub organizacje są niezbędne do działania? Jakie kluczowe zasoby i działania realizują nasi Partnerzy?

34 Struktura kosztów Poszczególne elementy modelu biznesowego wpływają na określoną strukturę kosztów.

35 Struktura kosztów Jakie koszty generuje nasz model biznesowy? Jakie nakłady finansowe generują kluczowe zasoby, działania, Partnerzy?

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Czego można nauczyć się za pośrednictwem OWES? Ewelina Polak, Barbara Parzonka-Przybyło, Marcin Sanetra Szczyrk, 13-14.04.16r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google