Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU ROLNICTWA, ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I PROMOCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU ROLNICTWA, ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I PROMOCJI."— Zapis prezentacji:

1 STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU ROLNICTWA, ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I PROMOCJI

2  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze zm.)  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 251),  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 ze zm.)  ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2005 Nr 45 poz. 435 ze zm.)  ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2005 Nr 228 poz. 1947, ze zm.)  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 1999 nr 66, poz. 750 ze zm.)  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) WYDZIAŁ ROLNICTWA, ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I PROMOCJI prowadzi działania w oparciu o następujące akty prawne:

3 Ponadto Wydział zajmuje się: - turystyką - rozwojem obszarów wiejskich - edukacją ekologiczną - promocją - przygotowywaniem projektów o aplikację środków z funduszy europejskich

4 Pracownicy Wydziału: Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Julita Skiepko – Zastępca Dyrektora Wydziału Kornel Józef Rosiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Paweł Dobiecki – Główny Specjalista ds. leśnictwa i łowiectwa Rafał Kuczynko – Inspektor ds. gospodarki wodnej Henryk Silwon – Inspektor ds. gospodarki wodnej Agata Anuszkiewicz – Inspektor ds. gospodarki odpadami Leszek Lipiński – Geolog Powiatowy Sergiusz Baszun – Główny Specjalista ds. rolnictwa i rybactwa Rafał Mitrosz – Główny Specjalista ds. ochrony środowiska Małgorzata Kubala – Pomoc Administracyjna Stefan Kurszel – Pracownik II stopnia

5 W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 15 listopada 2011 r. zostało wydanych:  110 pozwoleń wodnoprawnych  1065 decyzji z zakresu gospodarki leśnej  559 dokumentów z zakresu rybactwa  232 decyzji z zakresu gospodarki odpadami  40 decyzji z zakresu geologii W sumie dokumentów 2009  3 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

6 Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji w okresie od 1 stycznia 2011 do 15 listopada 2011 prowadził działania promocyjne w ramach „Powiatowego Programu Promocji Powiatu Białostockiego” 1. Udział w imprezach targowo – wystawienniczych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym.

7 Podlaskie Targi Turystyczne 2011 18-20 marca 2011 r. – Białystok Na stoisku Starostwa Powiatowego w Białymstoku dostępne były pakiety ofert turystycznych i wypoczynkowych w kwaterach i gospodarstwach agroturystycznych oraz wydawnictwa i materiały promujące Powiat Białostocki. Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach targów przeprowadził badania w formie ankiety dotyczącej turystyki w powiecie białostockim. Nagrodą za wypełnioną ankietę było zdjęcie z łosiem.

8 Podlaskie Targi Turystyczne 2011 r. 18-20 marca 2011 r. – Białystok Starostwo Powiatowe w Białymstoku otrzymało nagrodę Prezesa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za najlepszą prezentację stoiska. Nagrodą jest m.in. bezpłatne stoisko na targach w 2012 r.

9 XII Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC’ 6-7 maja 2011 r. – Jelenia Góra Stoisko wystawowe przygotowane przez Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku prezentowało dorobek kulturalny i turystyczny Powiatu Białostockiego. Nasze stoisko otrzymało nagrodę za najlepszą ofertę promocyjną na targach.

10 Dni wspomnień św. Izydora Oracza – Patrona Rolników 14-15 maja 2011 r. Uroczystościom towarzyszyły: konferencja naukowa na temat oferty turystycznej powiatu białostockiego i Podlasia zorganizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz festyn „Na Izydora” zorganizowany przez Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

11 Zielone Świątki w Białostockim Muzeum Wsi 12 czerwca 2011 r. Bogatą ofertę wystawową przygotował Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

12 Dzień Konia na Podlasiu 5 czerwca 2011 r. – „Majątek Howieny”, Pomigacze Współorganizatorami: Powiat Białostocki, Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku i Izba Przemysłowo - Handlowa w Białymstoku. Honorowym Patronatem objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Białegostoku, Starosta Powiatu Białostockiego i Wójt Gminy Turośń Kościelna

13 Stoisko wystawowe przygotował Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji na którym dostępne były materiały promujące Powiat Białostocki. Dzień Konia na Podlasiu 5 czerwca 2011 r. – „Majątek Howieny”, Pomigacze

14 Wojewódzki Konkurs „Podlaska Agroliga 2010” 7 lipca 2011 r. – Urząd Wojewódzki w Białymstoku Laureaci konkursu Państwo Jolanta i Jan Monachowie z miejscowości Kobylanka, gm. Michałowo zostali nagrodzeni pucharem Starosty Powiatu Białostockiego.

15 Wieniec Starostwa Powiatowego w Białymstoku przygotowały członkinie zespołu „Barwianki” z gminy Zabłudów. Dożynki Wojewódzkie 28 sierpnia 2011 r. - Mońki

16 Podlaskie Targi Ekologiczne „Kurs na eko - życie” oraz IV Kiermasz Sadzonek Leśnych i Ozdobnych pod hasłem „Las bliżej nas” 1 i 2 października 2011 r. Targi i kiermasz zostały objęte patronatem Starosty Powiatu Białostockiego i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Odwiedzający stoisko Starostwa Powiatowego w Białymstoku mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o powiecie białostockim.

17 Konkursy organizowane przez Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji:  IX edycja - „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska powiatu białostockiego”  IV edycja - „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego” Uroczyste rozstrzygnięcie konkursów odbyło się 4 listopada 2011 r.

18 Laureatami konkursu „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska powiatu białostockiego’ zostali Dorota i Bogdan Zalewscy z miejscowości Konopki Pokrzywnica, gm. Zawady oraz Agnieszka i Marcin Wojcieszuk z miejscowości Waliły Stacja gm. Gródek. Konkursy:  IX edycja - „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska powiatu białostockiego”  IV edycja - „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego” Uroczyste rozstrzygnięcie 4 listopada 2011 r.

19 Nagrodę specjalną Starosty Powiatu Białostockiego w konkursie „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego” otrzymali Henryka i Bogdan Toczyłowscy z miejscowości Pentowo, gm. Tykocin. Pierwsze miejsce w konkursie „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego” uzyskali Eugenia i Józef Gruszewscy z miejscowości Nowosiółki, gm. Gródek. Konkursy:  IX edycja - „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska powiatu białostockiego”  IV edycja - „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne powiatu białostockiego” Uroczyste rozstrzygnięcie 4 listopada 2011 r.

20 2. Działania promocyjne prowadzone przez Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji w zakresie edukacji ekologicznej

21 XI edycja konkursu na zbiórkę surowców wtórnych 21 czerwca 2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu – Kopna Góra Organizatorem konkursu jest Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

22 XI edycja konkursu na zbiórkę surowców wtórnych 21 czerwca 2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu – Kopna Góra Uczniowie szkół na terenie powiatu białostockiego łącznie zebrali 966 785 szt. surowców wtórnych, w tym opakowania szklane, butelki plastikowe i puszki aluminiowe. Uczestnikom konkursu wręczono 137 nagród głównych oraz upominki w formie gadżetów promujących selektywną zbiórkę odpadów w powiecie białostockim.

23 XI edycja konkursu na zbiórkę surowców wtórnych 21czerwca 2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu – Kopna Góra

24 Wycieczki do firm zajmujących się gospodarką odpadami 4 i 6 października 2011 r. – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach Wycieczki zorganizowano w ramach edukacji ekologicznej. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu białostockiego.

25 Prelekcje połączone z zajęciami terenowymi w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej 16 i 19 września 2011 r. Prelekcje zostały zorganizowane przy współpracy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej jako nagroda dla szkół, które wykazały się największym zaangażowaniem w XI edycji konkursu na zbiórkę surowców.

26 Prelekcje połączone z zajęciami terenowymi w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej 16 i 19 września 2011 r. W ramach prelekcji uczniowie mieli kontakt z żywą przyrodą jak również dowiedzieli się jak funkcjonuje składowisko odpadów oraz jak dbać o środowisko.

27 3. Materiały promujące ochronę środowiska i recykling odpadów - ekologiczne torby, notesy z instrukcją segregacji odpadów, pocztówki, ulotki

28 Materiały promujące ochronę środowiska i recykling odpadów - kubki, smycze, piłki, piórniki, breloki, czapeczki, długopisy, parasolki i in.

29 (z nagrodami) TEST na wiedzę o segregacji odpadów

30 1. Co wrzucamy do pojemnika z napisem „SZKŁO”?  żarówki, świetlówki  „arcoroc”  słoiki  butelki 2. Co wrzucamy do pojemnika z napisem „PAPIER”?  kartony po mleku  kartony po sokach  tektura  gazety butelki słoiki gazety gazety tektura tektura

31 Więcej informacji na stronie www.powiatbialostocki.pl lub w Wydziale Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji pokoje nr. 306, 307, 308, 309, 310. ZAPRASZAMY

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU ROLNICTWA, ŚRODOWISKA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I PROMOCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google