Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fale dźwiękowe MARCIN NIEDZIELA SZYMON KUSAK. Fala dźwiękowa  Fale dźwiękowe – rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości w postaci fali podłużnej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fale dźwiękowe MARCIN NIEDZIELA SZYMON KUSAK. Fala dźwiękowa  Fale dźwiękowe – rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości w postaci fali podłużnej,"— Zapis prezentacji:

1 Fale dźwiękowe MARCIN NIEDZIELA SZYMON KUSAK

2 Fala dźwiękowa  Fale dźwiękowe – rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości w postaci fali podłużnej, któremu towarzyszą drgania cząsteczek ośrodka. Ośrodki, w których takie fale mogą się poruszać, to ośrodki sprężyste (ciało stałe, ciecz, gaz). Zaburzenia te polegają na przenoszeniu energii mechanicznej przez drgające cząstki ośrodka (zagęszczenia i rozrzedzenia) bez zmiany ich średniego położenia. Falą akustyczną nazywa się zarówno falę, która powoduje wrażenie słuchowe (dźwięk), czyli falę dźwiękową, jak i fale o częstotliwościach i amplitudach przekraczających zakres ludzkich zmysłów, ponieważ właściwości fizyczne tych fal są bardzo podobne.

3 Podstawowe zależności parametrów fali akustycznej  Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości – im większa częstotliwość fali, tym wyższy dźwięk.  Głośność dźwięku zależy od natężenia – jeśli rośnie natężenie fali, dźwięk jest głośniejszy, choć zależność między natężeniem a głośnością nie jest liniowa.  Barwa zależy od składu widmowego fali akustycznej – pozwala np. odróżniać dźwięki wytwarzane przez różne źródła.

4 Podział fal akustycznych ze względu na częstotliwość  Dźwięki, ze względu na ich częstotliwość dzieli się na:  infradźwięki – poniżej 16 Hz  dźwięki słyszalne – od 16 Hz do 20 kHz – odbiera je większość ludzi  Ultradźwięki – powyżej 20 kHz  hiperdźwięki – powyżej 10 10 Hz

5 Ultradźwięki  Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. W przyrodzie ultradźwięki występują jako głosy świata zwierzęcego (nietoperzy, delfinów).Ultradźwięki stosowane są w technice, echolokacji, medycynie (ultrasonografia).

6 Infradźwięki  Infradźwięki – fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka, ponieważ ich częstotliwość jest za niska, aby odebrało je ludzkie ucho. Słonie i wieloryby, które słyszą infradźwięki wykorzystują je do komunikacji na duże odległości.

7 Podział ze względu na widmo fali  Ze względu na postać widma, dźwięki można sklasyfikować następująco:  o widmie dyskretnym :  proste – dźwięki, których częstotliwość, a zatem i wysokość, jest ściśle określona;  harmoniczne – składające się z wielu tonów prostych, przy czym widmo to ma charakter okresowy (np. mowa, śpiew, muzyka); ich wysokość jest również ściśle określona i zgodna z wysokością tonu podstawowego.  o widmie ciągłym:  szum – dźwięki, których widmo jest w większości zakresu słyszalności zrównoważone,  hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu.

8 Przykłady rozchodzenia się fal dźwiękowych

9 Echo  Echo – fala akustyczna odbita od przeszkody i docierająca do obserwatora po zaniku wrażenia słuchowego fali docierającej bezpośrednio. Wrażenie echa pojawia się, gdy opóźnienie pomiędzy falą bezpośrednią a falą odbitą jest większe niż 100 ms. Przy krótszym opóźnieniu ma się do czynienia z pogłosem.

10  KONIEC


Pobierz ppt "Fale dźwiękowe MARCIN NIEDZIELA SZYMON KUSAK. Fala dźwiękowa  Fale dźwiękowe – rozchodzące się w ośrodku zaburzenie gęstości w postaci fali podłużnej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google