Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy. Co to jest algorytm? Przepis prowadzący do rozwiązania zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy. Co to jest algorytm? Przepis prowadzący do rozwiązania zadania."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy

2 Co to jest algorytm? Przepis prowadzący do rozwiązania zadania.

3 Co w takim przepisie może się znaleźć? przypisanie zmiennej określonej wartości (np. za x podstaw 3), wyświetlenie w danym momencie wyniku obliczeń, pobranie danych z dostępnej bazy danych. Mówimy, że podajemy instrukcje lub że będzie wykonana operacja.

4 Co to są obiekty? Dane (stałe, zmienne, parametry), które są przetwarzane za pomocą instrukcji

5 Jakie mogą być rodzaje algorytmów? iteracyjne - rodzaj algorytmu i programu, w których wielokrotnie wykonuje się pewne instrukcje, dopóki nie zostanie spełniony określony warunek, rekurencyjne - takie procedury, które w swojej definicji posiadają wywołanie samej siebie, sekwencyjne - instrukcje wykonywane są w porządku, w jakim zostały wprowadzone.

6 W jaki sposób można przedstawić algorytm? opis słowny, np. po lekcjach pójdę do kiosku i kupię gazetę. schematu blokowego. skrzynki - graficzny sposób przedstawienia czynności wykonywanych przez komputer. Skrzynki te łączone są za pomocą strzałek. W ten sposób pokazujemy kolejność wykonywania akcji.

7 Skrzynki START i STOP wskazują początek i koniec każdego algorytmu. Ze skrzynki START wychodzi tylko jedna droga, do skrzynki STOP wchodzi co najmniej jedno połączenie

8 W skrzynce instrukcyjnej umieszcza się po- lecenia do wykonania (instrukcje) - podstawienie, obliczenie, wprowadzenie wartości.

9 W skrzynce warunkowej umieszcza się warunek, który decyduje o wyborze dalszej drogi postępowania. Ze skrzynki wychodzą dwa połączenia: TAK (wybierane, gdy warunek jest spełniony), NIE (gdy warunek nie jest spełniony).

10 W skrzynce wejścia/wyjścia umieszcza się wprowadzane dane lub wyprowadzane wyniki. Ze skrzynki wychodzi tylko jedno połączenie

11 Przykład algorytmu – opis słowny Opracuj algorytm obliczający sumę 3 wprowadzonych z klawiatury liczb. 1.Przedstawmy najpierw algorytm w postaci ciągu kroków do wykonania: Podaj pierwszą liczbę 2.Podaj drugą liczbę 3.Podaj trzecią liczbę 4.Dodaj do siebie liczby i wynik zapamiętaj 5.Wypisz otrzymany wynik

12 Przykład algorytmu – schemat blokowy

13 Ćwiczenie Obliczanie objętości prostopadłościanu V=a*a*a

14 START - podaj długość pierwszej krawędzi; a:= - podaj długość drugiej krawędzi; b:= - podaj długość trzeciej krawędzi; c:= - wykonaj obliczenie V:= a*b*c - podaj wynik; V:= STOP Start Podaj długość 1 krawędzi a:= V:=a*a*a V:= Stop


Pobierz ppt "Algorytmy. Co to jest algorytm? Przepis prowadzący do rozwiązania zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google