Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 2 „Efektywne procesy i operacje jednostkowe”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 2 „Efektywne procesy i operacje jednostkowe”"— Zapis prezentacji:

1 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 2 „Efektywne procesy i operacje jednostkowe” Andrzej Czaplicki „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-24-017/08

2 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 2.1 Badania nowych technik wzbogacania węgla (dr inż. Andrzej Rozwadowski) 2.2 Badania nad procesami przygotowania mieszanki węglowej do procesu koksowania, obejmujące w szczególności: wstępne podsuszanie, selektywny przemiał składników, wprowadzenie modyfikujących dodatków chemicznych, dobór składników schudzających (mgr inż. Andrzej Czaplicki) 2.3 Model optymalizacyjny gospodarki wodno – ściekowej w koksowni (mgr inż. Bogumiła Latkowska)

3 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 2.1 Badania nowych technik wzbogacania węgla Cel: opracowanie rozwiązań przeróbki mechanicznej węgla zapewniających uzyskiwanie koncentratów o bardzo niskiej zawartości popiołu i korzystnych właściwościach koksowych. Efekt: zwiększenie uzysku koncentratów węglowych i zmniejszenie strat węgla w odpadach.

4 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 2.2 Badania nad procesami przygotowania mieszanki węglowej do procesu koksowania, obejmujące w szczególności: wstępne podsuszanie, selektywny przemiał składników, wprowadzenie modyfikujących dodatków chemicznych, dobór składników schudzających Cel: podwyższenie jakości, zwiększenie wielkości i obniżenie kosztów produkcji koksu wielkopiecowego i odlewniczego poprzez modyfikacje technologii przygotowania mieszanki wsadowej, optymalne wykorzystanie istniejącej bazy surowcowej krajowego przemysłu koksowniczego. Efekt: zestaw zmodyfikowanych receptur i procedur przygotowania wsadu dla produkcji różnych gatunków koksu, projekty procesowe dla poszczególnych opracowanych technologii wraz z częścią aparaturową, analiza efektywności ekonomicznej wdrożenia zmodyfikowanych technologii przygotowania węgla do koksowania w wybranym zakładzie koksowniczym dla dwóch wariantów: produkcja koksu wielkopiecowego i koksu odlewniczego. Partnerzy przemysłowi: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

5 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Kraj Analiza techniczna i ekonomiczna: - koks wielkopiecowy, - koks odlewniczy Analiza rynku odbiorców koksu Koksowni a Przyjaźń Najlepsze technologie przygotowania wsadu Stan techniki w zakładach koksowniczych Założenia techniczno- technologiczne instalacji przygotowania wsadu Ostrawa Baza surowcowa WZK „Victoria” Marienau Badania w skali laboratoryjnej Badania w skali półtechnicznej Badania przemysłowe Import RYNEK Schemat postępowania dla zadania nr 2.2 Schemat postępowania dla zadania nr 2.2 Badania nad procesami przygotowania mieszanki węglowej…

6 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 2.3 Model optymalizacyjny gospodarki wodno – ściekowej w koksowni Cel: opracowanie modelu numerycznego optymalizującego gospodarkę wodno–ściekową w koksowni, który usprawni wykorzystanie strumieni oczyszczonych koksowniczych wód odpadowych oraz innych strumieni wód technologicznych dostępnych w koksowni, do uzupełnienia obiegu mokrego chłodzenia koksu. Model umożliwi optymalizację technologiczno-kosztową zużycia wody zarówno w koksowniach stosujących wyłącznie mokre chłodzenie koksu, jak i w instalacjach z chłodzeniem mieszanym (mokre i suche chłodzenie). Efekt: zweryfikowany bilans gospodarki wodno-ściekowej koksowni, model numeryczny dla optymalizacji zużycia czystej wody technologicznej w koksowni, zestaw procedur analitycznych dla oznaczania właściwości ścieków fenolowych, optymalizacja technologiczna pracy zakładowej oczyszczalni ścieków, obniżenie kosztów zakupu czystej wody technologicznej w koksowni. Partner przemysłowy: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

7 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Schemat postępowania dla zadania nr 2.3 Schemat postępowania dla zadania nr 2.3 Model optymalizacyjny gospodarki wodno – ściekowej w koksowni Obiegi wodno-ściekowe (Koksownia z układem mokrego i suchego chłodzenia koksu) Bilans gospodarki wodno-ściekowej Procedury analityczne kontroli jakości ścieków fenolowych Weryfikacja Modelu Testy przemysłowe Badania wpływu koksowniczych wód odpadowych na jakość koksu Audyt technologiczny Oczyszczalni Ścieków Weryfikacja procedur analitycznych AGH Kraków Model numeryczny gospodarki wodno- ściekowej koksowni Pakiet danych wejściowych do modelu numerycznego przemysłowe Identyfikacja strumieni wód odpadowych Opracowanie algorytmów bilansowych Doposażenie w AKPiR (wykonanie koksownia) Firma inżynierska laboratoryjne RYNEK Moduł „oczyszczalnia” Moduł „chłodzenie” Moduł „koszty”

8 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Harmonogram realizacji projektu - Obszar badawczy nr 2


Pobierz ppt "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 Obszar badawczy 2 „Efektywne procesy i operacje jednostkowe”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google