Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witold Zglenicki – człowiek który uczynił z Baku naftowe Eldorado

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witold Zglenicki – człowiek który uczynił z Baku naftowe Eldorado"— Zapis prezentacji:

1 Witold Zglenicki – człowiek który uczynił z Baku naftowe Eldorado
1 Witold Zglenicki – człowiek który uczynił z Baku naftowe Eldorado Właściwości i zastosowanie ropy naftowej

2 Baku O Baku mówiono, że wystarczy wbić łopatę w ziemię, a wytryśnie z niej ropa. Witold Zglenicki tę łopatę wbił. Baku stało się pierwszym miastem świata, które pozyskało ropę z dna morskiego.

3 Witold Leon Julian Zglenicki (1850-1904)
geolog, nafciarz, ojciec nafty bakijskiej, Polski Nobel Urodzony 6 stycznia 1850 roku. W czasie studiów postanowił poświęcić się górnictwu, widząc w przemyśle naftowym ważny czynnik rozwoju.

4 Pracował w Zakładach Górniczych w Suchedniowie Królestwa Polskiego oraz w Zakładach Hutniczych w Mroczkowie, gdzie zajmował się eksploatacją i modernizacją wielkich pieców do wytopu żelaza. W 1891 roku został zatrudniony w Urzędzie Probierczym w Rydze; w 1893 roku przeniesiono go do podobnego urzędu w Baku, gdzie pracował do końca życia. I tam właśnie cały swój wolny czas i fundusze inwestował w działalność wydobywania ropy naftowej

5 Metoda wydobycia ropy naftowej
Ropa naftowa wydobywana była głównie z głębi ziemi w wyniku wykonywania wierceń. Okazało się jednak, że część światowych zasobów ropy zalega w obszarach szelfowych mórz i oceanów.

6 Zglenicki zwrócił się z prośbą do Urzędu Bogactw Państwowych Guberni Bakijskiej o wybudowanie szybów naftowych na działkach morskich. Odpowiedź na jego prośby była jednak negatywna ponieważ Komisja techniczna do spraw ochrony bakijskiego przemysłu naftowego uznała za możliwe wydobycie ropy naftowej, jedynie po zasypaniu ziemią części morskiego przybrzeża, ale w żadnym wypadku „nie bezpośrednio z powierzchni morza".

7 Metoda wydobycia ropy z dna morskiego

8 Objętość ropy naftowej mierzy się w baryłkach
Objętość ropy naftowej mierzy się w baryłkach. 1 baryłka tego surowca to około 159 litrów.

9 Ropa naftowa Ropa naftowa- jest to ciemna lepka ciecz, zwykle występująca pod ziemią lub pod dnem morza. Powstała ona wiele milionów lat temu w wyniku przeobrażenia szczątków organicznych nagromadzonych w skałach osadowych, głównie pochodzenia morskiego. Złoża ropy powstają w miejscach, gdzie skały te przykryte są od góry skałami nieprzepuszczalnymi.

10 destylacja ropy naftowej
Ropa naftowa Ropa naftowa jest ciekłą mieszaniną jednorodną węglowodorów w stanie gazowym, ciekłym i stałym. Aby wydzielić składniki ropy naftowej, poddaje się ją procesowi destylacji. destylacja ropy naftowej mazut frakcje gazowe nafta oleje napędowe

11 Metoda ta polega na oczyszczaniu i rozdzielaniu ciekłej mieszaniny na składniki, przy wykorzystaniu różnicy ich temperatur wrzenia. Produkty destylacji ropy naftowej, takie jak: benzyna, nafta, oleje napędowe to również mieszaniny węglowodorów. Związki węglowodorowe, stanowiące około 98% składu ropy naftowej są bardzo zróżnicowane i zawierają od 1 (metan - CH4) do ponad stu atomów węgla w cząsteczce.

12 Skład chemiczny ropy naftowej
80-88% węgla 11-14,5% wodoru 0,01-6% siarki 0,005-0,7% tlenu 0,001-1,8% azotu Oprócz tych pierwiastków w ropie naftowej można znaleźć około 50 pierwiastków chemicznych, w tym: wanad , nikiel, chlor.

13 Właściwości Oleista ciecz Specyficzny zapach
Barwa od jasnobrunatnej do czarnej Gęstość mniejsza od wody Nierozpuszczalna w wodzie Łatwopalna

14 Zastosowanie Podstawowy surowiec przemysłu petrochemicznego benzyna
asfalt wazelina parafina smary wyrób leków balsamowanie zwłok

15 Rope można przetworzyć na oleje i benzyny
Rope można przetworzyć na oleje i benzyny. Ten proces technologicznego przerobu nosi nazwe – kraking. Polega on na rozrywaniu dużych cząstek węglowodorów, na mniejsze cząstki.  Kraking ma bardzo duże znaczenie w przemyśle petrochemicznym. W wyniku tego procesu możliwe jest otrzymanie większej ilości benzyny z tej samej ilości ropy naftowej

16

17 Oktan(C8H18) - organiczny związek chemiczny z grupy alkanów
Oktan(C8H18) - organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Jest składnikiem benzyny. Liczba oktanowa- liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym, który może powodować jego spalenie stukowe.

18 Ekologia a ropa naftowa
Wycieki ropy naftowej do oceanów spowodowane są katastrofami morskimi: niszczą plaże i zakłócają delikatną równowagę ekologiczną obszaru. Wyciek ropy jest katastrofą środowiskową. Ropa uszkadza kod genetyczny ryb a przez to zakłóca łańcuch pokarmowy. Kiedy ropa z tankowca dostanie się do wody, tworzy cienką warstwę na jej powierzchni. Około 50% z tej cienkiej warstwy wyparowuje szybko, w tym najbardziej toksyczne związki. Po miesiącu duża ilość ropy ulega biodegradacji, po tym jak bakterie i inne organizmy zaczynają ją przyswajać. Pozostała część, to jest około 20%, formuje bryły smoły, która zostaje już trwale w środowisku.

19 Dziękujemy za uwagę ! Wykonały: - Marlena Borkowska
- Katarzyna Gerszyńska - Dagmara Kinel - Aleksandra Krzemińska - Katarzyna Romanowska - Monika Suska Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Witold Zglenicki – człowiek który uczynił z Baku naftowe Eldorado"

Podobne prezentacje


Reklamy Google