Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2009 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2009 rok."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2009 rok

2 Rynek pracy 2009 W mieście 1142 osoby bezrobotne w styczniu, 1450 osoby bezrobotne w grudniu.

3 W powiecie 9,8% w styczniu tj. 2887 osób bezrobotnych, 11,3% w grudniu tj. 3553 osób bezrobotnych, W województwie 11,3% w styczniu, 12,5% w grudniu, W kraju 10,5% w styczniu, 11,9% w grudniu. Rynek pracy 2009

4  Zaktywizowano 525 osób bezrobotnych, w tym: na staż skierowano 226 osób, przygotowanie zawodowe odbyły 3 osoby, ze szkoleń skorzystało 220 osób, na prace interwencyjne skierowano17 osób, dotacje na rozpoczęcie działalności otrzymało 58 osób,  Pracę podjęło 868 mieszkańców Oławy.  Do Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie wpłynęło 1885 ofert pracy, z czego 1018 dotyczyło staży.

5 Rynek pracy 2009 – V Oławskie Targi Pracy  18 września odbyły się V Oławskie Targi Pracy. Wystawcami były firmy reprezentujące międzynarodowe koncerny lub spółki, instytucje oraz lokalne firmy: Autoliv, Electrolux, Keiper (firma branży motoryzacyjnej ulokowana w Skarbimierzu), Bricomarche, Standis, Ergis-Eurofilms, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Biuro Doradztwo i Kariera dla osób niepełnosprawnych, Konsorcjum CLAR SYSTEM ZNiB Wspólnota, firma ubezpieczeniowa AXA.  Targi odwiedziło ok. 700 osób, przedstawiono ok. 300 ofert pracy

6 Organizacje pozarządowe 106 organizacji pozarządowych, w tym 20 pożytku publicznego Kultura, edukacja 16 Sport 33 Ekologia, ochrona środowiska 15 Pomoc społeczna 19 Inne 23 Wykaz wszystkich organizacji, także pożytku publicznego www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/Organizacje pozarządowe www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/ Organizacje pozarządowe www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/

7 Organizacje pozarządowe Współpraca z organizacjami pozarządowymi, to:  wspieranie merytoryczne działalności organizacji,  promowanie działalności organizacji pozarządowych,  organizowanie spotkań i szkoleń,  przygotowywanie programu współpracy z organizacjami,  konsultowanie,  informowanie.

8 Gminne Centrum Informacji Inne działania  20 stycznia rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Urząd Miejski, w którym główną nagrodą był wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez Lidię Geringer de Oedenberg – posłankę do Parlamentu Europejskiego. Zwycięzcą został Rafał Kamiński.  21 lutego w Sali Rycerskiej odbyło się szkolenie adresowane do organizacji pozarządowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych. Szkolenie zorganizowało Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenberg we współpracy z Urzędem Miejskim w Oławie. 27 uczestników reprezentujących różne organizacje pozarządowe pozyskało wiedzę z zakresu: zasad wypełniania wniosków o dotacje, gdzie ubiegać się o środki, jak stworzyć projekt i in.  15 i 16 października GCI oraz Biuro Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Wydziału Profilaktyki Uzależnień przy ul. Młyńskiej zorganizowały indywidualne spotkania doradcze dla osób niepełnosprawnych.  1 grudnia Zespół Doradczo – Opiniujący pozytywnie zaopiniował 37 wniosków organizacji pozarządowych o wsparcie z budżetu miejskiego 2010. Ogółem wpłynęły 44 wnioski na łączną kwotę 1 269 896,40, w tym pięć po terminie, a dwie organizacje nie spełniły wymogów formalnych.

9 Gminne Centrum Informacji 30 września przedstawiciele władz samorządowych Oławy i Urzędu Miejskiego odebrali dyplom za zajęcie trzeciego miejsca. Konkurs, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie ma na celu promowanie współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi, a organizacjami pozarządowymi oraz nagradzanie dobrych praktyk w tym zakresie.

10 Gminne Centrum Informacji 12 października w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” przekazano symboliczny czek na kwotę uzyskaną ze zbiórki zorganizowanej przez prezesa Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych Dolnej Saksonii -Guntera Famullę. Burmistrz miasta wręczył list gratulacyjny i podziękował za wieloletnią współpracę przy realizacji projektów o charakterze socjalnym. Urząd Miejski w Oławie uczestniczył w „Akcji-Człowiek”, realizował doradztwo i szkolenia organizacji pozarządowych. Związek Organizacji Pozarządowych WROS wraz z Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych Dolnej Saksonii realizuje wieloletni projekt „Wspólnie na rzecz Europy Socjalnej i obywatelskiej polsko- niemieckiej współpracy socjalnej” współpracuje ze Stowarzyszeniem „Tęcza”.

11 Gminne Centrum Informacji 27 października Oławę odwiedzili przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowców z gruzińskiego miasta Kutaisi z regionu Imeretia. Wizyta odbyła się w ramach realizacji projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Program Polskiej Pomocy Zagranicznej. Goście byli zainteresowani źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. Obejrzeli podstrefę ekonomiczną, zwiedzili zakład produkcyjny AUTOLIV, siedzibę stowarzyszenia TĘCZA, Ośrodek Kultury i prowadzony przez tę instytucję Uniwersytet Trzeciego Wieku.

12 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości  31 marca 2009 weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki wprowadzające tzw. zintegrowany formularz czyli wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, zmianę, wykreślenie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wypełnia wniosek, który składa się z kilku części dla potrzeb: organu ewidencyjnego, urzędu statystycznego, urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS.  Urząd, w którym przedsiębiorca dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgłasza ten fakt wyżej wymienionym instytucjom, tym samym przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku. Złożenie wniosku i dokonanie którejkolwiek z w/w czynności jest zwolnione od opłat.  Gminne Centrum Informacji zorganizowało spotkania z przedstawicielami ZUS, Urzędu Skarbowego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego i przedstawicieli urzędów gmin z terenu powiatu oławskiego w celu sprawnego wdrożenia nowych procedur.

13 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości  W 2009 roku działało 98 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 58 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 40 punktów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  Wydano decyzje wygaszające 76 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

14 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości  Wydano 9 licencji na transport drogowy osób taksówką, w tym: sześć dotyczyło kontynuacji, trzy nowe.  Wygaszono trzy licencje.  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/288/09 z dnia 24 września 2009 podpisano porozumienie w sprawie przejęcia od gminy Oława kompetencji w zakresie udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką przedsiębiorcom z terenu gminy Oława 19 października 2009r.  31 grudnia 2009 w mieście było zarejestrowanych 32 przedsiębiorców prowadzących transport drogowy osób taksówką,  Wydano dwanaście zezwoleń na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym i 43 wypisy.

15 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości

16  707 zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  298 razy zawieszano lub wznawiano działalność gospodarczą,  zniesienie opłat przy wpisie lub zmianach w ewidencji działalności gospodarczej,  wydano 31 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego 39 młodocianych pracowników w łącznej kwocie 169 347,73zł.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2009 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google